Samenvatting vrijdagpreek 23 Feb 2023 – Musleh Maud: De profetie en de man

KJ-Summary-NL-20240223          KJ-Summary-FR-20240223

KJ-Summary-UR-20240223         KJ-Summary-BN-20240223

 

Samenvatting vrijdagpreek 23 Februari 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige vrijdagpreek van Huzoor-e-Anwar (aba) heeft Huzoor vermeld dat hij enkele aspecten van de profetie van Musleh Maud (ra) zou bespreken. Op 20 februari 1886 ontving de Beloofde Messias (as) de blijde tijding van Allah over de geboorte van een zoon, samen met ongeveer 80 bijzondere kwaliteiten.

Sommige mensen vragen zich af waarom we de geboortedag van Hazrat Musleh Maud (ra) vieren. Maar eigenlijk vieren we zijn geboortedag niet. Hazrat Musleh Maud (ra) is geboren op 12 januari 1889. Ouders zouden hun kinderen zoveel mogelijk over deze profetie moeten vertellen.

Huzoor-e-Anwar (aba) heeft vermeld dat elke dag van het tweede kalifaat en de vooruitgang van de Ahmadiyya-gemeenschap een bewijs zijn van waarachtigheid is. Ahmadis ondersteunen de waarachtigheid van deze profetie met veel bewijs. Maar de vijanden vragen om meer bewijs. In de preek van vandaag zal ik enkele getuigenissen presenteren van niet-Ahmadis die niets te maken hebben met de gemeenschap. Dit zijn bekende mensen van wie de getuigenissen over Hazrat Musleh Maud (ra) hem beschrijven als een vervulling van deze profetie.

Het eerste voorbeeld komt van Maulana Ghulam Rusool Mehar Sahib, een bekende onderzoeker, journalist en historicus. Hij werd geboren in 1886 in Jalandhar. In December 1966 bracht een Ahmadi hem een bezoek. Tijdens het gesprek zei Ghulam Rusool over Hazrat Musleh Maud (ra): In geen van zijn boeken kun je al zijn indrukwekkende prestaties herkennen.

We hebben hem van dichtbij gezien. Hij was erg gepassioneerd en bereid om veel op te offeren voor de moslimgemeenschap. Hij had een groot hart voor alle mensen. Ik zag geen enkel spoor van religieuze verdeeldheid bij hem. Mirza Sahib (ra) was een buitengewoon slim persoon. Ik heb nog nooit zo’n politieke of religieuze leider gezien in het subcontinent. Helaas waardeerden de moslims Mirza Sahib (ra) niet.

Daarna vertelde Huzoor-e-Anwar (aba) nog een ander voorbeeld: Maulvi Umaruddin Shamlawi Sahib vertelde over een incident dat plaatsvond enkele maanden nadat Hazrat Musleh Maud (ra) kalief werd. Een prominente priester uit Amerika kwam naar Qadian . Hij presenteerde ons enkele vragen die zeer belangrijk en complex waren. Hij zei dat hij helemaal uit Amerika was gekomen om deze vragen voor de kalief te presenteren. De vragen waren erg ingewikkeld en hoewel ik niet wilde dat de priester hem ontmoette, slaagde ik er niet in dit te voorkomen. Toen de priester de vragen presenteerde, luisterde Huzoor rustig en gaf vervolgens zulke gedetailleerde antwoorden dat ik verbaasd was om te horen. Toen ik de antwoorden in het Engels vertaalde voor de priester, was hij ook verbaasd en zei dat ik nog nooit zo’n schitterend en goed onderbouwd betoog van een moslim had gehoord. Het lijkt erop dat uw kalief een grote geleerde is. Hij kuste de hand van Huzoor en vertrok.

Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde ook over meer getuigenissen en incidenten in dit verband. Aan het einde zei Huzoor (aa) dat er een nieuwe beweging is gestart tegen Ahmadis in Pakistan. Politici en geestelijken vallen Ahmadis aan voor hun eigen agenda’s. Ahmadis moeten waakzaam zijn en standvastig blijven in gebed. Bid ook voor de Ahmadis in Jemen, velen van hen zitten gevangen. Bid voor de moslims in Palestina dat Allah hen moge redden van onderdrukking en tirannie. Ameen.