Samenvatting Vrijdagpreek 25 Dec 2020 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Ali (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 25 Decembre 2020

KJ-Summary-EN-20201225           KJ-Summary-UR-20201225

KJ-Summary-AR-20201225           KJ-Summary-BN-20201225

Samenvatting Vrijdagpreek 25 december 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat KhalifatulMasih (aba) over Hazrat Usman (ra):

Hazrat Musleh Maud (ra) sprak ooit over het martelaarschap van Hazrat Usman (ra)en de incidenten inzage Hazrat Ali (ra) en adviseerde de Jamaat dat, “aangezien jullie gelijkaardig zijn aan de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) wens ik jullie te vertellen waarom de Moslims met vernietiging geconfronteerd werden zodat jullie altijd alert blijven en degenen onderwijzen die zich bij onze gemeenschap aansluiten.”

Hazrat Musleh Maud (ra) heeft uitgelegd dat het geschil ten tijde van Hazrat Usman (ra) en degenen die Hazrat Ali (ra) en Hazrat Muawiya (ra) geopponeerd hebben, niet geleid werden door de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh).In tegendeel, dit gebeurde ten gevolge van degenen die zich pas later aangesloten hadden en de Heilige Profeet (vzmh) nooit ontmoet hadden. Het is dus belangrijk voor jullie spirituele ontwikkeling omcontinu en herhaaldelijk Qadian te bezoeken zodat jullie geloof vernieuwd blijft.

Hazrat KhalifatulMasih (aba) zei dat Allah ons gezegend heeft met MTA in dit tijdperk,dat verschillende programma’s uitzendt. We dienen voor onze spirituele ontwikkeling en persoonlijke studie een band te ontwikkelen met MTA en deVrijdagpreek zeker te bekijken.

Hazrat KhalifatulMasih (aba) verhaaldevervolgens de details van de Slag van Jamal die plaatsvond in 36 Hijra, tussen Hazrat Ali(ra) en Hazrat Aisha(ra). De reden voor deze oorlog was een misverstand tussen Hazrat Aisha (ra), Hazrat Talha(ra) en Hazrat Zubair(ra), namelijk dat Hazrat Ali(ra)de vergelding van de moordenaars van Hazrat Usman(ra)aan het uitstellen was. Hazoor heeft uitgelegd dat beide groepen op punt stonden om een vredesverdrag te sluiten, maar dat de moordenaars van Hazrat Usman(ra) in het geheim beide kampen hadden geïnfiltreerd en de oorlog hadden geïnstigeerd.

De geschiedenis toont aan dat Hazrat Ali(ra) voor deze oorlog Hazrat Talha(ra) en Hazrat Zubair(ra) had geadviseerd om tot een vreedzame oplossing te komen. Hij zei,“Je hebt een leger tegen mij gebracht. Wat zal je verantwoorden aan Allah voor de vernietiging van de religie van de Islam, voor wiens vestiging je onvermoeibaar hebt gewerkt?  Herinner je je niet het gezegde van de Heilige Profeet (vzmh), ‘Bij God, je zult tegen Ali vechten terwijl Ali met de waarheid zal zijn’?” Hazrat Zubair(ra) trok zich daarop terug van deelname aan deze strijd.

De geschiedenis toont ook aan dat Hazrat Aisha(ra) haar fout heeft aanvaard in een open proclamatie aande mensen en vrede met Hazrat Ali(ra) heeft aangekondigd. Hazrat Ali(ra) zei, “Hazrat Aisha(ra) is de vrouw van onze geliefde Profeet(vzmh) in deze wereld en in het hiernamaals.” Hij behandelde haar met bijzonder veel respect en vergezelde haar voor meerdere mijlen bij haar vertrek.

Hazrat KhalifatulMasih (aba) heeft dan de redenen voor de Slag van Siffin in 37 Hijra en het voorval van Tahkeem in detail uitgelegd. Deze strijd heeft plaatsgenomen tussen Hazrat Ali(ra) en Hazrat AmirMuawiya (ra).

Op het einde heeft Hazrat KhalifatulMasih (aba) iedereen aangemoedigd om te bidden voor Ahmadi’s in Algerije en Pakistan. Sommige Ahmadi’s in Algerije zijn recent vrijgelaten. Moge Allah deze rechtvaardige rechters belonen! Voor de Ahmadi’s in Pakistan heefHazoor Anwar (aba) zowel IstighfaarenDarud als het volgende gebed aangeraden: