Samenvatting vrijdagpreek 10 Feb 2023 – De Beloofde Messias (as): Uitstekende Leiding, Eindeloze Voordelen en Deugden van de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230210                 KJ-Summary-NL-20230210

KJ-Summary-UR-20230210

 

Samenvatting vrijdagpreek 10 Februari 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In navolging van de geschriften van de Beloofde Messias (as) over de grootheid en het belang van de heilige Koran, vermeldde Hadrat Khalifatul Masih V (aba) dat de Beloofde Messias de koningin van Engeland uitnodigde om de heilige Koran te bestuderen, ter gelegenheid van het Jubileum.

De Beloofde Messias (as) schrijft: “De Islam is zo’n gezegende en God-openbarende religie dat als iemand ervoor kiest om deze werkelijk te volgen en handelt naar de leringen ervan, de leiding en vermaningen die in het Heilige Woord van de Almachtige God – de Heilige Koran – staan, hij God in dit leven zal aanschouwen. ”

Hij verklaart verder: De Heilige Koran heeft daarentegen een leidraad die, indien gevolgd, iemand in staat stelt de hoogste niveaus van uitmuntendheid te bereiken. Zo iemand begint een ware relatie met de Almachtige God te ontwikkelen, in die mate dat zijn goede daden – verricht in overeenstemming met de leiding van de Koran – beginnen te bloeien en vruchten te dragen in de gelijkenis van een zuivere boom, zoals beschreven in de Heilige Koran; en zij ontwikkelen een uniek soort zoetheid en smaak.

De heilige Koran en de leer van de Heilige Profeet Mohammed (vzzh) volgen de tweeledigheid dat langzaam de liefde van God het hart binnenkomt en de geestelijke kracht van het woord van God, de ziel verlicht waardoor zijn ogen worden geopend en hem een manifestatie van het hiernamaals wordt getoond. Vanaf die dag heeft hij dus de kennis van de zekerheid dat God bestaat. En vervolgens gaat die zekerheid zover dat zijn kennis de ervaring van zekerheid wordt. Nadien wordt de ervaring van zekerheid, de waarheid van zekerheid. Wie in de Koran en in de heilige profeet Mohammed (vzzh) gelooft, komt aanvankelijk niet tot reiniging en blijft steken in verschillende soorten zonden. Dan omhult de barmhartigheid van God hem, en wordt hem op ongewone wijze de kracht van het geloof gegeven, en zoals de Koran belooft, dat zij in dit leven blijde tijdingen hebben. Aldus ervaart die persoon verschillende soorten van blijde tijdingen in zijn eigen opzicht. En door deze blijde tijdingen wordt zijn inzicht sterker. Hij begint zich te onthouden van zonden en neigt naar goede daden.

Bij het vernoemen van de onderscheidende kenmerken van de Koran schrijft hij: “De unieke tekenen die een goddelijk boek moet bevatten om door de logica aanvaard te worden, zijn alleen te vinden in de heilige Koran, en in de huidige tijd zijn die unieke tekenen die in een goddelijk geopenbaard boek zouden moeten staan, zeker afwezig in andere boeken. Het is mogelijk dat zij in het verleden die onderscheidingen bevatten, maar vandaag niet. Die boeken zijn weliswaar geopenbaard, maar door hun huidige staat zijn ze verouderd en zijn ze als een verlaten kasteel verstoken van soldaten en kracht.

Het is belangrijk om niet alleen door logische argumenten in God te geloven, maar ook door wetenschap en een persoonlijke band in deze tijd, God heeft de Beloofde Messias (as) met tekenen gestuurd. En die tekenen gaan door tot op de dag van vandaag. En wie het woord van God op een correcte manier volgt, Allah zal hem die zegeningen laten ervaren.

De verhalen die in de Heilige Koran worden genoemd, bevatten in werkelijkheid voorspellingen. De Koran bevat zowel verhalen als geboden. Wie geen onderscheid maakt tussen beide heeft het verkeerd begrepen en vergist zich inderdaad. Het ontbreken van onenigheid is een teken dat de Koran van God afkomstig is.

Huzoor (aba) noemde de geschriften van de Beloofde Messias (as) betreffende het vergelijk tussen de Koran en andere religieuze Geschriften. Waaruit is gebleken dat de leer van de Koran volledig is. Hij besprak ook onderwerpen die in de Koran worden besproken, zoals vergeving, echtscheiding, enz.

Van tijd tot tijd zullen, in dit verband, de geboden van de Beloofde Messias (as) worden gepresenteerd.

Moge Allah ons de kracht geven om te handelen naar de leringen van de heilige Koran.