Samenvatting Vrijdagpreek 18 Juni 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 18 juin 2021

KJ-Summary-EN-20210618                       KJ-Summary-UR-20210618

 

Samenvatting vrijdagpreek 18 juni 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We waren Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. Toen de tijd van de dood van Hazrat Abu Bakr (ra) naderde, riep hij Hazrat Abdul Rahman bin Auf (ra) bij zich en zei hem Hazrat Umar (ra) te bespreken. Hij antwoordde, wat u denkt zijn ook mijn gedachten met één uitzondering, Hazrat Umar (ra) is heel streng. Hazrat Abu Bakr (ra) zei, “Hij is streng omdat hij mijn zachtaardigheid ziet. Als hij Emir zou worden zal hij veel van zijn gewoontes laten, want, wanneer ik streng ben tegenover iemand probeert hij mij te overtuigen om anders te handelen en wanneer ik zacht ben tegenover iemand zegthij me altijd om strenger te zijn”.

Hierna vroeg Hazrat Abu Bakr (ra) om advies van Hazrat Usman bin Affan (ra) die over Hazrat Umar (ra) zei, “Zijn innerlijke zelf is zelfs beter als zijn uiterlijke zelf”. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg aan hen allei om deze zaak met niemand anders te bespreken. Er staat geschreven dat Hazrat Talha bin Obaid (ra)eens naar  Hazrat Abu Bakr (ra) kwam en aan hem vroeg of hij Hazrat Umar (ra)tot Kalief genomineerd had, “ook al  ziet u hoe hij mensen behandelt?” Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde, zet me rechtop en hij vroeg, “Probeer je de vrees voor Allah in mij op te roepen? Wanneer ik voor Allah zal staan, zal ik zeggen, inderdaad, ik heb van alle andere mensen de beste persoon tot Kalief gemaakt”.

Hazrat Khalifatul Masih I (ra) zei, eooitens hebben de mensen Hazrat Umar (ra) ondervraagt, waarom hij niet meer zo streng is, vergeleken met hoe hij was voordat hij de islam accepteerde. Waarop Hazrat Umar (ra) antwoordde: Ik ben nog steeds streng, maar deze strengheid wordt nu alleen getoond aan de niet-gelovigen. Volgens Hazrat Masih-e-Maoud (as), antwoordde Hazrat Umar (ra) met het volgende: “Vroeger was mijn striktheid grenzeloos, maar nu wordt het getemperd door een bepaalde code”. Hazrat Musle Maoud (ra) zegt dat sommige mensen met Hazrat Abu Bakr (ra) spraken over het Kalifaat van Hazrat Umar (ra) en tegen hem zeiden dat Hazrat Umar (ra) een zeer streng persoon is en dat zijn Kalief zijn een ramp zou worden. Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde echter, wanneer ik niet langer onder jullie ben, zal hij zachter worden.

Na de begrafenis van Hazrat Abu Bakr (ra) sprak Hazrat Umar (ra) de mensen toe en hij bad tot Allah de Almachtige: “O God, ik ben zwak, maak me sterker. Ik ben streng, maak me zacht. Ik ben gereserveerd met uitgaven, maak me genereus met uitgaven”. Daarna sprak hij tot de mensen toe: “Inderdaad, Allah de Almachtige beproeft jullie via mij en beproeft mij via jullie en Hij heeft mij onder jullie gehouden na het overlijden van mijn twee metgezellen. Ik zweer tot Allah dat wanneer een kwestie van jou aan mij wordt voorgelegd, niemand anders zal ervoor zorgen behalve ik. Als er een probleem ver weg is, zal ik eerlijke mensen sturen om de zaak op te lossen. Als mensen zich fatsoenlijk gedragen, zal ik fatsoenlijk met hen omgaan. Als ze onheil hebben begaan, zal ik ze straffen.”

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over enkele overledenen en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.