Samenvatting Vrijdagpreek 13 Mei 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

Résumé du sermon du vendredi 13 mai 2022

KJ-Summary-NL-20220513

KJ-Summary-EN-20220513                           KJ-Summary-UR-20220513

 

Samenvatting vrijdagpreek 13 mei 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat hij verder zou spreken over de inspanningen van Hazrat Abu Bakr (ra)tegen de hindernissenvan zijn tijd.

Hazoor (aba) zei dat Hazrat Khalid bin Walid (ra) zijn leger leidde naar Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah behoorde tot de Banu Yarba, een tak van de Banu Tamim stam. Hij had samen met zijn stam, waarvan hij ook hoofd was, de Islam aanvaard in 9 AH. Hij werd door de Heilige Profeet (as) aangesteld tot de verzamelaar van Zakat voor zijn volk.

Hazoor (aba) zei dat hij na de dood van de Heilige Profeet (as) ook één van de afvalligen werd. Hij vermoorde moslims uit zijn stam die standvastig bleven in het betalen van de Zakat en die van mening waren om het naar Madinah te sturen. Hij sloot banden met Sajah, die een valse eis tot profeetschap maakte en tot degenen behoorde die Madinah probeerden aan te vallen.

Hazoor (aba) zei dat Sajah zelf een christen was. Zij had samen met een leger uit Iraq afgereisd om Madinah aan te vallen. Bij haar aankomst in Arabië ging ze eerst naar de Banu Tamim om hun leidersuit te uitnodigen om bij haar aan te sluiten. Alleen Malik Waki stemde hiermee in.

Hazoor (aba) zei dat Malik bin Nuwairah, Sajah had geadviseerd om eerst de geschillen binnen de stam op te lossen. Ze stemde hiermee in. Als gevolg hiervan viel Malik bin Nuwairah de leiders van zijn eigen stam aan. Dit veroorzaakte echter grote bloedvergieten binnen de stam en ze beseften hierdoor dat ze zich vergist hadden door Sajah te vertrouwen. Zo verenigden de stamhoofden van Banu Tamim zich en sloten een overeenkomst dat leidde tot vrede in Banu Tamim.

Hazoor (aba) zei dat toenSajah besefte dat haar plan nietgeslaagd was, ze naar Madinah vertrok. Zij kwam Aus bin Khuzaimah en zijn leger tegen in Nabah. Ze vochtte tegen hem en leed een nederlaag. Aus bin Khuzaimah nam toen een belofte van haar, dat ze zou vertrekken en niet terug zou keren naar Madinah. Sajah reisde toen met haar leger richting Yamamah.

In Yamamah sloeg Sajah de handen ineen met Musailimah Kazzab, nog een valse eiser van profeetschap. Musailimah stelde voor dat ze hun profeetschap moesten verenigen en zoudentrouwen, waar Sajah mee instemde. Musailimah bood haar vermindering aan van de Magrib- en Isha gebeden als haar bruidsschat. Later kwamen ze overeen over de helft van het inkomen van het Yamamah gebied.

Volgens sommigen aanvaard de Sajah de Islam in het tijdperk van Hazrat Umar (ra). Later heeft Hazrat Amir Mu’aviah (ra) haar teruggestuurd naar haar stam. Ze verbleef er tot haar laatste dagen als moslim. Hazoor (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) instructies had gevegeven aan Hazrat Khalid bin Walid (ra) om tegen de wanorde van Malik bin Nuwairah te strijden. Er zijn vertellingen dat Malik bin Nuwairah vervolgens werd vermoord. Op een nacht, toen het heel koud was, zei Hazrat Khalid (ra) dat de gevangenen warm gehouden moesten worden. Er zijn echter  sommigen die hem verkeerd begrepenhadden en dachten dat hij geinstrueerd had dat de gevangenen gedood moesten worden. Als resultaat hiervan werd Malik ook gedood. Dit veroorzaakte een ophef onder sommigen die zeiden dat Hazrat Khalid (ra) een andere moslim had gedood.

Er staat geschreven in het boek ‘Tibri’ dat Hazrat Umar (ra) Hazrat Abu Bakar (ra) had geadviseerd dat Hazrat Khalid bin Walid (ra) gearresteerd moest worden voor het laten vermoorden van een andere moslim. Hazrat Abu Bakar (ra) antwoordde dat Hazrat Khalid bin Walid (ra) een vergissing had begaan en dat het kongenegeerd worden. Hazrat Abu Bakr (ra) bood bloedgeld aan voor Malik bin Nuwairah.

Hazoor (aba) zei dat er een beschuldiging was tegen Hazrat Khalid (ra), dat hij trouwde met de vrouw van Malik bin Nuwairah tijdens de strijd, zonder te wachten op de voorgeschreven periode. Hazoor (aba) legde dit uit door middel van een uittreksel van Shah Abdul Aziz Dehlvi, die zei dat dit een verzinsel was tegen Hazrat Khalid (ra). Als hij in feite wel het huwelijk aanging met haar, toont de geschiedenis dan aan dat Nuwairah al  gescheiden was vanzijn vrouw maar dat hij haar in zijn huis hadgehouden. Hazrat Khalid (ra) trouwde dus met haar na de scheiding en nadatde voorgeschreven periode al verstreken was.

Huzoor (aba) zei: De reden waarom ik dit in detail heb vermeld is omdat sommige onwetende mensen vandaag de dag ook deze vraag stellen en de beschuldiging uiten tegen Hazrat Abu Bakr (ra) dat HazratUmar(ra) juist was met betrekking tot deze zaak en dat Hazrat Abu Bakr (ra) niet met gerechtigheid handelde en op een onjuiste wijze Hazrat Khalid Bin Walid (ra) steunde. Het feit is dat Hazrat Abu Bakr (ra) alle details in acht nam en een beslissing maakte na een grondig onderzoek te doen. Als gevolg sprak hij Hazrat Khalid (ra) vrij van alle beschuldigingen.

Hazrat Abu Bakr (ra) beval Hazrat Khalid (ra) om na af te rekenen met de Asad en Ghatfan stammen en Malik bin Nuwairah vervolgens richting Yamamah te gaan. Hij schreef in een brief naar Hazrat Khalid (ra): Mijn instructie voor u is Allah, die geen deelgenoten heeft, te vrezen en zacht om te gaan met de moslims die zich met u bevinden, en hen te behandelen als een vader. Wanneer jullie in gevecht zijn met de Banu Hanifa, neem dan zelf het bevel over de troepen. Stel een man aan bij Maimnah, een man bij Maisrah en een man voor de ruiters. Neem regelmatig advies van de vooraanstaande Sahaba, Muhajreen en Ansaar. Respecteer hun waardige posities. Wanneer de vijandelijke gelederen zich voor u opstellen, valt hen dan met alle macht aan. Neem hun gevangenen mee aan uw zwaarden. Schept angst en chaos onder hen door hen te vermoorden. Gooi ze in het vuur. Pas op! Negeer mijn bevelen niet.

Wanneer Hazrat Kahlid(ra) de brief las bereidde hij de moslims samen met zich voor (voor de strijd) en ging op weg om oorlog te voeren tegen de Banu Hanifah, m.a.w. Musailmah. Op het einde zei Huzoor(ra) dat de details van de oorlog van Yamamah in de toekomst zullen worden gepresenteerd.