Samenvatting Vrijdagpreek 17 dec 2021 : Mensen van uitmuntenheid – Hazrat Abu Bakr (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 17 décembre 2021

KJ-Summary-EN-20211217                            KJ-Summary-UR-20211217

 

Samenvatting vrijdagpreek 17 December 2021

Uitgesproken door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah ging, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) door met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er wordt vermeld hoe Hazrat Abu Bakr (ra) slaven bevrijdde.

Er wordt gezegd dat de vader van Hazrat Abu Bakr (ra) hem zei, dat in plaats van de zwakken te bevrijden, hij de machtigen zou moeten bevrijden zodat zij hem kunnen beschermen. Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde door te zeggen dat hij slechts het genoegen van Allah wilde bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat één van de slaven die door Hazrat Abu Bakr (ra) werd bevrijd, Hazrat Khubaab bin Arad (ra) was. Iemand zag ooit de huid van Hazrat Khubaab’s rug en ontdekte dat deze hard en ruw was. Hij vroeg hem hoe lang hij deze huidaandoening had? Hazrat Khubaab (ra) lachte en zei dat dit geen aandoening was, maar dat zijn slavenmeester hem gewoon sloeg omdat hij de Islam had aanvaard. Hij zou hem bevelen om de Islam af te zweren, maar als reactie zou hij gewoon de Islamitische geloofsbelijdenis reciteren. Dit zou zijn meester boos maken en daarom zou hij hem nog meer slaan en hem ook over stenen slepen. Hazrat Abu Bakr (ra) kon dit niet langer aanzien en betaalde een groot bedrag voor zijn vrijheid.

Toen de Islam eenmaal duidelijk was geworden, berokkenden de Mekkanen de moslims grote schade toe om hen te dwingen de Islamde rug toe te keren. De Heilige Profeet (saw) adviseerde enkele van de eerste moslims om naar Abessinië te migreren. Zo vertrokken 11 mannen en vier vrouwen naar Abessinië. Daarna moest Hazrat Abu Bakr (ra) ook grote ontberingen ondergaan, en dus vertrok ook hij naar Abessinië. Onderweg ontmoette hij iemand die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) nooit zijn vaderland in zijn eentje zou verlaten, en hij ook nooit gedwongen zou kunnen worden om te vertrekken, en somde toen de vele grote kwaliteiten van Hazrat Abu Bakr (ra) op. Toen zei hij dat hij zelf bescherming zou bieden aan Hazrat Abu Bakr (ra) en beiden keerden terug naar Mekka. Toen de Mekkanen dit hoorden, zeiden ze dat Hazrat Abu Bakr (ra) in zijn eigen huis moest bidden, zodat anderen niet door hem zouden worden beïnvloed. Daarom zou Hazrat Abu Bakr (ra) alleen in zijn huis bidden. Later maakte hij een kleine moskee op zijn binnenplaats waar hij de gebeden zou doen en de Heilige Koran reciteren. Dit zien en hem de Heilige Koran hardop horen reciteren, had een diepgaand effect op de mensen om hem heen. De Mekkanen zeiden opnieuw tegen de persoon die zwoer dat hij Hazrat Abu Bakr (ra) zou beschermen, dat zijn acties anderen beïnvloedden en dat hij Hazrat Abu Bakr (ra) moest opdragen om te stoppen. Als gevolg hiervan zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij niet langer bescherming nodig had, aangezien Allah Zelf genoeg was als zijn Beschermer.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Ahmadi’s in Pakistan geconfronteerd worden met een soortgelijke houding van hun vijanden. Ze weerhouden ons ervan de Islam in de praktijk te brengen en blijven anderen vertellen om niet naar biddende Ahmadi’s te kijken, anders zouden ze hun geloof verliezen.

Zijne Heiligheid (aba) deed een oproep om te bidden voor de Ahmadi’s die in Afghanistan wonen. Ze ondergaan veel ontberingen en sommigen worden zelfs gearresteerd. Vrouwen en kinderen aan huis maken zich grote zorgen. En de mannen die nog niet zijn gearresteerd, leven in angst dat ze snel of effectief uit hun huizen zullen worden gezet. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah hen verlichting zou schenken en hun ontberingen zou verlichten.

Zijne Heiligheid (aba) deed ook een oproep om te bidden voor Ahmadi’s die in Pakistan wonen. Ook zij hebben te maken met moeilijke omstandigheden.Er blijven zich, constant, nieuwe incidenten voordoen.

Zijne Heiligheid (aba) spoorde aan om voor de hele wereld te bidden, en dat zij in staat zullen zijn de Beloofde Messias (as) te erkennen en te aanvaarden. Moge Allah alle kwaad verwijderen en moge de wereld zijn Schepper erkennen.