Samenvatting vrijdagpreek 08 Mar 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240308          KJ-Summary-FR-20240308

KJ-Summary-UR-20240308         KJ-Summary-BN-20240308

 

Samenvatting vrijdagpreek 8 Maart 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 08/03/’24, vernoemde Hazrat Khalifatul Masih V (aba) incidenten uit het gezegende leven van de Heilige Profeet (sa) met betrekking tot de slag bij Uhud. De geschiedenis vermeldt dat toen de vijanden uit Mekka, onder leiding van Khalid bin Waleed (die toen nog geen Islam had omarmd), een tegenaanval lanceerden, dit zware verliezen toebracht aan de Moslims. Toen de Heilige Profeet (sa) de vijandelijke troepen vanop de berg zag, smeekte hij tot Allah met de volgende woorden:

“O Allah, het is hun niet toegestaan om over ons te zegevieren. O Allah, onze kracht en macht komen slechts van U alleen.”

In die tijd confronteerde Hazrat Umar (ra), samen met een groep Muhajireen, de vijand die hen dwong om van de berg af te dalen. Over dit incident vinden we het volgende vers uit de Heilige Koran:

“Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, als gij gelovig blijft.” (Hoofdstuk 3, Vers 140)

De geschiedenis vermeldt ook dat zelfs toen de Heilige Profeet (sa) zelf gewond was, hij grote zorg en aandacht had voor zijn metgezellen (ra). Hazrat Aisha (ra) vertelt dat telkens wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) de Dag van Uhud noemde, hij placht te zeggen dat het een dag was die geheel toebehoorde aan Talha (ra). Op dezelfde wijze zag ik Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah (ra) felle gevechten rondom de Heilige Profeet (sa). Toen ik bij de Heilige Profeet (sa) kwam, waren enkele van zijn tanden gebroken, en zijn gezicht was gewond. Op dat moment zei de Heilige Profeet (sa): “Help je metgezel.” Hiermee bedoelde hij Hazrat Talha (ra), die ernstig gewond was.

Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde nog een ander voorval met betrekking tot de offers van de nobele metgezellen (ra). Toen Quraysh de Moslims tijdens deze slag omsingelde, zei de Heilige Profeet (sa): “Wie zal zichzelf voor ons verkopen?” Op dat moment stonden Hazrat Ziyad bin Sakan (ra)en vijf Ansar metgezellenop. Ze vochten allemaal volgens de instructies van de Heilige Profeet (sa) en één voor één werden ze gemarteld. Na de strijd zei de Heilige Profeet (sa) om Ziyad bin Sakan (ra) dichterbij te brengen. De Heilige Profeet (sa) plaatste zijn gezegende voeten als een kussen voor hem. In deze toestand overleed Hazrat Ziyad (ra).

Ten slotte zei Huzoor-e-Anwar (aba) om te blijven bidden voor de mensen van Palestina, opdat Allah de Almachtige hun moeilijkheden moge verlichten. De vijand is vastbesloten om hen te vernietigen en de grote machten spelen geen significante rol in het stoppen van de oorlog. Alleen Allah kan hun handen weerhouden. Ahmadi’s zouden ook humanitaire hulp moeten verlenen via organisaties en hun stemmen verheffen ter ondersteuning van Palestina in hun respectievelijke gemeenschappen. Er zijn ook verontrustende nieuwsberichten met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Ahmadi’s zouden opnieuw aandacht moeten besteden aan de gegeven richtlijnen om extra voedsel in huis te houden en medicijnen te nemen tegen de effecten van atoombommen. Moge Allah de Almachtige de moslims verenigen en ons in staat stellen het bericht van Allah aan iedereen te verspreiden