Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 8 December 2017 – Het plezier van Allah zoeken

Résumé du Sermon du vendredi 8 décembre 2017

Samenvatting vrijdagpreek van 8 December 2017

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Surah Al-Fatehah, vermelde Huzur-e-Anwar Ayat 15 van Surah Al-Nisah.

Allah heeft de toestand beschreven van deze mensen die Allah vergeten zijn waarbij het verwerven van wereldse genoegens hun enige doel is in het leven. De ‘Sahaba’ (metgezellen van de Heilige Profeet) bekleedden ook wereldse functies en waren eigenaars van grote rijkdommen maar ze waren niet materialistisch. De Beloofde Messias zegt: Allah wenst niet dat je afdoet aan de geneugten van de wereld, maar hij wil dat je ‘Qad Aflah Munn Zakaha’ beoefent (Hij die zijn innerlijke reinigd, heeft zijn doel bereikt).

Huzur-e-Anwar zei, een Momin (gelovige) moet altijd onthouden dat zijn liefde voor de wereld niet zodanig wordt dat hij Allah vergeet. De mens is altijd rusteloos in het streven naar wereldse rijkdom en heeft buitengewone liefde voor deze wereldse objecten. Wanneer de mens zo in beslag wordt genomen door hen, worden dit satanische verlangens en dit is meestal zo bij de meeste mensen.

Huzur-e-Anwar zei dat de huidige toestand van onlusten en twisten die er heersen in de moslimlanden, is de toestand die Allah heeft beschreven, m.n. door afstand te nemen van Allah en de Deen (religie). De leiders zijn bezig met beide handen,  rijkdommen te plunderen van en dit op een onvoorstelbare schaal. De geestelijken maken zich geen zorgen om de verbetering van de Deen in mensen, maar hun voornaamste doel is om de mensen hen in naam van religie te laten volgen en hen te ondersteunen om politieke leiders te worden en zich bij de overheid aan te sluiten om zo  rijkdomen en eigendommen te verwerven. Huzur-e-Anwar zei, moge God hen de leiding geven om de rijkdom rechtmatig te gebruiken in plaats van deze te accumuleren. Op deze manier zullen ze zowel het plezier van Allah winnen en wijs worden in de wereld.

Huzur-e-Anwar zei dat het tumult over het feit dat Jeruzalem de hoofdstad wordt en de ambassade daar wordt ondergebracht, te wijten is aan de zwakheden van de moslims. Hoewel de rest van de wereld deze beslissing niet heeft aanvaard en er is veel wrevel hierover. Het is door de oorlogen en geschillen tussen de moslimlanden dat de buitenwereld is aangemoedigd om dergelijke plannen door te voeren.

Hazur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messiah mensen die naar de wereld hunkeren, heeft vergeleken met een patiënt die voortdurend jeukt en zich opgelucht voelt door zichzelf te krabben totdat hij zijn lichaam verwondt. Dus onnodige begeerte van zulke dingen veroorzaakt uiteindelijk onrust. Het is de taak van Momin om altijd het genot van Allah te zoeken.

Huzur-e-Anwar zei, zij die Momins zijn, houden van Allah. Geloof kanalleen worden volgehouden indien we onze liefde voor God met niemand anders delen. God de Almachtige zegt: ‘Een Momin verbindt zich niet met iemand anders dan met Allah. Zijn alle zegeningen en voorspoed die de mens ontvangt te danken aan zijn povere pogingen? Nee. Ze worden alleen verworven door verloren te gaan in de liefde van God. Zo kan een ware gelovige zelfs nooit denken aan het koesteren van wereldse goederen. Vroomheid en dankbaarheid zijn hiervoor essentieel, daarom, zei hij, wordt vroom, je zult de grootste toegewijde van God worden. Moge Allah de vroomheid in ons inboezemen en mogen we streven naar het verkrijgen van Allah’s liefde in plaats van wereldse liefde.

Een analyst schreef eerder in een Duitse krant dat de wereld, Amerika als model beschouwde, maar dat is het nu niet meer het geval. Beijing, hoofdstad van China wordt nu een model. Amerika heeft beide zijn integriteit en zijn positie verloren. De moslim wereld zou dit moeten begrijpen. Amerika verplaatste zijn ambassade naar Jeruzalem, denkend dat het zijn relaties met Israël zou verbeteren, maar wanneer Allah rampen tot de aarde richt, dan zijn  vriendschappen en deals nutteloos. Het lijkt erop dat deze cyclus is begonnen voor Amerika en andere wereldmachten. Wanneer de resultaten zichtbaar zullen zijn, hangt van Allah af. Pogingen om moslims ruzie te laten maken met elkaar hebben kracht gekregen. Bid dat de moslims verenigd worden en dat de mogelijkheden tot een oorlog voorbijgaan en moge hun innerlijke twisten ook eindigen. Moge Allah hen het gevoel geven om te leven als één natie zodat de vijanden van de Islam er niet in slagen om hun eigen voordelen te halen. Bid vooral dat moslims de Beloofde Messias herkennen die door God is gezonden, met wien trouw zij vrede in de wereld kunnen handhaven.