Samenvatting vrijdagpreek 07 Juni 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240607     KJ-Summary-UR-20240607

KJ-Summary-BN-20240607

 

Samenvatting vrijdagpreek 7 Juni 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ In de vrijdagpreek van 07/06/2024 sprak Hazrat Khalifatul Masih V (aba) over het incident van Bir Maunah en de ongeëvenaarde opofferingen van de Metgezellen van de Heilige Profeet (sa). Historische verslagen vermelden dat de stammen van R’il en Zakwan de Heilige Profeet (sa) benaderden. Ze zeiden dat ze de islam hadden aanvaard en vroegen om enkele Metgezellen met hen mee te sturen.

➢ In het vierde jaar van de Hijra stuurde de Heilige Profeet (sa) 70 Metgezellen onder leiding van Hazrat Amr bin Munzir Ansari (ra). Later bleek dat deze stammen verbonden waren met de Quraish van Mekka en dat hun werkelijke intentie was om de moslims te schaden. De meeste van deze Metgezellen werden gemarteld.

➢ Onder hen was de Metgezel Hazrat Haram bin Milhan (ra). Hij ging als de gezant van de Heilige Profeet (sa) naar Amir bin Tufail om de boodschap van de islam over te brengen. Aanvankelijk deden Amir en zijn metgezellen alsof ze hem toestonden te prediken, maar plotseling vielen ze hem met een speer aan en martelden hem. Op dat moment waren de woorden van Hazrat Haram: “Allah is de Grootste, ik heb gewonnen bij de Heer van de Ka’aba.”

➢ Daarna vielen ze ook de overige hulpeloze moslims aan. De Metgezellen probeerden zichzelf te verdedigen, maar de meesten van hen werden gemarteld. Een van de Metgezellen die bij deze gelegenheid werd gemarteld, was Hazrat Amir bin Fuhaira (ra), een vrijgelaten slaaf van Hazrat Abu Bakr (ra). Hij werd gedood door een man genaamd Jabbar bin Salmi, die later de islam omarmde. Hij legde zijn bekering uit door te zeggen dat toen hij Hazrat Amir bin Fuhaira doodde, hij hem hoorde zeggen: “Bij God, ik heb gewonnen.” Jabbar was verbaasd dit te horen en vroeg zich af hoe hij zijn eigen dood als een overwinning kon beschouwen. Toen hij dit aan anderen vroeg, vertelden ze hem dat moslims het als een grote overwinning beschouwden om hun leven op te offeren voor Allah. Dit had zo’n impact op hem dat hij uiteindelijk de islam omarmde.

➢ Toen de Heilige Profeet (sa) hoorde van deze martelaarsdoden, was hij diep bedroefd. Bij de incidenten van Raji en Bir Maunah werden ongeveer 80 van zijn Metgezellen, onder wie de meesten de Quran uit hun hoofd kenden, verraderlijk om het leven gebracht. Deze incidenten illustreren de mate van haat jegens moslims en de islam in Arabië. Ondanks hun uiterste waakzaamheid vielen moslims soms ten prooi aan dergelijke complotten vanwege hun vertrouwende aard.

➢ Aan het einde van zijn preek drong Huzoor-e-Anwar (aba) bij Ahmadi’s wereldwijd aan om te bidden voor de mensen van Palestina. Zij worden gedood zoals de metgezellen van de Heilige Profeet (sa) en meedogenloos gemarteld. We moeten ook bidden voor wereldvrede, omdat de wereld toeloopt naar grote vernietiging. Huzoor-e-Anwar (aba) drong ook aan op gebeden voor de Ahmadi’s in Pakistan, dat Allah hun beschermer mag zijn. Ameen.