Samenvatting vrijdagpreek 10 Mar 2023 – De Beloofde Messias (as): Status en Glorie van de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230310                 KJ-Summary-NL-20230310

KJ-Summary-UR-20230310

 

Samenvatting vrijdagpreek 10 March 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Verder gaande met de vermeldingen van de deugden en schoonheden van de Heilige Koran, gaf Huzoor Anwar (aa) in de vrijdagpreek van vandaag illustraties van de perfectie van de Heilige Koran uit de geschriften van de Beloofde Messias (as).

Een Jood zei tegen Hazrat Umar, dat op de dag waarop het vers الیوم اکملت لکم werd geopenbaard, er een Eid had moeten plaatsvinden. Hazrat Umar ra zei dat Juma een Eid is, maar veel mensen zijn zich niet bewust van deze Eid. Mensen veranderen hun kleren op andere Eid’s en ze geven niet om deze Eid en komen met ongeordende klederdracht. Hij zei, volgens mij is deze Eid superieur aan andere Eid’s. Surah Juma is voor deze Eid, en er is ook Asr gebed voor, en vrijdag is de dag waarop Adam werd geboren ten tijde van het Asr gebed, en deze Eid geeft ook dat tijdperk aan waarin de eerste mens werd geboren op deze Eid, en ook de voltooiing van de Heilige Koran op deze dag.

De Beloofde Messias (op wie de vrede zij) zegt, terwijl hij de Koran tot rechter maakt over de Hadith:

Een andere veel voorkomende fout onder moslims is dat zij de Hadith verkiezen boven de Heilige Koran. Dit is onjuist. De Heilige Koran heeft een definitieve rang en de rang van de Hadith is onzeker. De Hadith is niet de rechter, maar de Koran is de rechter erover. Ja, Hadith is een interpretatie van de Heilige Koran. Het is noodzakelijk de Hadith te volgen voor zover het de Heilige Koran niet tegenspreekt en enkel wanneer het ermee in overeenstemming is. Maar als het strijdig is, dan is het geen Hadith maar een verworpen gezegde. Een Hadith is noodzakelijk voor het begrijpen van de Heilige Koran. De Heilige Profeet (vzzh) toonde de goddelijke geboden die in de Heilige Koran zijn geopenbaard op een pragmatische manier en stelde een praktisch model op. Zonder dit voorbeeld zou de Islam niet begrepen kunnen worden. Maar de wortel is de Koran.

Vervolgens, terwijl hij de zeggingskracht van de Koran noemde, legde Huzoor de argumenten van de Beloofde Messias (as) uiteen. Er is een uitdaging om een voorbeeld als de openbaring van de Koran te brengen, maar niemand is in staat geweest dit tot op heden te brengen. De Beloofde Messias (as) schrijft: “De kwaliteit van het wonder is dat het alle hoeken in het oog houdt, de welsprekendheid niet laat verminderen, de eerlijkheid en wijsheid niet verlaat.” De welsprekendheid van mensen is ondergeschikt aan hun woorden en er is niets anders dan rijmen. In de Heilige Koran is er waarheid en wijsheid en daarbij wordt ook het ritme aangehouden, wat niet mogelijk is zonder de steun van God.

Naast welsprekendheid zijn ook deugden en perfectie van opvoeding vervuld in zelfs een kleine Soera van de Koran. Kijk naar Soera Ikhlas, het heeft alle niveaus van monotheïsme beschreven en alle soorten polytheïsme verworpen. Evenzo is Soera Fatiha een kleine Soera met 7 verzen, maar het is de samenvatting en de woordenlijst van de gehele Heilige Koran. Dan spreekt het over de entiteit van God Almachtig, Zijn eigenschappen, de noodzaak van het gebed, de redenen en middelen van de aanvaarding ervan, de methode van nuttige en heilzame gebeden, methoden van het vermijden van schadelijke wegen. De Koran verwerpt andere valse religies, maar presenteert vervolgens ook echte en ware leringen, en deze schoonheid is alleen in de Heilige Koran te vinden.

De Beloofde Messias (as) zei: “De Edele Koran presenteert de ware God.”

De diepe kennis en het begrip van de Beloofde Messias en de deugden van de Koran zullen in de toekomst worden uitgelegd, als God het wil. Moge Allah ons het vermogen schenken om deze zaken te begrijpen en ernaar te handelen en om de Heilige Koran te lezen en te begrijpen. (Ameen)

Rouwberichten:

Tijdens de aanslag afgelopen vrijdag in Bangladesh, trokken geestelijken en niet-Ahmadi’s ten strijd waarbij een van onze dierbare broeders, Zahid Hasan, zoon van Abu Bakr Siddique, in deze oproer gemarteld. Inna lillah wa inna ilaihi raji’un. Hij had veiligheidsdienst bij de poort en de omgeving. Hij werd gemarteld op 25 jarige leeftijd, hij beloofde trouw in 2019 en diende binnen drie maanden een Wasiyyat aanvraag in. In 2020 deden zijn ouders ook Bai’at via zijn Tabligh. Hij was een actieve Khadim. De zogenaamde moslims martelden hem met zoveel brutaliteit dat het moeilijk was hem te herkennen. Alleen Allah kan hen grijpen en vernietigen. Moge Allah de ouders geduld schenken en de rangen van de martelaar verhogen. (Ameen)

De vijand denkt dat ze ons kunnen demoraliseren door zulke omstandigheden te creëren, maar het is het tegenovergestelde. Ik heb enkele brieven van daar ontvangen waar de jongeren hebben geschreven dat als er meer martelaren nodig zijn, bid dan dat wij er deel van uitmaken. Wat kan deze ellendige vijand zulke mensen aandoen? Maar we moeten bidden dat Allah ons redt van hun kwaad en ons genadig is. Besteed deze dagen veel aandacht aan het gebed.