Samenvatting vrijdagpreek 19 Mei 2023 – Verkondig de Vrijgevigheid van Allah; Ahmadiyya groei, succes en vooruitgang

KJ-Summary-FR-20230519               KJ-Summary-NL-20230519

KJ-Summary-UR-20230519              KJ-Summary-BN-20230519

 

Samenvatting vrijdagpreek 19 Mei 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Verwijzend naar de zegeningen van Allah over de Gemeenschap, verklaarde de Beloofde Messias (as) ooit: Het is inderdaad een wonder van Allah dat ondanks de overvloedige tegenstand en inspanningen van onze tegenstanders, deze gemeenschap blijft groeien. Onze tegenstanders doen meedogenloze pogingen en smeden plannen om onze vooruitgang te stoppen. Maar de Almachtige Allah blijft onze gemeenschap versterken.

Ken je de wijsheid hierachter? De wijsheid is dat degene die door Allah is aangesteld en werkelijk van Allah is, met de dag verder gaat en gedijt. En degene die het probeert te verhinderen en tegen te werken, wordt geleidelijk aan tot stof herleid. Want als hun pogingen succesvol zouden zijn in het breken van de goddelijke gemeenschap, zou dat betekenen dat iemand over Allah heeft gezegevierd. Maar niemand kan over Allah heersen.

Wij zien deze feiten elke dag in vervulling gaan. De vijand heeft zowel individuele als georganiseerde pogingen ondernomen om samen te spannen tegen de gemeenschap. Echter, Allah de Almachtige heeft de Beloofde Messias (as) verteld dat Hij uw boodschap naar de hoeken van de aarde zal verspreiden en dat Hij de groep van uw oprechte volgelingen zal vergroten. Dienovereenkomstig zien we de gemeenschap zich uitbreiden en verspreiden over de hele wereld.

De zogenaamde geleerden geloven dat zij de gemeenschap van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) zullen uitroeien door hun inspanningen, maar zij beseffen niet dat zij de Almachtige Allah uitdagen. Wanneer iemand Allah uitdaagt, brengt hij zijn eigen vernietiging tot stand. Wat de gemeenschap betreft, Allah de Almachtige toont Zijn zegeningen heinde ver. Vervolgens presenteerde Huzoor (aba) enkele voorvallen om te illustreren hoe Allah de Almachtige de mensen naar Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) leidt.

De Amir van de gemeenschap in Congo schrijft dat één van onze Muallim genaamd Isa naar een dorp ging om te preken. De Imam van de lokale moskee stond bekend om zijn verzet tegen de gemeenschap. Er werd gediscussieerd over de dood van Jezus en de komst van de Imam Mahdi. Het werd duidelijk dat hun overtuiging dat Jezus (as) leeft een belediging is tegen de Heilige Profeet Mohammed, Moge de vrede en zegeningen van God met hem zijn. Ook begrepen zij het concept van de komst van de Imam Mahdi. Zij waren niet koppig zoals de Pakistaanse geestelijken. Op dat moment zwoer hij, samen met zes leden van zijn familie en 21 volgelingen, trouw aan de Gemeenschap.

Soms schept Allah de Almachtige Zelf opportuniteiten. Een missionaris uit Guinee schrijft dat hij een dorp bereikte waar hij zou prediken en de boodschap van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) aan de mensen zou overbrengen. Een oudere persoon daar zei dat hij het woord ‘Mahdi’ vaak van zijn grootvader had gehoord, maar dat hij de details ervan niet kende. Daarom, toen u het vandaag vernoemde, neem ik het oprecht aan. Vervolgens zei hij tegen de mensen van het dorp dat zij deze gemeenschap moesten aanvaarden, en zei dat ik naar verschillende Afrikaanse landen heb gereisd, en overal heb ik gezien dat de Ahmadiyya moslimgemeenschap de Islam dient. Door de genade van Allah accepteerden velen, waaronder de Imam, de gemeenschap in het dorp.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) vertelde talrijke gebeurtenissen die getuigen van de steun van Allah de Almachtige. Huzoor (aba) verklaarde dat Allah de Almachtige in elk land het pad van vooruitgang voor de gemeenschap opent. Daarom moeten we, terwijl we dankbaarheid betuigen aan Allah de Almachtige, ook onze eigen toestand beoordelen en streven naar verbetering. Het moet onze toekomstige generaties duidelijk worden gemaakt dat beproevingen kunnen komen, maar dat de overwinning bestemd is voor de gemeenschap van Allah. Daarom mogen we ons geloof nooit laten wankelen. Moge Allah het geloof van zowel nieuwe als oude Ahmadi moslims vergroten. Ameen