Samenvatting Vrijdagpreek 2 juli 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 2 juillet 2021

KJ-Summary-EN-20210702                 KJ-Summary-UR-20210702

 

Samenvatting vrijdagpreek 2 juli 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah,a zei Huzur-e-Anwar:

We waren Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. Allah de Almachtige Zegt in de Heilige Koran “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.” (vers 8: 68)

Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft bewezen door middel van deze vers dat de Islam het nemen van gevangenen alleen toelaat is bij oorlogen. Dit is de enige uitzondering, anders is slavernij niet toegelaten. Een kwamen eens mensen van Jemen naar Hazrat Umar (ra) en klaagden over Christenen die hen als slaven hadden genomen. Hazrat Umar (ra) zei, als dit de waarheid bleek te zijn, zou hij hen zeker bevrijden uit slavernij. Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt dat de Islam de traditie gestart heeft om slaven te bevrijden. In tegendeel bleef Europa slavernij uitoefenen tot de 19de eeuw.

Eens was er ernstige hongersnood in Medina en haar voorsteden tijdens het kalifaat van Hazrat Umar (ra). Volgens de instructies van Hazrat Umar (ra) hebben de Moslimleiders van Egypte, Iraq en Shaam (Syrië) enorm grote steun gestuurd. Wanneer deze zou aankomen in Medina werd het verdeeld volgens de instructies van Hazrat Umar (ra). Tijdens deze periode zou Hazrat Umar (ra) ook eten voorbereiden voor de behoeftigen. Hij zou het aankondigen zodat zij eten konden halen volgens hun behoefte. Een gebeurtenis uit deze periode toont de nederigheid van Hazrat Umar (ra) aan. Eens werd er eten aan hem gepresenteerd die vol was van vet en boter. Hazrat Umar (ra) zei, wat voor leider zou ik zijn als ik betere voedsel voor mezelf kies in tegenstelling tot anderen. Hij weigerde om te eten. Het is opgenomen in de geschiedenis dat hij nooit uitbundig zou eten totdat de algemene toestand van de bevolking verbeterde.  Er staat ook opgenomen in de geschiedenis dat deze gewoonte zijn gezondheid ook had aangetast.

De Islam was overal aan het verspreiden over verschillende naties tijdens de ambtstermijn van Hazrat Umar (ra). Dus, om aan de noden van de mensen te voldoen heeft Hazrat Umar (ra) het systeem van een volkstelling gestart zodat de benodigdheden volgens de behoeften van de bevolking verdeeld zou worden. Daarom heeft de islamitische overheid het systeem gestart waarbij de overheid voor de noden van de mensen zou zorgen. Mensen denken dat dergelijke sociale systeem voor het eerst in Soviët Rusland werd gestart maar in feite zien we in de islamitische geschiedenis dat deze voor de eerste keer gestart werd in het tijdperk van Hazrat Umar (ra).

Tijdens het tijdperk van Hazrat Umar (ra) werden er provincies gemaakt in landen voor het gemak van de overheid. Op gelijke wijze werd het systeem van Shoera (raad) opgestart waarbij verschillende gouverneurs en leiders zouden samenkomen om discussies te voeren. Ambtsdragers werden geïnstrueerd door Hazrat Umar (ra) zodat ze niet trots of gehecht zouden worden aan wereldse zaken.

Op het einde heeft Huzur-e-Anwar het begin van “Ahmadiyya Encyclopaedia” ingehuldigd. Deze zal allerlei geschiedkundige evenementen van de Jamaat opnemen. Er is ook een zoekmachine op de website www.ahmadipedia.org.