PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 1 December 2017 – The Excellent Exemplar – Muhammad

Résumé du sermon du vendredi 1 Décembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 1 December 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Taa’wwaz en recitatie van SurahAl-fateha zei Huzur-e-Anwar:

De twaalfde Rabi-ul-awwal is de dag wanneer het licht die Allah ‘Siraj-e-Muneer’ noemde is neergedaald op aarde. De grootste lichtbron die de ganse wereld heeft verlicht met spiritueel licht. Licht die gekomen is om de grootsheid van Allah te bevestigen in deze wereld en die  leven geeft aan de doden. Allah heeft hierover gezegd:

[21:108]-“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden”. Wij beweren dat wij van houden van de Heilige Profeet VZMH, een voorbeeld van morele uitmuntendheid, zoals Allah zegt in de Heilige Koran:

[33:22]“Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de Ontmoeting met) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt”.

Maar onze praktijken vandaag verschillen volledig van de leerstellingen van de Heilige Profeet VZMH. Vandaag op de twaalfde Rabi-ul-awwal vinden we overal onrust, geschillen en verstoringen in plaats van te zweren dat wij de leer zullen volgen en de zegeningen van de Heilige Profeet VZMH over de ganse wereld zullen verspreiden.  Terwijl elke daad die we verrichten zou moeten aantonen dat wij volgelingen zijn van een Profeet die het toonbeeld van vrede en liefde was. Men ziet vandaag een volledig tegenstrijdige situatie.

In Pakistan zijn alle diensten stilgelegd alleen uit vrees dat de situatie uit de handen loopt. Een zware politiemacht is overal gestationeerd. Is dit de manier om geluk te vieren? Een paar dagen geleden hebben de burgerlijke ongehoorzaamheden  voor iedereen problemen en kopzorgen veroorzaakt. Mensen konden hun huizen niet verlaten voor de primaire benodigheden.  Er was ook financiëel verlies. En dit allemaal te wijten aan de zgn. liefdesverklaringen van de zogezegde clerici voor de Heilige Profeet VZMH.  De Profeet die een zegening is voor ons heeft zijn volgelingengeleerd om in de eerste plaats te vermijden op straat te zittenalsook verdriet te veroorzaken, maar eerder vrede te verspreiden, onze blikken te verlagen en goede daden te bevorderen en te voorkomen dat anderen slechte daden plegen.Maar deze mensen veroorzaken problemen voor iedereen en toch beweren zij de bewakers van de religie te zijn. Deze daden zijn echter gebaseerd op het bereiken van persoonlijke gunsten. Huzur-e-Anwar zei dat wij Ahmadi’s zijn en dat het onze verantwoordelijkheid is om het voorbeeld van de Heilige Profeet VZMH te volgen.

De Beloofde Messias a.s. zegt: “Ik ben altijd verbaasd over de hoge status van deze Arabische profeet, Mohammed VZMH, duizenden zegeningen en vrede zij met hem. Het is onmogelijk om de grenzen van zijn status te peilen en het is niet mogelijk voor de mens om de diepgang van zijn spirituele kracht volledig te kennen. Het is jammer dat zijn status niet erkend wordt naar behoren. Het is deze zeer sterke man die de Eenheiddie van de aarde verdwenenwas, heeft terugbracht en hersteld. Hij hield tot de uiterste van God en zijn sympathie tegenover de mensheid was ook absoluut. Daarom schonk God, die de geheimen van zijn hart kende, hem superioriteit over alle andere profeten en over iedereen, hetzij een voorganger of een volgeling.Godvervuldeal zijn verlangens in zijn eigen leven. Wij hebben de levende God herkend door het licht van deze profeet VZMH en zijn werken hebben onze paden verlichtzoals de stralen van zon. Het ware geloof kan alleen verworven worden door in zijn voetstappen te treden. Dit is het fundament van zijn bewering”.

De Heilige Profeet VZMH had een zeer hoog niveau van aanbidding. Het is daarom onze plicht om onze eigen niveau van aanbidding te verhogen. Onze Djamaatsysteem en haar afdelingen blijven rapporteren over het  percentage van mensen die regelmatig bidden. We mogen niet rusten totdat wij een honderd percent ratio van aanbidders hebben bereikt.

De Beloofde Messias a.s. vertelt ons over de revolutionaire veranderingen gebracht door de Heilige Profeet VZMH en zijn kompanen. Hij zei, “Ik verklaar met volledig kracht dat onafhankelijk van hoe woest zijn vijand moge zijn, al dan niet Christenen of Arisch, indien hij de toestand van het Arabisch volk zou bestuderen voor en na de komst van de Heilige Profeet VZMH, dan zou hij vrijwillig getuigen over de waarachtigeid van de profeet”. Huzur-e-Anwar zei, om een ware Moslim te worden is het noodzakelijk om de niveau’s van waarheid en eerlijkheid te verhogen. Het zijn enkel Ahmadi’s die dit op heden kunnen doen. Laat het niet alleen bij verbale eden. Iedere daad moet er een bewijs van zijn en alleen dan zal de waarheid zegevieren.

Hazrat Aisha r.a.sprak over de nederigheid en de bescheidenheid van de Heilige Profeet VZMH. Ze zei dat dat wanneer iemand hem riep, hij altijd  antwoordde met “labbaik” (tot uw dienst). Hij was nooit arrogant en zijn blikken waren altijd neergeslagen. Huzur-e-Anwar zei dat de Heilige Profeet een volledig voorbeeld is voor alle aspecten van het leven. Men moet zien hoe hij omging met vrouwen. In mijn ogen is de man die opstaat tegen een vrouw een lafaard en onmannelijk. Vandaag kunnen wij alleen ware geluk vieren na het volgen van het voorbeeld van de profeet. Er is geen verschil tussen ons en de andere zielloze mensen, als wij de leer van de Heilige Profeet VZMH niet volgen. Moge Allah ons allemaal in staat stellen om dit te doen. Amin.

Huzur-e-Anwar sprak verder over de hoge rang van de Heilige Profeet VZMH en zei, de persoon die het meest volbracht heeft, de meest eminente man was, de man die de meest opmerkelijke zegeningen heeft vertoond, door wiens spirituele krachten de Dag des Oordeels werd geopenbaard en waardoor een dode wereld terug tot leven kwam, deze man is  de Heilige Profeet VZMH. O dierbare Allah, stuur zegeningen over deze Profeet zoals nooit tevoren. Als deze magnifieke profeet niet was neergedaald op deze wereld dan zouden alle andere profeten zoals Yunus en Ayub,  Maseeh ibne Maryam, Malaki, Yahya en Zakariya enz. geen authenticiteit hebben voor ons, al waren ze allemaal geliefd door Allah en waren zij allen Zijn Boodschappers. Het is door de Heilige Profeet VZMH dat ook zij als waarachtig erkend werden.