Samenvatting vrijdagpreek 31 Mei 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240531     KJ-Summary-FR-20240531

KJ-Summary-UR-20240531      KJ-Summary-BN-20240531

 

Samenvatting vrijdagpreek 31 Mei 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 31/05/2024 sprak Huzoor-e-Anwar (aba) over Hazrat Khubaib (ra), een metgezel van de Heilige Profeet (sa). Hij vertelde verhalen die Hazrat Khubaib’s liefde voor de islam, zijn toewijding aan de Heilige Profeet (sa) en zijn devotie aan Allah belichtten. Hazrat Khubaib (ra) was de eerste metgezel die werd gemarteld door kruisiging.

Voordat hij gemarteld werd, vertelden de Quraish van Mekka hem dat ze hem zouden laten gaan als hij zijn geloof afzwoer. Maar als hij weigerde, zouden ze hem doden. Hazrat Khubaib (ra) antwoordde dat sterven op de weg van Allah voor hem niet van belang was. Hij bad: “O Allah, hier is niemand die mijn boodschap aan Uw Boodschapper (sa) kan overbrengen, dus alstublieft, breng Zelf mijn boodschap over en informeer hem over wat hier gebeurt.”

Hazrat Usama bin Zaid (ra) vertelt dat op een dag de Boodschapper van Allah (sa) met zijn metgezellen zat en een staat van openbaring ervoer. Tijdens deze ervaring zei de Boodschapper van Allah (sa): “Vrede zij met hem, en Allah’s genade en zegeningen.” Hij vertelde zijn metgezellen dat Gabriël was gekomen om de groeten van Khubaib (ra) over te brengen. De Quraish hadden Khubaib (ra) vermoord.

Geschiedenis leert ons ook dat toen Hazrat Khubaib (ra) besefte dat zijn martelaarschap naderde, hij de Quraish vroeg om toestemming om twee rak’ahs gebed te verrichten voordat hij stierf. Na toestemming te hebben gekregen, bad hij met grote aandacht. Na het gebed vertelde hij de Quraish dat hij het had willen verlengen, maar dat hij dat naliet om niet de indruk te wekken dat hij bang was voor de dood. Vervolgens reciteerde hij de volgende coupletten: “Wanneer ik als moslim gedood word, maakt het me niet uit in welke richting ik val. Dit alles is voor God. Als God het wil, zal Hij elk deel van mijn lichaam zegenen.”

Ter gelegenheid van zijn executie verzamelde het volk van Mekka mensen wiens familieleden waren gedood in de Slag van Badr. Elk van hen kreeg een speer en bracht wonden toe aan Khubaib terwijl hij aan het kruis hing. In pijn keerde het lichaam van Khubaib zich naar de Kaaba. Hij zei: “Alle lof zij voor Allah, Die mijn gezicht naar Zijn Kaaba heeft gekeerd, die Hij voor Zichzelf heeft gekozen.” Daarna werd hij gemarteld en gedood door de polytheïsten.

Tot slot vroeg Huzoor-e-Anwar (aba) om gebeden voor de mensen van Palestina en Soedan, voor de gevangenen in Jemen, en voor Ahmadis in Pakistan, vooral tijdens Eid, omdat de geestelijken dan actiever worden. Moge Allah elke Ahmadi beschermen.