Samenvatting Vrijdagpreek 11Juni 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 11 juin 2021

KJ-Summary-EN-20210611                       KJ-Summary-UR-20210611

Samenvatting vrijdagpreek 11 juni 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We waren Hazrat Umar r.a. aan het bespreken. Er staat geschreven dat er tijdens de periode van de Vredesverdrag van Hudaibiya, toen de Quraish hun kant van het verdrag verbraken, kwam Abu Sufyan, leider van de Quraish, naar Medina en probeerde om het verdrag te vernieuwen. Eerst ging hij naar de Heilige Profeet (vzmh) toe en daarna naar Hazrat Abu Bakr r.a. Ze weigerden allebei. Hierna ging hij naar Hazrat Umar r.a. die tegen hem zei, “Verwacht je dat ik namens jou voor de Heilige Profeet (vzmh) moet spreken? Ik zweer bij God dat zelfs als ik een stukje van een stok zou hebben, zou ik het nog steeds gebruiken om tegen jullie te vechten”.

Er staat geschreven in verwijzing tot de Slag van Tabuk dat de Heilige Profeet (vzmh) de Moslims vroeg om financiële opofferingen te maken. Hazrat Umar r.a.beschikte over wat rijkdom. Hij dacht, als er ooit een tijd moest komen waarin ik voorrang kan nemen ten aanzien van Hazrat Abu Bakr r.a., is het nu. Hij nam dus de helft van de bezittingen van zijn huis en nam die mee naar de Heilige Profeet (vzmh). Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) aan hem vroeg, wat heb je achtergelaten voor jouw familie?,antwoordde Hazrat Umar r.a., ik heb de helft van de rijkdom achtergelaten voor mijn familie. Op dat moment arriveerde Hazrat Abu Bakr r.a  met al zijn rijkdom. De Heilige Profeet (vzmh) stelde hem dezelfde vraag,waarop hij antwoordde, “Ik heb aan mijn familie Allah en Zijn Heilige Profeet achtergelaten”. Hazrat Umar r.a. zou later zeggen, dat was de dag dat ik me realiseerde dat ik nooit voorrang zou kunnen krijgen op Hazrat Abu Bakr r.a.

Wanneer Hazrat Masih-e-Maoud a.s. over dit evenement aan het spreken was zei hij dat er een tijd was dat Moslims hun levens als schapen zouden opofferen voor Allah. Hazrat Abu Bakr r.a. heeft al zijn rijkdom meer dan eens opgeofferd. Hazrat Umar r.a. en Hazrat Usman r.a. hebben afhankelijk van hun capaciteit gelijkaardige opofferingen gemaakt. Op gelijke wijze waren bijna alle discipelen van de Heilige Profeet (vzmh) bereid om hun levens en rijkdom op te offeren voor de Islam. Hazrat Masih-e-Maoud a.s. zegt, “Dan zijn er degenen die mij aanvaarden en de eed afleggen maar wanneer de tijd komt om financiële opofferingen te maken zullen zij hun zakken sluiten en dichthouden. Er is geen religie die haar doelen kan bereiken met dergelijke mensen. Kunnen dergelijke mensen voordelig zijn voor de religie? Helemaal niet. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran:”

(3:93) – Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij deelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens.

Hazrat Umar r.a. ontving een grote schok wanneer de Heilige Profeet (vzmh) overleden was. Wanneer hij in zo’n staat was zei hij, ik zweer op Allah, de Heilige Profeet (vzmh) is niet gestorven. Allah de Almachtige zal hem terug leven schenken.Hazrat Abu Bakr r.a. was toen niet aanwezig maar wanneer hij terugkeerde kuste hij de Heilige Profeet (vzmh) en zei, moge mijn ouder opgeofferd worden voor jou. Hierna gaf Hazrat Abu Bakr r.a. een korte toespraak en hij zei, “Hoor mij, de Heilige Profeet (vzmh) is gestorven en degenen die Allah aanbidden moeten weten dat Hij (Allah) levend is en nooit, ooit zal sterven”. Hierna reciteerde hij een vers uit de Heilige Koran:

(3:145) – En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heen gegaan.

Er staat opgenomen in de geschiedenis dat wanneer de mensen dit hoorden,ze hevig huilden, alsof ze nooit wisten dat dezevers in de Heilige Koran stond en ze begonnen dit vers op dat moment te reciteren.

De Beloofde Messias (as) heeft deze gebeurtenis en deze vers verschillende keren gebruikt om zijn argument met betrekking tot de dood van Hazrat Isa (as) te ondersteunen.