Samenvatting vrijdagpreek 08 Dec 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231208            KJ-Summary-FR-20231208

KJ-Summary-UR-20231208           KJ-Summary-BN-20231208

 

Samenvatting vrijdagpreek 8 December 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige preek de Slag bij Uhud verder gezet. Huzoor-e-Anwar (aba) vermeldde dat Hazrat Musleh Maud (ra) had opgemerkt dat na de Slag bij Badr, terwijl de ongelovigen het slagveld vluchtten , verklaarden ze dat ze het volgende jaar zouden terugkeren. Niemand mocht rouwen om hun doden. De aandacht verschoof naar handel en de voorbereiding op de volgende oorlog.

De overtuiging van de Heilige Profeet (sa) was om in Medina te blijven, defensief te vechten en te wachten op de eerste zet van de vijand. Sommigen van de jonge metgezellen die niet hadden deelgenomen aan de Slag bij Badr, uitten een ander standpunt. Ze drongen erop aan en argumenteerden beroofd te zullen zijn van het martelaarschap.

De Heilige Profeet (sa) zocht advies in deze tijd en vermeldde ook een van zijn dromen. Hij interpreteerde de droom dat het slachten van koeien voorstelde als zijnde  dat sommige van zijn metgezellen martelaren zouden worden, en het breken van het zwaard lijkt te impliceren dat iemand van zijn familieleden gemarteld zou worden of dat hij zelf schade zou lijden. Het interpreteren van het plaatsen van een hand in de wapenrusting werd als een betere optie gezien om in Medina te blijven en te vechten. De interpretatie van een ruiter die een schaap bestijgt, suggereert dat een leider van de ongelovigen zal worden overwonnen. Hetgeen betekent dat ze gedood zouden worden door de handen van de moslims. De droom gaf duidelijk aan dat de moslims in Medina zouden blijven. Omdat deze interpretatie echter niet geïnspireerd was maar eerder het persoonlijke oordeel was van de Heilige Profeet (sa), hechtte hij meer waarde aan het advies van de meerderheid. Na het vrijdaggebed hield de Heilige Profeet (sa) een preek en gaf instructies over de komende slag. ’s Middags hielpen Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) de Heilige Profeet (sa) om de wapenrusting en militaire kledij aan te trekken. Sommige Ansar-metgezellen probeerden de jonge leden ervan te overtuigen dat zij de Heilige Profeet (sa) hadden gedwongen om Medina te verlaten voor de strijd. De Heilige Profeet (sa) droeg een dubbel gelaagde wapenrusting, bekend als ‘Zat al-Fadool’ en ‘Fadha’, die hem werd gegeven door Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas tijdens de Slag bij Badr. Dezelfde wapenrusting werd verpand bij een Jood bij het overlijden van de Heilige Profeet (sa). Hazrat Abu Bakr (ra) loste het in door een som te betalen.

Toen de Heilige Profeet (sa) zich voorbereidde op de strijd en naar buiten kwam, kreeg hij het nieuws van de dood van Malik bin ‘Amr al-Najari (ra). Hierop leidde de Heilige Profeet (sa) eerst het begrafenisgebed voor hem. Later gaven sommige mensen aan dat het hun intentie niet was om tegen zijn beslissing te adviseren. Volgens een overlevering werd gezegd dat als de Heilige Profeet (sa) er niet de voorkeur aan gaf om buiten de stad te vechten, zij hier zouden blijven. Als reactie hierop verklaarde de Heilige Profeet (sa) dat het niet toegestaan was voor een profeet om een beslissing terug te nemen nadat de wapens waren opgenomen. Hij zei dat hij zijn wapens niet zou neerleggen totdat Allah, in Zijn wijsheid, een beslissing nam tussen hem en zijn vijanden. Roep nu de naam van Allah aan en ga verder. Als je geduldig voortgaat, wees dan verzekerd dat de hulp van Allah met je zal zijn.

De Heilige Profeet (sa) vertrok uit Medina met een leger van duizend soldaten. Ibn Umm Maktum (ra) werd aangesteld als de imam om het gebed in Medina te leiden. Op de dag van Uhud hadden de moslims twee paarden, één bij de Heilige Profeet (sa) en de andere bij Abu Bardah (ra). Het leger bestond uit 100 gepantserde soldaten. In zijn droom die nacht zag de Heilige Profeet (sa) engelen de rituele wassing (ghusl) uitvoeren voor Hazrat Hamza (ra).

Het ochtendgebed Fajr werd aangeboden, waarna Abdullah bin Ubayy bin Salul zich ontbond van het moslimleger met 300 hypocriete metgezellen. Hij verklaarde dat er geen intentie was om te vechten, maar eerder om naar de dood te gaan. Na deze afscheiding werd het aantal moslimtroepen teruggebracht tot 700. Op het slagveld van Uhud was de berg achter en Medina voor hen. Na het Fajr-gebed sprak de Heilige Profeet (sa) de mensen toe, benadrukte geduld, gehoorzaamheid en gaf andere adviezen. Hij benadrukte ook rechtmatig levensonderhoud en het vermijden van het onrechtmatige. Details van de strijd zullen in de toekomst worden besproken, insha’Allah.

Het gebed voor de inwoners van Palestina in herinnering gehouden, meldde Huzoor-e-Anwar (aba) de vijandige situatie, waarbij stemmen van Amerikaanse burgers die pleiten voor oorlog, toenemen. Moge Allah de Almachtige ook eenheid onder de moslims brengen. Als een moslim niet geeft om het leven van een andere moslim, wat kunnen we dan zeggen over de vijand? Moge Allah genade hebben met de moslims. Bid en verspreid deze boodschap binnen je vriendenkring. Moge Allah de Almachtige de onschuldigen beschermen tegen onderdrukking. Ameen.