Samenvatting Vrijdagpreek 3 december 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 3 décembre 2021

KJ-Summary-EN-20211203                               KJ-Summary-UR-20211203

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 December 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We gaan het hebben over Hazrat Abu Bakr Siddique (ra). Zijn oorspronkelijke naam was Abdullah en zijn vaders naam was Usman bin Amir. Zijn titel was Abu Bakr en hij werd ook gekend onder de namen Ateeq en Siddique. Hij was geboren in 573, ongeveer 2 jaar na de Jaar van de Olifant. Voor hij de Islam aanvaardde was zijn naam Abdul Kaaba. De Heilige Profeet (vzmh) veranderde dit naar Abdullah. Zijn ouders hadden ook het geluk om de Islam te aanvaarden. Na Mekka te hebben overwonnen, bracht Hazrat Abu Bakr (ra) zijn blinde vader naar de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) zei tegen hem, “je had uw vader thuis moeten laten, we hadden zelf naar hem kunnen toegaan”. Hazrat Abu Bakr (ra) had dit gedaan uit respect. De Heilige Profeet (vzmh) hield zijn hand op de borstkas van de vader en nodigde hem uit om de Islam te aanvaarden en zo werd hij een moslim. De moeder van Hazrat Abu Bakr (ra) had de Islam in devroege dagen aanvaard.

Tijdens het tijdperk van Daar-e-Arqam heeft Hazrat Abu Bakr (ra) eens een voorstel gedaan aan de Heilige Profeet (vzmh) om naar Masjid-e-Haram te gaan. Daar heeft Hazrat Abu Bakr (ra), in de aanwezigheid van de Heilige Profeet (vzmh), zijn toespraak gegeven en mensen uitgenodigd om de Islam te aanvaarden. Hierna hadden ongelovigen Hazrat Abu Bakr (ra) zwaar toegetakeld. Wanneer hij terug kon spreken vroeg hij zijn moeder eerst om te gaan zien of de Heilige Profeet (vzmh) in goede staat was. Hij werd gezegd dat de Heilige Profeet (vzmh) veilig en ongedeerd was. Na een tijdje kwam Hazrat Abu Bakr (ra) samen met zijn moeder de Heilige Profeet (vzmh) bezoeken. De Heilige Profeet (vzmh) kuste hem uit affectie. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg de Profeet om te bidden voor zijn moeder waarop de Heilige Profeet (vzmh) haar uitnodigde om de Islam te aanvaarden. Zij aanvaardde en bekeerde zich tot de Islam.

Hazrat Abu Bakr (ra) werd ook gekend onder de namen Ateeq en Siddique. Hij werd Ateeq genoemd omdat de Heilige Profeet (vzmh) ooit tegen hem zei dat hij van het hellevuur gered zou zijn. Daarom werd hij Ateeq genoemd, wat betekent, degene met uitstekende kwaliteiten. Ateeq betekent ook oud of antiek en sommigen zeggen dat hij zo genoemd werd omdat hij altijd uitstekende kwaliteiten bezat. Maar Hazrat Abu Bakr (ra) werd ook gekend onder de naam Siddique. Hij was een heel gerespecteerd iemand zelfs voor hij de Islam aanvaard had. Hij genoot van alle hoge moralen om erkend te worden als gerespecteerde zakenman. Mensen zochten ook daardoor zijn advies. Hij behoorde tot de meest vrome onder de mensen en was ook heel erg gul.

Voor hij de Islam aanvaardde, was Hazrat Abu Bakr (ra) afkerig tegenover afgoderij en het drinken van alkohol. Wanneer hij gevraagd werd waarom hij nooit alkohol dronk zei hij dat hij aandachtig was voor zijn eer en vroomheid. Deze kan niet onderhouden worden door iemand die alkohol consumeert.

Hazrat Abu Bakr (ra) aanvaarde de Islam wanneer hij hoorde dat de man van Khadija (ra) verklaard had een profeet te zijn zoals Mozes (as). Hazrat Abu Bakr (ra) ging naar de Heilige Profeet (vzmh) toe en aanvaarde hem. Het is geschreven dat Hazrat Abu Bakr (ra) voor de komst van de Heilige Profeet (vzmh) in een droom zag dat de maan op Mekka neerdaalde en in stukken verbrijzeld werd terwijl al deze stukken in zijn schoot vielen. Wanneer hij de betekenis ervan probeerde te begrijpen werd hij gezegd dat de boodschapper die verwacht werd, spoedig zou komen en dat Hazrat Abu Bakr (ra) zijn voornaamste discipel zou zijn.