Samenvatting vrijdagpreek 18 okt 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

Sermon du vendredi 18 octobre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 18 oktober 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha ging Huzur-e-Anwar voort met zijn relaas over de Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) van de Slag van Badr. Deze mensen hadden zeer hoge rangen en hadden nabijheid tot Allah bereikt. Allah had hen ook ruimschoots gezegend met Zijn beloningen.

Een metgezel van de Heilige Profeet VZMH was Hazrat Khabib-bin-Adi r.a. Zijn spirituele kracht was van een zodanig niveau dat hij, toen hij tot martelaar herleid werd, tot Allah bad, ‘O Allah de Almachtige, geef mijn Salaam aan de Heilige Profeet VZMH”. De Heilige Profeet VZMH zat toen bij zijn metgezellen wanneer Allah deze wens aan hem onthulde. Hij beantwoordde zijn Salaam en deelde zijn martelaarschap mee aan zijn kompanen.

Een vrouw die in het huis woonde waar Hazrat Khabib r.a. gevangen werd gehouden vertelde, wij konden hem de Heilige Koran horen reciteren en hem met grote compassie het gebed zien aanbieden. Op een dag vroeg ik aan hem of hij iets nodig had. Hij zei nee, maar geef me wat koud water. Ten tweede, geef me geen vlees dat je voor uw idolen geofferd heb. Als derde, informeer me wanneer de dag van mijn dood komt. De vrouw zei, wanneer ik hem de dag meedeelde wanneer hij gedood zou worden zei hij, bij God, Khabib maakte zich helemaal geen zorgen over zijn dood.

De vrouw zei dat, hij (Hazrat Khabib r.a.) vroeg me om een mes om zichzelf op te knappen. Ze zei dat ze zonder er verder bij na te denken haar zoon met een mes naar hem stuurde. Toen haar zoon hem het mes overhandigde zei hij, “je bent heel dapper. Had jouw moeder geen vrees voor mijn verraad?” Wanneer de moeder zich zorgen begon te maken dat hij haar zoon zou kunnen vermoorden om zichzelf te wreken, zei Hazrat Khabib r.a., Ik ben niet dat soort persoon die hem zou vermoorden. We verraden niemand in onze godsdienst”.

De volgende dag namen ze hem mee om gedood te worden en het volk van Mekka verzamelde zich om hem te zien. Voor hij op het kruis gedood werd vroeg Hazrat Khabib r.a. toestemming om twee rakaat gebed aan te bieden. Dat werd hem toegelaten. Hij bad heel kort. Hazrat Musleh Ma’ud r.a. zegt dat Abu Sufyan bij deze gelegenheid aan Hazrat Khabib r.a. vroeg “zou je niet wensen dat jouw Profeet Mohammed (VZMH) hier in jouw plek zou moeten zijn?” Hazrat Khabib r.a. zei, “Hoe kan je zoiets zeggen? Ik zou liever sterven dan mijn geliefde Profeet in pijn te zien al is dat door een doorn in zijn voet.”

Huzur-e-Anwar zei dat dit de liefde van de metgezellen was voor hun profeet en hun compassie en gevoel voor opoffering voor de Islam. Als er een verlangen was in zijn hart was het om twee Rakaat aan te bieden en begroetingen te sturen naar de Profeet van Allah VZMH. Allah heeft beide wensen vervuld.