Samenvatting vrijdagpreek 17 Mar 2023 – De Beloofde Messias (as): De unieke en superieure kenmerken van de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230317                 KJ-Summary-NL-20230317

KJ-Summary-UR-20230317

 

Samenvatting vrijdagpreek 17 March 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Terwijl hij de verheven status en deugden van de Heilige Koran bleef vermelden, legde Huzoor Anwar in de vrijdagpreek van vandaag de kwaliteiten van de Koran uit aan de hand van de geschriften van de Beloofde Messias.

Het doel van de missie van de Beloofde Messias (as) is om de authenticiteit van de Koran te bewijzen en deze vast te leggen. Hij verklaart: Het is waar dat moslims de Koran helemaal niet begrijpen, maar nu wil God dat de ware betekenissen van de Koran worden geopenbaard. God heeft mij hiertoe opdracht gegeven en ik begrijp de Heilige Koran door Zijn openbaring en de Koran heeft een zodanige leer dat niemand er bezwaar tegen kan maken en hij is zo vol van verstand (? intellect) dat zelfs een filosoof geen kans krijgt om een beschuldiging op te werpen.

Terwijl hij de grootheid van de Koran beschrijft, adviseert hij de Jama’at als volgt: “Overdenk de Heilige Koran, het bevat alles, details van het goede en het slechte, en het nieuws van de toekomst, enz. Begrijp goed dat het de religie presenteert waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Want men ontvangt zijn zegeningen en vruchten steeds weer. De godsdienst is niet volledig beschreven in de Evangeliën. De leer ervan kan in overeenstemming zijn met de situatie van die tijd, maar is niet voor alle tijden en geenszins geschikt voor elke situatie. Het is de trots van de Heilige Koran dat Allah Almachtig daarin de genezing van elke ziekte heeft vermeld en alle vermogens heeft getraind en ook de middelen heeft beschreven om elk kwaad dat zich voordoet te verwijderen (? te bestrijden). Blijf daarom de Heilige Koran reciteren en blijf bidden en probeer uw gedrag onder de leer ervan te houden.

In plaats van onder de invloed van nieuwigheden te vallen, moet meer aandacht worden besteed aan het lezen van de vertaling en interpretatie van de Heilige Koran. Tijdens de Ramadan moet bijzondere aandacht worden besteed aan het lezen ervan.

De Beloofde Messias verklaart: “Als het hart hard is, dan is de manier om het te verzachten het steeds opnieuw lezen van de Heilige Koran. Overal waar een gebed is, wil het hart van de gelovige dat ook, dezelfde goddelijke genade (?moet) hem ook gegund worden. Het voorbeeld van de Heilige Koran is dat van een tuin waar iemand een bloem plukt op de ene plaats en dan verder gaat en een andere bloem plukt. Daarom moet men bij elke gelegenheid profiteren in overeenstemming met zijn status.” Het toepassen van de geboden en verboden op zichzelf leidt tot spirituele groei.

“Tenzij moslims de Heilige Koran volgen en zich eraan houden, kunnen zij geen enkele vooruitgang boeken. Evenveel als zij zich verwijderen van de Heilige Koran, verwijderen zij zich van de wegen en manieren van ontwikkeling. Het naleven van de Heilige Koran is de bron van vooruitgang en leiding. De Almachtige Allah heeft handel, landbouw en bronnen van levensonderhoud die halal zijn, niet verboden, maar ja, het moet niet worden beschouwd als een doel op zich, eerder moet het worden gehouden (? Aanzien) als een dienaar van de religie. Hetzelfde is het doel van Zakat, waarbij rijkdom in dienst staat van de religie.”

“Bedenk dat er geen andere sleutel is om de deuren van Gods genade en zegeningen te openen dan het volgen van de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, en het gebed en het vasten, enz. Degene die deze wegen verlaat en een andere weg inslaat is verloren. Hij die het gebod van Allah en Zijn boodschapper niet volgt, maar het via andere wegen zoekt, zal met mislukking worden geconfronteerd.”

De Heilige Koran heeft de verhalen van de voorgaande profeten en volkeren op een educatieve manier gepresenteerd. De Koran bevat grote kennis. Iedereen kan er naar eigen inzicht kennis uit putten. Men moet er een gewoonte van maken om over de betekenis ervan na te denken, zodat men de schoonheid van Gods woorden kan begrijpen. Men zou de geboden en verboden van de Koran moeten overwegen en ze tot een deel van zijn leven maken.

Moge Allah Ta’ala ons het vermogen schenken om de Heilige Koran in de ware zin te begrijpen en te volgen.

(Ameen)

Bid voor de Ahmadi’s van Pakistan en de situatie van het land, Burkina Faso, Bangladesh en overal waar Ahmadi’s in de wereld zijn. Besteed in de Ramadan, terwijl u zich richt op het lezen en begrijpen van de Heilige Koran, speciale aandacht aan het gebed. Moge Allah Ta’ala ons allen hiertoe in staat stellen en ons de zegeningen van de Ramadan schenken. (Ameen).