Samenvatting vrijdagpreek 17 Feb 2023 – Musleh Maud: De profetie en de man

KJ-Summary-FR-20230217                 KJ-Summary-NL-20230217

KJ-Summary-UR-20230217

 

Samenvatting vrijdagpreek 17 Februari 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Tijdens de vrijdagpreek van vandaag zei Huzoor Anwar (aba) dat de 20ste Februari in de Jama’at wordt herdacht met betrekking tot de voorspelling van Musleh Mau’ud (ra) en dat in de diverse Jama’ats ook conventies dienovereenkomstig worden gehouden. Deze voorspelling ging over de geboorte van een jongen die vele kwaliteiten zou bezitten. Hij zal de speciale steun en hulp van God de Almachtige bekomen. Toen presenteerde Huzoor Anwar de woorden van de bekendmaking.

Tijdens de vastgestelde periode werd een zoon geboren die de naam Bashiruddin Mahmood Ahmad kreeg. Later, door de genade van Allah, werd hij Khalifatul-Masih de 2e.. En na een lange tijd, nadat hij door Allah was ingelicht, beschouwde hij zichzelf als de vervulling van deze profetie.

Als kind was zijn opvoeding niet veel. Hij was niet gezond maar het was de belofte van God de Almachtige, dat zulke artikels en toespraken door hem werden gepresenteerd, dat zelfs anderen daarvan getuigden. Zijn toespraken werden gebundeld en gepubliceerd in Anwarul Uloom dat in totaal 38 delen zal omvatten en het totale aantal van deze toespraken bedraagt 1424. Het totaal aantal pagina’s kwam uit 20.340. Daarnaast zijn de pagina’s van Tafsir Saghir, Tafsir Kabir en ander commentaarmateriaal 28.735. Er bestaan 1.808 vrijdagpreken met 18.705 pagina’s. Er zijn 51 Eid-ul-Fitr preken bestaande uit 503 pagina’s, 42 Eid-ul-Adhiya preken bestaande uit 405 pagina’s, 150 Nikah preken bestaande uit 684 pagina’s. Daarnaast zijn ook het eerste en derde deel van preken over Shura gepubliceerd. De pagina’s daarvan bedragen 2.131. Hun totale aantal pagina’s is ongeveer 75.000.

Nu is met behulp van de onderzoekscel nog meer materiaal gevonden dat nog niet werd gepubliceerd in Anwarul Uloom of in een andere vorm van boek. Er werden 55 artikelen, 27 toespraken, 143 Majalis-e-Irfan ( V&A Sessies), 222 Malfuzat onderwerpen en 131 brieven zijn tot nu toe gevonden.

In Tafsir Kabir heeft hij 59 hoofdstukken van commentaar voorzien. Tegen het einde was zijn grootste wens dat door hem tijdens zijn leven een complete en alledaagse gestandaardiseerde vertaling van de Heilige Koran met korte maar uitgebreide aantekeningen zou worden gepubliceerd. Ondanks zijn slechte gezondheid na een bezoek in Europa ging hij in de zomer van 1956 naar de bergen van Murree en begon aan dit project, dat bij de gratie van Allah op 25 Augustus 1956 werd voltooid. Daarna, na herziening, proeflezen en inbinden enz. werd Tafsir e Saghir gepubliceerd op 15 November 1957.

Daarna werd met de hulp van Maulvi Sher Ali Sahib en andere metgezellen zeer belangrijk werk verricht aan het 5 delige Engelse Commentaar.

Huzoor Anwar gaf commentaar van enkele niet-Ahmadi’s op Tafsir e Kabir, Prof. Abdul Manan Sahib gaf deze Tafsir ook aan andere geleerden om te lezen. Veel mensen waren erg onder de indruk na het lezen van zijn commentaren.

Maulvi Zafar Ali Khan heeft in de Zamindar krant geschreven. “O Ahrar, open je oren en luister, jij en je volgelingen kunnen Mirza Mahmood niet bestrijden tot de Dag des Oordeels. Mirza Mahmood heeft de Koran en de kennis van de Koran. Wat heb jij? …… Je hebt de Koran zelfs nog nooit in een droom gelezen. U weet zelf niets, wat zult u de mensen vertellen. …… Zelfs uw engelen kunnen Mirza Mahmood niet tegenwerken, Mirza Mahmood heeft zo’n Jama’at die bereid is alles op te offeren op zijn signaal, wat heeft u … beledigingen en slechte taal. Mirza Mahmood heeft predikers. Hij heeft experts op verschillende gebieden. Hij heeft de vlag gehesen in elk land van de wereld, ik kan niet nalaten de waarheid te zeggen, ik moet zeggen dat als je Mirza Mahmood wilt tegenwerken, leer dan eerst de Koran, bereid predikers voor en begin een Arabisch seminarie. Bereid eerst een prediker voor en beconcurreer hem in het prediken van Islam in het buitenland. Wat voor fatsoen is het om de Marzais te beledigen? Is dit het uitdragen van de Islam? Dit is het gezicht van de Islam bederven.”

Vervolgens vernoemde Huzoor Anwar een paar referenties van anderen die, de realiteit begrijpende, deze dienst van de Koran door Hazrat Musleh Mau’ud ra waardeerden. De zogenaamde Maulvis van vandaag zeggen dat Hazrat Musleh Maud (ra) de Koran heeft verdraaid (God behoede). Dus hebben zij zijn Tafasir in Pakistan verboden. Moge Allah hen helpen om dit feit te begrijpen (Ameen).

Vervolgens presenteerde Huzoor Anwar de commentaren van anderen uit verschillende boeken van Hazrat Musleh Mau’ud zoals de Nieuwe Wereldorde, het begin van verdeeldheid in Islam, het economische systeem van Islam, enz. De literatuur gegeven door Hazrat Musleh Mau’ud ra is een schat voor de Jama’at. Het zou door allen gelezen moeten worden.

Moge Allah ons de kans geven om deze kennis aan te wenden (Ameen).