Samenvatting vrijdagpreek 07 Apr 2023 – Islam: de perfecte religie, koran: het perfecte boek

KJ-Summary-FR-20230407                KJ-Summary-NL-20230407

KJ-Summary-UR-20230407

 

Samenvatting vrijdagpreek 7 April 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag ging Huzoor Anwar (aba) verder met het belang van de Heilige Koran. Hij zei: Allah de Almachtige vervolmaakte de religie en Sharia met de Heilige Profeet (vzzh) en verklaarde in de Heilige Koran:

“Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid en de Islam als godsdienst voor u gekozen. (4:5)“

Dus, is het een grote gunst van Allah de Almachtige aan de moslims dat Hij de perfecte en volledige Sharia aan hen heeft gegeven en deze vordering is alleen geldig voor de Islam en niet voor een andere religie. Ze is nu de laatste religie die de meest geliefde religie is in de ogen van Allah de Almachtige.

En als je het genoegen van Allah Ta’ala wilt, is er geen optie behalve de Islam te aanvaarden en haar leringen te volgen.

Niet alleen zijn de Koranlessen de enige middelen voor de morele en spirituele ontwikkeling van de mens. Ze zijn ook zo perfect dat ze leiden naar de wegen van materiële ontwikkeling.

Alle menselijke vermogens, moreel, spiritueel en fysiek kunnen alleen worden bereikt door het volgen van de leringen uit de Heilige Koran. Er is geen noodzaak die de Heilige Koran niet vervat. Het is de Heilige Koran die de behoeften van de mens in alle opzichten vervult. Nu is het bestaan van de mens gerelateerd aan deze leer en deze leer is voor alle tijden en voor alle mensen. Dit is ons geloof en wij hebben er vertrouwen in.

Maar degenen die beschuldigingen uiten tegen de Beloofde Messias (as) argumenteren dat als dit zijn geloof is en hij de Koran als de laatste wet beschouwt en de Heilige Profeet (vzzh) als de laatste Profeet, wat is dan de status van zijn vordering. En wat was de noodzaak voor zijn komst in dit tijdperk.

De Beloofde Messias (as) heeft deze vraag op één plaats beantwoord: als jullie de Islamitische leer volgen, dan is het goed en dan was er geen noodzaak voor mij om te komen. Maar de algemene toestand van het tijdperk en de gesteldheid van de moslims in het bijzonder, geven aan dat een leraar nodig is. Toen voorspelde de Heilige Profeet (vzzh) zelf over het vergeten van deze leer en om deze te corrigeren, zei hij ook dat er in elke eeuw een hervormer zal komen. En in de laatste dagen zal de beloofde Messias en Mahdi komen die de religie uit de hemel terug naar de aarde zal brengen.

Door zijn geschriften heen heeft de Beloofde Messias (as) geschreven dat hij is gekomen om de wet en de religie van de Heilige Koran in de wereld te verspreiden in volledige onderwerping aan de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

Dit is wat de Jama’at doet door middel van de literatuur die hij heeft gegeven en zijn Koran commentaren. En elke Ahmadi zou moeten beoordelen in hoeverre hij dit doel bereikt.

Dus het doel van onze trouw zal alleen vervuld worden als we dit doel voor ogen houden. Hiervoor moeten we steeds aandacht besteden aan het lezen en begrijpen van de Heilige Koran. En de beste bron hiervoor zijn de boeken en uitspraken van de Beloofde Messias (as).

Huzoor Anwar (aba) ging door met het presenteren van de verdiensten en de deugden van de Heilige Koran in het licht van de uitspraken van de Beloofde Messias (as).

De Beloofde Messias (as) zegt: Het is bewezen dat de Koran het recht heeft vervuld om de religie te vervolmaken, zoals het zelf zegt: ‘Ik heb uw religie voor u vervolmaakt’. Dus wat betreft de behoefte van de mens is er na de Koran geen plaats meer voor enig andere boek.

Wij hebben ook in de eed van trouw beloofd dat wij de uitvoering van de Heilige Koran op ons zullen nemen. Laat ieder van ons een belofte doen om dit te volgen in deze Ramadan.

Moge Allah Ta’ala ons werkelijk de Heilige Koran doen volgen en ons helpen te handelen naar de leer ervan, deze te begrijpen en ons leven erdoor te leiden.

Blijf ook na de Ramadan proberen om op dezelfde manier van deze zegening te genieten. Aan het eind spoorde Huzoor Anwar (aba) Ahmadi’s aan om vooral te bidden om gevrijwaard te blijven van de kwade samenzweringen van de tegenstanders van de Jama’at. Bid veel om gespaard te blijven van de Fitna en wanorde in de wereld. Er is in deze dagen veel onrust in Palestina. Bid ook voor de moslims van Palestina. Moge Allah hen beschermen tegen de onderdrukking van de onderdrukkers. En dat Hij wijsheid moge geven aan de leiders van de moslimwereld om de gemeenschappelijke belangen van de moslims te beschermen in plaats van hun eigen belangen. Amin

Moge Allah ons zegenen in deze Ramadan en de deuren van Zijn zegeningen, meer dan ooit, openen. Amin