Samenvatting Vrijdagpreek 24 September 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 24 septembre 2021

KJ-Summary-EN-20210924                  KJ-Summary-UR-20210924

Samenvatting vrijdagpreek 24 September 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah,zeiHuzur-e-Anwar:

We waren het tijdperk van Hazrat Umar (ra) nog aan het bespreken. Vandaag op 15 hijri zal ik het hebben over de verovering van Baitul Muqadas. Baitul Muqadas bevond zich in de stad van Eliya. Hazrat Umru bin al Aus (ra) had deze al omsingeld met zijn leger. De leger van Hazrat Abu Obaida (ra) was ook aangekomen en had zich aangesloten. Uiteindelijk boden de Christenen van Baitul Muqadas (de Moslims) aan om vrede te sluiten met de voorwaarde dat Hazrat Umar (ra) zelf moest komen (om dit te doen).

Hazrat Usman (ra) adviseerde hiertegen maar Hazrat Ali (ra) zei dat, “als je niet gebruik maakt van deze kans om vrede te sluiten zal de oorlog blijven duren en het is mogelijk dat de Christenen hulp zullen ontvangen van hun koning”. Na deze situatie te bespreken met hen besloot Hazrat Umar (ra) om deze voorwaarde te aanvaarden en begon te plannen om te reizen. Het is opgenomen in de geschiedenis dat hij op een zeer eenvoudige manier reisde en niet zoals koningen. Hij had geen bagage bij zich. Alle leiders werden onderweg geïnstrueerd om zich te verzamelen op een plaats genaamd Jabbiyaa om te bespreken hoe Baitul Muqadas veroverd kon worden.

Hazrat Yazid bin Suffiyaan (ra) en Hazrat Khalid bin Walid (ra) waren aanwezig om hem te ontvangen. Het is ook geschreven dat Hazrat Yazid bin Suffiyaan (ra) op een punt tegen Hazrat Umar (ra) zei, “we hebben veel mooie kleren en reisvoorbereidingen en het leven is goed. Waarom draagt u geen betere kleding en reist u niet op betere dieren zodat u beter bekend raakt bij het volk van dit gebied. Dit zou ook helpen in de zaak betreffende het regeren van deze gebieden.” Hierop aantwoordde Hazrat Umar (ra), “Oh Yazid, ik zweer tot God dat ik mijn toestand niet in dergelijke staat zal verlaten zoals bij mijn partners.” Hiermee werd bedoeld, de Heilige Profeet (vzmh) en Hazrat Abu Bakr (ra). Hazrat Umar (ra) zei, “ik zal mijn uitzicht niet verbeteren voor andere mensen. Ik vrees dat als ik dit doe, ik zal dalen in de achting van mijn Schepper.”

Het akkoord dat gesloten werd tussen de Moslims en de Christenen van Baitul Muqadas was als volgt:

“Bismiillahi rahmani rahim, dit is het vredesverdrag  die gegeven wordt aan het volk van Eliya door deze dienaar van Allah, Umar. De levens, rijkdom, kerken, kruisen en alle mensen van Eliya worden vrede en amnestie gegund. Niemand zal hun kerken betreden en daarin verblijven noch zullen ze vernietigd worden. Niemand zal hun eigendommen vernielen. Ze zullen niet gedwongen worden in zaken van religie. Op gelijke wijze wordt het volk van Eliya verplicht om hun contributie te betalen, net zoals andere burgers van Eliya”.

In het geschiedenisboek van Ibn Khaldoun staat er dat er drie punten bewezen werden met dit akkoord:

Ten eerste, dat Moslims hun religie niet door dwang hebben verspreid. Ten tweede, dat niet-moslims volledige vrijheid van geloofsbeleving hadden en ten derde, dat de niet-Moslims geen plichten aangewezen werden onder dwang maar dat zij een recht hadden om daar te verblijven en hun contributie te betalen als ze daar wouden blijven.

Wanneer bijzonderheden van dit vredesakkoord verspreid werden kwamen mensen uit andere gebieden ook naar Hazrat Umar (ra) toe om gelijkaardige akkoorden te sluiten met de Moslims. Na al dit reisde Hazrat Umar (ra) naar Baitul Muqadas. Hij droeg heel eenvoudige kleren. De Moslims gaven hem iets heel duur om te dragen maar hij zei, “Allah de Almachtige heeft ons alle respect geschonken door de Islam. Het is de respect van de Islam die genoeg is voor ons”. De Christen priesters hebben de sleutels tot de stad gepresenteerd aan Hazrat Umar (ra).

Hierna ging Hazrat Umar (ra) Masjid-e-Aqsa binnen. Hij ging ook naar de kerk van de Christenen wanneer het gebedstijd werd. De Christenen boden Hazrat Umar (ra) aan om te bidden binnen de kerk maar Hazrat Umar (ra) ging naar buiten en bad buiten om te voorkomen dat dit later een gewoonte zou worden. Op de weg terug naar Medina reisde Hazrat Umar (ra) ook door het land van Shaam. Wanneer hij aankwam in Medina Munawara was Hazrat Ali (ra) daar om hem te ontvangen, samen met andere discipelen van de Heilige Profeet (vzmh). Hazrat Umar (ra) ging naar Masjid-e-Nabwi. Hij bood twee rakaats aan en dan sprak hij de mensen toe waarin hij Allah prees, Durood stuurde naar de Heilige Profeet (vzmh) en een telling maakte van alle gulheden die door Allah geschonken werden aan de Moslims. Hij vertelde de mensen ook om dankbaar te zijn aan Allah.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over drie overledenen en kondigde hun gebeden in afwezigheid aan.