Samenvatting vrijdagpreek 03 Mar 2023 – De Beloofde Messias (as): Status en Glorie van de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230303                 KJ-Summary-NL-20230303

KJ-Summary-UR-20230303

 

Samenvatting vrijdagpreek 03 March 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag zei Huzur e Anwar (aba) dat de kennis van de Koran die ons door de Beloofde Messias (as) is gegeven, in de vorige twee preken werd vernoemd. De Koran, die ons een rijkdom aan kennis geeft, is werkelijk wat ons verenigt met Allah Almachtig.

De Beloofde Messias (as) zegt:

De Koran is de weg naar God, het is het Woord van God.

Zonder deze is de tuin van geestelijke kennis onvolledig.

Dit moet altijd in gedachten worden gehouden. Maar men moet ook onthouden dat voor het begrijpen van deze kennis een gids nodig is die door God gezonden en aangesteld is, die in dit tijdperk de dienaar is van de Heilige Profeet (vzzh), nl. de Beloofde Messias (as).

We moeten proberen deze dingen zorgvuldig te beluisteren en te begrijpen, zodat we het doel van ons leven kunnen bereiken.

De Beloofde Messias (as) zegt:

Ik heb grote kracht gevonden in de Heilige Koran. Ik heb een interessant onderscheid gezien in het volgen van de Heilige Profeet (vzzh) dat in geen enkele religie wordt gevonden. Dat is, dat een ware volgeling de status van walayat (vriend van God) bereikt. Ik ben een getuige van deze zaak. Allah spreekt tot mij en Hij heeft meer dan honderdduizend tekenen door mijn hand laten zien. Dus, hoewel ik alle profeten van de wereld en hun boeken respecteer, geloof ik alleen in de Islam als de levende religie, omdat Allah door middel daarvan aan mij is verschenen.

De Beloofde Messias (as) zegt:

Er zijn vier wonderbaarlijke kwaliteiten van de Heilige Koran. De eerste is de welsprekendheid, die volledig onderscheiden en gescheiden is van de menselijke welsprekendheid, omdat het veld van de menselijke welsprekendheid zeer smal is en zolang er geen overdrijving, leugens of overbodige woorden door een openbaring worden gemengd, kan geen mens tot zo’n hoog niveau van welsprekendheid in staat zijn. Ten tweede is een van de wonderbaarlijke kwaliteiten van de Heilige Koran dat de verhalen die hij heeft verteld in feite allemaal profetieën zijn. Ten derde verschaft zijn leer de mens de middelen om zijn hoogtepunt te bereiken. De vierde is dat het de volmaakte volgeling zo dicht bij Allah brengt dat hij de eer krijgt van de goddelijke dialoog en er openlijke tekenen door hem worden geopenbaard. Zelfreiniging en standvastigheid van het geloof worden bereikt door de Koran.

De Beloofde Messias (as) zegt:

Een van de wonderbaarlijke effecten van de Heilige Koran is dat degenen die hem perfect volgen de status van aanvaarding bereiken en hun gebeden worden aanvaard, en Allah Almachtig informeert hen ook door welsprekende en onheilspellende woorden. Maar helpt hen tegen vijanden.

Huzoor e Anwar (aba) zei dat het de plicht van ons Ahmadi’s is om de deugden van deze leer te tonen door onze woorden en daden. Dit terwijl we vroomheid in onszelf ontwikkelen. We moeten de wereld vertellen dat de Heilige Koran het geneesmiddel is voor alle soorten ziekten en degene die het gezonden heeft is Allah zelf. Hij heeft het gezonden met het doel de wereld te hervormen. Moge Allah ons de kracht geven om de woorden van de Koran in praktijk te brengen terwijl we in het licht het pad van Taqwa betreden. Ameen

Herinnering voor het gebed: In Bangladesh wordt vandaag Jalsa Salana gehouden. Vandaag was de eerste dag. Maar de tegenstanders van de Jamat vielen de bijeenkomst aan. Veel mensen raakten ook ernstig gewond. Vervolgens werden de huizen van enkele Ahmadi’s in het gebied in brand gestoken. Hoeveel schade er is aangericht is nog niet volledig ingeschat. Moge Allah de Ahmadi’s beschermen tegen hun kwaad. Moge Hij hen grijpen.

Ahmadiyya
(gebed om de vijand volledig te verscheuren en te ontwijden) is het gebed voor hen in ons hart en op onze tong.

Bid ook voor de situatie in Pakistan en Burkina Faso en ook Algerije waar sommige Ahmadi’s geconfronteerd worden met onrechtmatige aangelegenheden. Moge Allah de omstandigheden van Ahmadi’s daar verbeteren. Moge Allah de Ahmadi’s overal beschermen (Ameen).