Samenvatting Vrijdagpreek 17 September 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 17 septembre 2021

KJ-Summary-EN-20210917                  KJ-Summary-UR-20210917

 

Samenvatting vrijdagpreek17 September 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar: We zijn het tijdperk van Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. Vandaag zal ik het hebben over de Slag van Yarmoek.

Na de veldslagen van de Romeinen in Damascus en Homs verzamelde de Romeinse Koning al zijn leiders in de stad Antakya (Antiochië) en vroeg hen, “De Arabieren hebben een kleinere leger en minder apparatuur en toch blijven ze jullie verslaan. Wat is hiervoor de reden?” Ze hadden geen antwoord en bogen hun hoofden uit schaamte. Op dit punt zei een bejaarde man die aanwezig was, “De reden hiervoor is dat Arabieren veel betere karakters hebben dan wij. Zij bidden gedurende de nachten en vasten overdag. Ze gedragen zich niet wreed tegenover anderen en ontmoeten elkaar met goede manieren. Anderzijds, drinken wij en verrichten slechte daden. We behandelen mensen ook wreed. Dit is de reden dat zij de vastberadenheid, passie en moed hebben om te vechten terwijl wij deze allemaal missen”.

Op het verzoek van de Romeinse koning vergaderde een grote leger in Antakya. Tijdens deze periode was Hazrat Abu Obaidah (ra) de commandant van de Moslim legers.  Hij besloot dat zij Homs zouden verlaten en in Damascus zouden verzamelen. Eer Homs te verlaten beval  Hazrat Abu Obaidah (ra) dat alle belastingen die genomen werden van de Christenen en Joden terug aan hen gegeven moest worden omdat de belasting geheven werd voor hun bescherming. Aangezien zij (de Moslims) de stad aan het verlaten waren zouden ze dit niet meer kunnen doen en hadden dus geen recht meer deze belasting te innen. Niet alleen Homs maar alle steden moesten de belasting teruggeven. Het staat vermeld in de geschiedenis dat de Joden en Christen hierdoor zeer onder de indruk waren,in die mate dat ze baden dat de moslims de oorlogen zouden winnen. Ze wenstendat ze zouden terugkeren en het beheer van hun stad zouden overnemen.

Na hun aankomst in Damascus informeerde Hazrat Abu Obaidah (ra)Khalifatul Muslimeen, Hazrat Umar (ra). Hij moedigde de Moslims aan om deel te nemen aan deze slag en Hazrat Umar (ra) stuurde een bijkomend leger naar Hazrat Abu Obaidah (ra). Hazrat Khalid bin Walid (ra) en Hazrat Umrooh bin al-Aus (ra) kwamen ook aan met hun legers. Wanneer de veldslag begon was het evident dat de Romeinen zouden verliezen. Hierop besloten de Romeinen om de Moslimsom te kopen  met geld en ervoor te zorgen dat zij instemden om terug te keren. Zij stuurden dus een afgevaardigde genaamd George. Hij kwam naar de Moslims en was erg onder de indruk van hun vastberadenheid en staat van vrede. Deze boodschapper vroeg Hazrat Abu Obaidah (ra) over zijn geloof in verband met Hazrat Jezus (as). Hazrat Abu Obaidah (ra) reciteerde de verzen van de Heilige Koran. De vertaling:

‘O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende’. [4:172]

‘Voorzeker, de Messias zal het nooit versmaden, een dienaar van Allah te zijn, noch zullen de nabijzijnde engelen dit doen en wie het versmaadt Hem te aanbidden, en hoogmoedig is, Hij zal hen toch allen tot Zich roepen’. [ 4:173]

Wanneer de boodschapper George deze verzen hoorde zei hij, “Ik getuig dat alles wat is gezegd over Hazrat Isa (ra) correct is en ik getuig dat uw Profeet waar is” en hij aanvaardde de Islam. Hoewel hij niet wilde terugkeren, vroeg Hazrat Abu Obaidah (ra) hem om samen met Hazrat Khalid (ra) terug te gaan. De volgende dag ging Hazrat Khalid bin Walid (ra) naar de Romeinen om met hen te onderhandelen. De Romeinse leiders probeerdenhen opnieuw om te kopen met rijkdom, maar dit mocht niet baten. Hierna ging de strijd verder en uiteindelijk wonnen de moslims de strijd.