Samenvatting Vrijdagpreek 25 maart 2022 – De Beloofde Messias (a.s.)

Résumé du sermon du vendredi 25-03-22

KJ-Summary-NL-20220325

KJ-Summary-EN-20220325                                      KJ-Summary-UR-20220325

 

Samenvatting vrijdagpreek 25 maart 2022

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta‘awwuz en Surah al-Fatihahzei, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat 23 Maart twee dagen geledenwas. Deze dag is in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bekend als de Beloofde Messias (as) dag. Dit is de dag waarop de eerste eed aflegging uit zijn hand heeft plaatsgevonden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Gemeenschap jalsas (bijeenkomsten) houdt om deze dag te herdenken met het communiceren van het doel van de komst van de Beloofde Messias (as), zoals deze voorspeld werd door de Heilige Profeet (vzmh) en die gepaard gaat met talrijke tekens.

De Beloofde Messias (as) sprak over zijn komst en de noodzaak ervan en zei, Allah de Almachtige heeft dit tijdperk gezegend door iemand vanuit jullie midden te sturen, om de Islam en de Heilige Profeet (vzmh)  te verdedigen en mensen naardeze spirituele licht te leiden. Als de situatie niet zo nijpend was, had het er misschien niet toe gedaan. Jullie zien echter dat dit het tijdperk is waarin alle naties de Islam proberen teniet te doen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat de situatie inderdaad nijpend was, toen de Beloofde Messias (as) zijn komst aankondigde. Het is sindsdien niet verbeterd maar de meerderheid van de Moslims begrijpt dit niet.

De Beloofde Messias (as) sprak verder over de vijandigheid ten aanzien vande Islam en zei: ‘was Gods belofte om de Islam te vrij waren niet waarachtig geweest dan zou Islam niet hebben bestaan in de wereld. Maar dit kon nooit zijn omdat Allah de Islam altijd heeft gevrijwaard. De Beloofde Messias (as) sprak verder over zijn verklaring de Beloofde Messias te zijn en zei dat hij bijgestaanwordt door Allah. De voorspellingen gegeven door de Heilige Profeet (vzmh) zijn in zijn voordeel uitgekomen.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), die vertelde dat de Beloofde Messias (as) zei dat het hem zou storen wanneer mensen hem vervloekten, maar het stoorde hem ook wanneer zij dat niet deden. Omdat de Gemeenschap niet zou bloeienzonder antithese. Mensen moeten daarom geen aandacht besteden aan beledigingen.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zei dat sommige mensen verkeerd begrepen door te denken dat de voorspelling van de Beloofde Messias (as) in verband met Abdullah Atham niet was uitgekomen. Wanneer de voorspelling in verband met Pandit Lekh Ram werd vervuld was er sterke oppositie van de Hindoes. Op gelijkaardigewijze leidden de verklaringen van Maulvi Muhammad Hussein en de ontkenningen van doktor Abdul Hakeem tot ongeloof. Op zulke gelegenheden zouden mensen denken dat Ahamdiyyat hier zou eindigen maar Allah de Almachtige heeft het altijd op alle vlakken gevrijwaard. Al deze tegenstellingen resulteerden dus in het succes van de gemeenschap in plaats van haar vernietiging. Hoe vaak dachten mensen niet dat Ahmadiyyat zou eindigen, maar telkens weer zegende Allah de Almachtige de gemeenschap meer dan voorheen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de geschiedenis was van onze gemeenschap. Het is altijd zo geweest met spirituele gemeenschappen. Het munt steeds uit in het aanzicht van tegenstellingen en zal het blijven zijnInsh’Allah. De tegenstanders zullen hard proberen, de hypocrieten zullen hun best doen maar Allah de Almachtige vervult altijd Zijn beloftes en zal dit blijven doen.

Zijne Heiligheid (aba) zei aan het einde van de preek, dat Allah ons in staat moge stellen om te voldoen aan onze voorwaarden van Bai’at, die we hebben gezworen in de hand van de Beloofde Messias (as). Zijne Heiligheid (aba) huldigde ook de gemeenschapswebsite in, in de Koerdische taal en vroeg de gemeenschap om te bidden voor de huidige toestand van de wereld.