Samenvatting vrijdagpreek 14 Juni 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240614     KJ-Summary-FR-20240614

KJ-Summary-UR-20240614     KJ-Summary-BR-20240614

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 Juni 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ In de vrijdagpreek van 14/06/2024 vertelde Huzoor-e-Anwar (aba) over de gebeurtenissen it die leidden tot de expeditie gericht tegen de Banu Nazeer stam. Deze expeditie vond plaats in het vierde jaar van de Hijra. Het was een van de drie Joodse stammen in Medina onder leiding van Huyayy bin Akhtab. Zijn dochter, Hazrat Safiyyah (ra), was één van de gezegende echtgenotes van de Heilige Profeet (sa).

➢ Aanvankelijk hadden de Joodse stammen van Medina een vredesverdrag gesloten met de moslims bij de komst van de Heilige Profeet (sa). Na de Slag bij Badr richtten de Quraish een brief aan de Joden van Medina, waarin ze hen vertelden dat zij wapens en forten hadden en dat zij tegen de Heilige Profeet (sa) moesten vechten. Zoniet zouden de Quraish hen aanvallen en hun vrouwen meenemen.

➢ Hierop wilden de Banu Nazeer de Heilige Profeet (sa) misleiden omdat zij al een voorwendsel zochten om de moslims te bestrijden vanwege hun religieuze en politieke vijandigheid. Ze nodigden de Heilige Profeet (sa) uit voor een religieus gesprek waarbij ze van plan waren hem te doden. De Heilige Profeet (sa) was onderweg toen een welwillende vrouw van de Banu Nazeer hun plan onthulde. Toen de Heilige Profeet (sa) dit vernam, keerde hij terug.

➢ Evenzo probeerden ze de Heilige Profeet (sa) te vermoorden nadat hij hun stam bezocht na de Slag bij Bir-e-Ma’unah om de kwestie van bloedgeld te bespreken. Een andere reden voor deze expeditie was dat de Banu Nazeer, vóór de Slag bij Uhud, de Quraish had aangeschreven en hen had aangespoord om tegen de moslims te vechten. Ze hadden hen zelfs ingelicht over zwakke plekken in de verdediging van de moslims.

➢ In het licht van deze incidenten besloot de Heilige Profeet (sa) het kasteel van de Banu Nazeer stam aan te vallen. Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat hij in de toekomst de details van deze expeditie zou bespreken. Huzoor-e-Anwar (aba) drong opnieuw aan op gebeden voor de Ahmadi’s in Pakistan, die opnieuw met moeilijkheden worden geconfronteerd. Hij bad tot Allah dat Hij hen snel moge redden uit de klauwen van deze wrede mensen en dat hun omstandigheden mogen verbeteren. Ameen

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) kondigde ook de afwezigheidsgebeden aan voor de volgende personen. Ghulam Sarwar sahib en Rahat Ahmad Bajwa sahib werden op 8 juni in Sadullapur gemarteld. Een vijand van de Jama’at opende het vuur op hen en martelde hen een voor een. De moordenaar gaf de misdaad toe en zei dat hij dit had gedaan om het paradijs te bereiken. Dit zijn de zaken die geestelijken de mensen leren. Moge Allah zulke mensen snel ter verantwoording roepen.

➢ Ghulam Sarwar Shaheed was trouw in het verrichten van zijn vijf dagelijkse gebeden evenals vrijwillige gebeden en vasten. Hij had ook een passie voor het reciteren van de Heilige Koran en het bestuderen van de literatuur van de gemeenschap. Hij gaf elke dag Sadaqah en hielp, in het geheim, de behoeftigen. Hij had de wens om een dienst te verrichten waardoor zijn naam in de geschiedenis zou worden opgenomen. Deze wens is vervuld.

➢ Rahat Ahmad Bajwa Shaheed had een speciale liefde voor het Khilafat. Hij was altijd aanwezig wanneer hij werd opgeroepen voor enige dienst. Hij adviseerde zijn naasten altijd trouw te blijven aan de Jama’at. Moge Allah de rang van deze martelaren in het paradijs verhogen! Ameen

➢ Malik Muzaffar Khan Joiya sahib uit Canada was de vader van Matiullah Joiya, die als missionaris in Hawaii dient. Hij werd zelf Ahmadi tijdens zijn jeugd, wat een revolutionaire verandering in hem teweegbracht. Hij had een sterke band met God en leidde een voorbeeldig leven. Hij diende de gemeenschap in verschillende hoedanigheden. Hij adviseerde zijn kinderen om hun financiële bijdragen te leveren voordat ze eraan werden herinnerd. Moge Allah hem vergeving schenken en zijn rang verhogen.