Samenvatting vrijdagpreek 11 Aug 2023 – Islam Ahmadiyyat: geloofsinspirerende verhalen

KJ-Summary-NL-20230811              KJ-Summary-UR-20230811

 

Samenvatting vrijdagpreek 11 Augustus 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van 11 Augustus 2023 zei Huzoor e Anwar (aba) dat de zegeningen van God die aan de gemeenschap van de Beloofde Messias (as) werden gegeven, in het verslag van de Jalsa Salana werden vermeld. Huzoor (aba) zei dat hij had aangegeven dat er te veel incidenten waren om ze allen op te noemen. Veel mensen beschrijven incidenten die handelen over hoe de harten van mensen zijn veranderd, het geloof is versterkt en de tegenstanders zijn verslagen. Huzoor (aba) zei dat hij vandaag nog een aantal van deze voorvallen zou vernoemen, omdat ze middelen blijken te zijn om het geloof van mensen te vergroten.

Vanuit Guinee-Bissau zei een Imam dat hij altijd had gehoord dat Ahmadi’s de Heilige Profeet (sa), de Koran of Hadith niet accepteerden. Hij zei echter dat hij naar de Jalsa op MTA keek en zag dat Huzoor (aba) sprak in het licht van de leer van de Heilige Profeet (sa), de Koran en Hadith. Hierdoor besefte hij dat alles wat verspreid werd over de gemeenschap leugens was en dat de realiteit dusdanig compleet anders was. Uiteindelijk accepteerde de Imam Ahmadiyyat, en werkt nu actief in de verkondiging van de ware boodschap. Huzoor (aba) zei dat de tegenstanders in Pakistan zich niet alleen tegen ons moeten verzetten omwille van de tegenkanting. In plaats daarvan zouden ze eerst de leer van Ahmadiyyat moeten bestuderen en dan aan tafel gaan zitten. Dit is precies wat de Beloofde Messias (as) bij verschillende gelegenheden heeft verklaard, toen hij zich tot de tegenstanders richtte.

In een stad in Burundi is er veel tegenspraak ten aanzien van de gemeenschap. De imam van de plaatselijke soennitische moskee probeerde er alles aan te doen om de moskee van de gemeenschap te laten sluiten. De plaatselijke Ahmadi afgevaardigde nodigde de imam in kwestie uit voor een gesprek. De discussie die daaruit volgde, leidde hen tot het onderwerp van de dood van Jezus (as). Aangezien die imam geen antwoord had geboden, besloot hij de lokale missionaris tegen te werken. Een aanwezige christen steunde echter het standpunt van de gemeenschap en zei dat ons concept van de islam veel logischer was. Hierop begonnen de soennitische imam en anderen van zijn moskee onderling ruzie te maken waarna de autoriteiten moesten ingrijpen en zelfs hun moskee voor drie maanden sluiten.

Huzoor (aba) zei dat in de westerse wereld, op plaatsen zoals Zweden en Denemarken, de Heilige Koran niet gerespecteerd wordt en zelfs wordt verbrand. Maar toch, op deze zelfde plaatsen, wanneer de prachtige leringen van de islam worden gepresenteerd, veranderen het gedrag en het aanzien ten aanzien van de islam van de tegenstanders. Vandaag de dag is het de ‘Ahmadiyya Moslim Gemeenschap’ die er echt naar streeft om mensen toe te lichten over de ware status en leringen van de Heilige Koran.

Huzoor (aba) zei dat een Duitse vrouw een tentoonstelling bezocht die was opgezet in verband met de gemeenschap. Een deel was gewijd aan het illustreren waarom de islam geen extremistische religie is. De vrouw zei dat de gemeenschap de islam op een gemakkelijk te begrijpen manier had voorgesteld en dat er geen reden was om de Islam en de Koran tegen te werken.

Uiteindelijk kondigde Huzoor (aba) het overlijden van 3 personen aan.