Samenvatting Vrijdagpreek 10 dec 2021 : Mensen van uitmuntenheid – Hazrat Abu Bakr (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 10 décembre 2021

KJ-Summary-EN-20211210                                      KJ-Summary-UR-20211210

 

Samenvatting vrijdagpreek 10 December 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, ging Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) voort met incidenten uit het leven Hazrat Abu Bakr (ra) te vertellen.

Er staat opgenomen dat Hazrat Abu Bakr (ra) eens voor de komst van de Heilige Profeet (vzmh) naar Jemen rees waar hij een bejaarde geleerde ontmoette. Deze geleerde kon ook nauwkeurig de achtergrond en familiegeschiedenis van Hazrat Abu Bakr’s (ra) vastellen. De geleerde heeft hem dan geïnformeerd dat een profeet zou manifesteren en dat hij verholpen zou worden door iemand jong en iemand ouder. Een van de tekens van deze oudere persoon die de profeet zou helpen was dat hij een merkteken op zijn buik zou hebben. Wanneer Hazrat Abu bakr (ra) zijn hemd ophief zag de geleerde een zwarte merkteken op zijn buik. Hij zei, voorzeker, hij was de oudere persoon die de komende profeet zou assisteren. De geleerde adviseerde Hazrat Abu Bakr’s (ra) om de waarheid nooit te verlaten.

Het was hierna dat Hazrat Abu Bakr (ra) over de verklaring van de Heilige Profeet (vzmh) hoorde en er kwamen mensen naar hem toe om zijn mening te vragen. Hazrat Abu Bakr (ra) ging daarna de Heilige Profeet (vzmh) ontmoeten en vroeg hem over zijn verklaring en welk bewijs hij hiervoor had. De Heilige Profeet (vzmh) informeerde Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij over de oudere man wist die hij in Jemen ontmoette. Wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg hoe hij dit wist zei de Heilige Profeet (vzmh) dat hij door dezelfde engelen geïnformeerd werd, die op de profeten neerdaalden. Vervolgens vroeg hij de Heilige Profeet (vzmh) om zijn hand uit te strekken zodat hij trouw aan hem kon zweren.

Eens zei de Heilige Profeet (vzmh), wie ik dan ook uitnodig naar de Islam heeft aarzeling getoond, behalve voor Abu Bakr (ra) die de Islam zonder enige twijfel aanvaardde en daarna altijd standvastig bleef.

Zijn Heiligheid (aba) citeerde dan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), wie schreef dat Hazrat Abu Bakr (ra) de Heilige Profeet (vzmh) aanvaardde op basis van één premisse, dit was het feit dat hij de Heilige Profeet( vzmh) sinds kindertijd kende endat hij nooit loog, nooit ondeugend was en nooit iets vuil uitte. Hazrat Abu Bakr (ra) wist dan dat hij nooit zou liegen. Hazrat Abu Bakr (ra) zei, als de Heilige Profeet (vzmh) nooit had gelogen over mensen, waarom zou hij dan over God liegen? Dit is in feite het bewijs van de waarachtigheid van de Heilige Profeet (vzmh), aan hem gegeven door God Wie de Heilige Porfeet (vzmh) instrueerde om te zeggen:

Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u doorgebracht. Wilt gij dan niet begrijpen?” (10:17)

Zijn Heiligheid (aba) zei dat er verschillende meningen zijn onder de historici over wie de eerste man was om de Heilige Profeet (vzmh) te aanvaarden. Er wordt gezegd dat de eerste vrouw om de Heilige Profeet (vzmh) te aanvaardenHazrat Khadija (ra) was, de eerste volwassen man was Hazrat Abu Bakr (ra) en het eerste kind was Hazrat Ali (ra) en de eerste bevrijdde slaaf was Hazrat Zaid bin Haritha (ra).