PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 24 November 2017 – Bewijzen van de waarheid

Résumé du sermon du vendredi 24 Novembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 24 November 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-fateha zei Huzur-e-Anwar:

In mijn vorige preek had ik uitgelegd, dat als men zichzelf zuivert van onbevooroordeeld God aanbidt, zullen er geen 40 dagen voorbijgaan voordat Allah de waarheid zal openbaren. In de dagen van de Beloofde Messias a.s. had Allah veel  vrome mensen met een zuivere hart begeleidt door middel van hun dromen.  Iemand uit Lahore, Pakistan schreef om te vertellen dat hij verlicht werd door middel van een droom over de waarachtigheid van de Beloofd Messias a.s. Deze persoon had contact met een ‘Fakir’ (iemand die zonder wereldse middelen leeft) die nabij de tombe van Data Gunj Bakhsh leefde. Wanneer deze persoon met de Fakir over de Beloofde Messias a.s. had gesproken, zei de Fakir dat zo’n langdurig succes een bewijs van zijn waarachtigheid is. Een andere verbijsterde Fakir was tevens ook aanwezig en zei, laat mij ook vragen. De volgende dag zei hij dat Allah hem had verteld, “Mirza is een Moula (heer)”. De eerste Fakir zei dat, Mirza is van jou, van mij en Moula voor iedereen.

Huzur-e-Anwar zei: Tegenwoordig zijn er dromen en openbaringen in overvloed. Het lijkt alsof God de mens bewust wil maken door middel van hun dromen. De Engelen van God zijn overal en blijven harten aanmoedigen om te aanvaarden. Hij vertelde verder over een man die van plan was om een boek te schrijven over de ontkenning van de Beloofde Messias a.s.. Hij droomde dat de Heilige Profeet VZMH tegen hem zei, “Je schrijft een ontkenning terwijl Mirza Sahib in werkelijkheid waarachtig is”.

Allah Begleidt de vromen om hen van hun wangedrag te redden.  Deze routine die toen begonnen is, is vandaag nog steeds van toepassing en Allah begleidt de mensen. Soms is men zelfs niet bewust dat men begleidt wordt.

Een voorbeeld van Allah’s begleiding heeft plaats gevonden in Mali met Mustafa Dyalo. Hij heeft in zijn droom een man gezien met een witte tulband.  Dan heeft hij een foto gezien van dezelfde man in het huis van een vriend. Bij navraag werd hij verteld dat dit de Imam Mehdi was. Na verder onderzoek werd hij uitgenodigd voor een Ijlaas (vergadering) van de Djamaat. Hij zei dat hij de volgende dag de eed zou afleggen en kwam terug. Hij wou zijn broers en zussen uitnodigen maar zij verweten hem. Hij droomde nog eens over de Beloofde Messias a.s. dat zij dat Soerah Al-Hijr moest reciteren. Moerrabi sahib (religieuze begeleider)  legde uit dat deze Ayaat over  de onderwerping van Adam en de ongehoorzaamheid van Satan gaat. Hierna heeft hij de eed afgelegd en tot Jamaat-e-Ahmadiyya toegetreden.

Een dame (Jameela) uit Jemen, Saoedi-Arabië zei dat ze lang voor ze kennis had omtrent de Djamaat, geneigd was naar soefisme. Zij was sterk aangedaan door het spirituele en reciteerde Soerah Al-Fatha, Ayatul-Kursi en Durud Sharif elk honderd maal. Op een nacht droomde ze dat ze een ster zag in het vorm van de maan die de aarde aan het bewandelen was en haar huis kwam bezoeken. Dan zag ze 5 kleinere sterren. Ze leerde door middel van MTA over de Djamaat en de liefde voor de Imam Mehdi verrees in haar hart. Zij was meer en meer overtuigd dat hij inderdaad de Imamuzzamaan (Beloofde Messias) was. Zij werd verteld om Istikhara  te bidden en ze zag zichzelf in Mekka. Mensen probeerden daar naar een man te kijken. Ze zeiden, Uw Iman en de Imam Mehdi is aangekomen. “Het was de gezicht van dezelfde Imam en Imam Mehdi die ik op MTA had gezien. Ik begon zwaar te huilen. Mijn man was toen wakker. Hij vertelde mij dat ik met grote leed aan het huilen was, alsof ik zeker was dat hij de Imamuzzamaan zelf was. Huzur-e-Anwar zei dat wanneer mensen met een zuivere hart ondanks zekerheid de eed niet afleggen, zien (wij) hoe Allah ze naar Ahmadiyyat leidt.

Huzur-e-anwar vertelde dat een vriend uit Egypte, Mr. Mehmood zei: op negenjarige leeftijd hoorde ik een stem in mijn dromen. In 2010 luisterde ik naar uittreksels op MTA en ontdekte dat het dezelfde stem was. De geschriften van de Beloofde Messias a.s. hebben een diepe indruk nagelaten op mijn hart. Op een dag keek ik naar MTA  en er werd een foto van Huzur getoond. Ik sprak toen en zei, ik vraag u om mij waarlijk te vertellen of u eerlijk bent over uw bewering of niet. Dan ben ik naar mijn werk gegaan. Wanneer ik terugkwam en MTA terug aanzette werd een uittreksel van de Beloofde Messias a.s. luidop gelezen: “Ya qom fi min Allah, inni min Allah,wa ashado anni min Allah”, O mensen van God, Ik kom van God en ik betuig voor God. Zodra ik dit hoorde knuffelde ik in een staat van waanzin die foto en ik bleef reciteren: “Alaikassalam”. Op een duur heb ik de eed afgelegd en de Djamaat toegetreden.

Een vriend, Mohammad Abdullah, uit Syrië die nu in Canada woont zei, “Ik werkte vroeger als verkoper. De zoon van een klant vertelde me over Ahmadiyyat en gaf mij een boek om te lezen in het Arabisch: ‘De Filosofie van de Islam’, die mij hard heeft getroffen. Hierna gaf hij mij nog boeken om te lezen en ik begon ook te kijken naar MTA Arabië. Na het vergelijken van de geloofsovertuigingen van de Djamaat had ik het verlangen om lid te worden maar door wereldse zwakheden beoordeelde ik mezelfde nog ongeschikt om dit te doen. Voor mijn voldoening heb ik met nog meer Ahmadi’s afgesproken en ik voelde dat mijn spirituele dorst geblust werd.  Ik begon ook te bidden voor Goddelijke begeleiding (istikhara). Ik was toen in Damascus en ik vroeg mijn vrouw om mij over haar dromen te vertellen tijdens die periode. Dus, op een nacht droomde ik over een vrome, bejaarde familielid die mij een papier gaf en zei: dit is van de Profeet Muhamamd VZMH. Ik las ‘Assalamalaikum’ op het blad. Ik wist dat dit een duidelijke boodschap was voor mij om de Djamaat toe te treden. Ik was zeker dat et een antwoord was op mijn gebeden. Dus heb ik de eed afgelegd en de Djamaat toegetreden.”

Op het einde zei Huzur-e-anwar, Moge Allah de vrome nieuwkomers belonen met een toegenomen geloof en loyaliteit en moge Hij ook onze geloof en loyaliteit doen toenemen, wij die vanaf het begin deel uitmaken van de Djamaat. Amin.