Samenvatting vrijdagpreek 01 Mar 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240301          KJ-Summary-FR-20240301

KJ-Summary-UR-20240301         KJ-Summary-BN-20240301

 

Samenvatting vrijdagpreek 1 Maart 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige preek van 03/01/2024 werd met de Slag bij Uhud gezegd dat na afloop de Boodschapper van Allah (sa) de gewonde en gemartelde moslims verzamelde. Sommige ongelovigen hadden op wrede wijze de lichamen van enkele moslims verminkt door hun neuzen en oren eraf te snijden. De Heilige Profeet (sa) voelde hierdoor verdriet, maar kreeg een openbaring van Allah waarin hem werd geadviseerd de ongelovigen te laten doen wat ze wilden en altijd genade en gerechtigheid te tonen.

Bij het bespreken van de begrafenis van de gemartelden werd gezegd dat Hazrat Hamza (ra) in één doek werd gewikkeld. Toen zijn gezicht werd bedekt, werden zijn voeten blootgelegd. De Heilige Profeet (sa) beval het hoofd te bedekken en gras op de voeten te leggen. Hazrat Hamza (ra) en Hazrat Abdullah bin Jahsh (ra) werden samen begraven.

De Heilige Profeet (sa) verbood het treuren om de doden. Toen de Heilige Profeet (sa) terugkwam van Uhud, rouwden de vrouwen om de gemartelden en huilden ze om hun mannen. De Heilige Profeet (sa) merkte op dat er niemand was om te huilen om Hamza (ra). Enkele vrouwen wilden rouwen om Hazrat Hamza (ra), maar de Heilige Profeet (sa) stopte hen en maakte zo een einde aan deze gewoonte.

Bij de begrafenis van Hazrat Mus’ab (ra) werd gezegd dat toen de Heilige Profeet (sa) zijn lichaam benaderde, hij met zijn gezicht naar beneden lag. De Heilige Profeet (sa) verklaarde dat hij getuigde dat Mus’ab (ra) op de Dag des Oordeels onder de martelaren zou vertoeven. De Heilige Profeet (sa) gaf de metgezellen opdracht zijn lichaam te tonen.

Huzoor-e-Anwar (aba) zei ook dat als je tot de Dag des Oordeels vredesgroeten stuurt naar de martelaren, zullen ze reageren op die groeten.

Hazrat Mus’ab (ra) stond bekend om zijn rijke levensstijl onder de jeugd van Mekka. Maar nadat hij de Islam had omarmd, veranderden zijn omstandigheden. Ten tijde van zijn martelaarschap had hij slechts één doek waarmee zijn hoofd bedekt was, en gras werd op zijn voeten gelegd voor de begrafenis.

Op de dag van Uhud bad de Heilige Profeet (sa), verzamelde alle mensen en smeekte tot Allah de Almachtige.

Hazrat Salma (ra) bracht voedsel voor de Heilige Profeet (sa). Hazrat Aisha (ra) en Hazrat Umme Sulaim (ra) werden genoemd als dragers van water om de gewonden hun dorst te lessen. Hazrat Ammara (ra) betrad het slagveld met een zwaard en voorkwam dat de ongelovigen de Heilige Profeet (sa) benaderden en raakte daarbij gewond.

Sommige vrouwelijke metgezellen gingen naar het slagveld nadat de vijanden vertrokken waren. Onder hen was Hazrat Fatimah (ra), die hielp de wonden van de Heilige Profeet (sa) te wassen. Hazrat Umm Aiman (ra) gaf water aan de gewonden op het slagveld. Terwijl ze dat deed, schoot een vijandige boogschutter genaamd Khuban een pijl die haar trof. De Heilige Profeet (sa) gaf opdracht tot vergelding. Hij gaf Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas (ra) een pijl zonder pijlpunt en vertelde hem die op Khuban te schieten. De pijl sneed door zijn borst waardoor hij viel en zijn lichaam werd blootgesteld.

Toen het leger van Khalid bin Walid een aanval lanceerde vanaf de bergpas, nam de Heilige Profeet (sa) onmiddellijk een moedige beslissing. In plaats van zijn eigen veiligheid te zoeken, toonde hij moed door luidkeels naar de metgezellen te roepen en hun aandacht te vestigen op het naderende leger. Op dat moment gooide Utba bin Abi Waqqas een steen, waarbij de Heilige Profeet (sa) gewond raakte, en Hazrat Hattib achtervolgde en doodde hem. De rest zal in de toekomst worden genoemd, Insha’Allah