PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 17 November 2017 – De behoefte aan The Imam

Résumé du sermon du vendredi 17 Novembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 17 November 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

NaTashahhud, Ta’awwazen recitatie vanSoeraAlfatehahzei Huzur-e-Anwar:

De Beloofde Messias a.s. zei, “Het was tijd voor de komst van de Messias om de wereld te hervormen. Als ik niet was gekomen, zou iemand anders gekomen zijn”. Er waren toen mensen die nog om de Islam gaven en die op de verlosser wachtten die de mensen kon kon redden van dit zinkend schip. De vrome Hazrat Sufi  Ahmed Jan Sahib Ludhianvi en zijn volgelingen behoorden tot deze mensen.  Hij werd omwille van zijn leeftijd en wijsheid gevraagd door de Raja (heerser) van Jammu om te bidden voor hem. Hazrat Sufi sahib weigerde en zei, “als je wilt dat ik voor u bid, kom je zelf maar tot mij”. Hazrat Sufi Ahmed Jan Sahib had grote eerbied voor de Beloofde Messias. Toen had Hazrat Mahih-e-Maoud zichzelf nog niet als Messias opgeroepenen verklaarde Hazrat Sufi Ahmed Jan Sahib net voor zijn dood:

Wij, alle noodlijdenden, kijken naar u

Wordt onzeRedder, voor de zaak van God

Sufi sahib overleed voor de bekendmaking van de Messias maar hij was zeker dat alleen Mirza Sahib de Imam van het tijd kon zijn. Hij had zijn kinderen en volgelingen ook aangemoedigd om de eed af te leggen wanneer de claim gemaakt zou worden. Hij zei dat als er iemand was die Islam kon verdedigen in dit tijdperk, dan was het enkel Mirza Sahib. Hij had al zijn tegenstanders sprakeloos gemaakt met het schrijven van zijn boek ‘Baraheen-e-Ahmadiya’.  Zolang hij zichzelf niet als Messias verklaart waren alle clerici onder de indruk. Maar wanneer hij het bekendmaakte werden de clerici omwille van persoonlijke interesses zijn vijanden.

Huzur-e-anwar zei dat mensen met een zuiver geweten de waarheid al aanvaard hadden terwijl  oppervlakkige mensen met een boosaardige hart niets kunnen begrijpen. De Beloofde Messias a.s. zei, veel slechte praktijken hebben de Islam binnengedrongen. Moslims zijn weggedreven van de Islam en de Christenen vallen de Islam systematisch aan. De Profeet van Allah VZMH had deze toestanden voorspeld alsook de komst van Allah’s boodschapper. De Beloofde Messias a.s. zei dus: Denk na hoe serieus het is om mij te verloochenen en ik zeg het niet zelf maar ik zweer tot Allah, hij die mij afwijst en mij verloochent, scheidt zich af van God en de Heilige Koran. Ik spreek de waarheid, dat Allah Zijn religie heeft beschermd volgens Zijn claim in de Heilige Koran. En de voorspelling van de Heilige Profeet VZMH is volgens de voorspellingen waargemaakt. In tijden van nood heeft Allah deze beweging geschapen volgens Zijn belofte en het werd bewezen dat de voorspellingen van Allah en Zijn Profeet VZMH waar zijn. Steenhard Is het hart van de degene die hen ontkent.

Om de begeleiding te vervolledigen zei hij verder: de zegeningen geschonken aan de Heilige Profeet VZMH heeft twee aspecten: vervolledigen van de leerstellingen en vervolledigen van de toepassing van de leerstellingen. De vervollediging van de leerstellingen heeft plaatsgevonden in de tijd van de Heilige Profeet VZMH. En de vervollediging van de toepassing van leerstellingen moet plaatsvinden in de tweede fase aangezien de vers van ‘Akhreen Munhim’ in Soera Djumma waarin de voorbereiding van een natie door middel van zijn leerstellingen wordt besproken. Dit is het tijdperk waarin de toepassing van die leerstellingen vervolledigt worden. Vandaag is alle vooruitgang dus eigenlijk de vooruitgang van de Heilige Profeet VZMH.

Huzur-e-anwar zei verder dat: net zoals Isa a.s. (Hazrat Jezus a.s.) zei, Ik ben gekomen om de Tora te vervolledigen, zeg ik ook dat alle calamiteiten die ontstonden in de tijdperk van Hazrat Isa a.s. ook in tijdperk aanwezig zijn. De Joden waren op het verkeerde pad geraakt en hadden de Tora aan de kant gezet. Zij hielden zich bezig met irrationele gebruiken en praktijken. Een andere factor die deze gelijkenis vervolledigt: Hazrat Isa a.s. legde de nadruk op morele waarden en “Mosuwi Jehad” en heeft het zwaard nooit gebruikt. Hetzelfde werd verordend voor de Beloofde Messias, dat hij de educatieve aspect van de Islam moet eren en tegen de kritiek ingaan dat Islam door middel van het zwaard verspreid werd. Hij zei: mij ontkennen, is de ontkenning van de Heilige Profeet VZMH. Ik ben het bewijs van de Koran en Hadith.  Ik ben geen ongelovige. Ik ben de aanschouwer van “Ana Awwal ul Momineen”. Wie volledig vertrouwt in Allah en de Koran en de Heilige Profeet VZMH aanvaardt als de waarheid moet naar mij luisteren en stil blijven. Degenen die stoutmoedig zijn, zullen door Allah zelf geleerd worden te luisteren.

Er zijn sommige tekens van de komst van de Beloofde Messias a.s. Het spoorwegsysteem is bijvoorbeeld een teken van zijn komst, en ook de Heilige Koran refereert hierna, m.n. “wanneer de wijfjes kamelen, tien maanden zwanger, verlaten worden”. De khusuf-o-Kusuf heeft plaatsgevonden, er zijn zoveel bewijzen gevonden dat mensen gevlucht zijn. De Beloofde Messias a.s. zei: Deze tekenen betekenen dat de Beloofde Messias is gekomen. Als deze mensen mij niet geloven, moeten ze naar iemand anders zoeken en aantonen wie hij is omdat alle tekenen mijn komst voorspeld vervuld zijn”.  Hij zei verder: “Als je mijn waarachtigheid wilt onderzoeken, doe het dan in het licht van de argumenten die door de vorige profeten zijn aangebracht en volg deze weg. Probeer met vrome intenties over deze argumenten die je zult tegenkomen na te denken en zie het als een opportuniteit”.

Hazrat Masih Mo’oud a.s. zei dat deze mensen presenteren te veel Hadiths tegelijkertijd om anderen te overtuigen maar ze beseffen niet dat men deze zullen uitlachen. Iedereen heeft het recht om het bewijs te vragen omtrent een persoons proclamatie. Wij stellen logische argumenten voor in het licht van Koranische verzen. Het is niet de taak van de gelovige om onredelijk en irrationele zaken voor te stellen. De Heilige Profeet VZMH heeft daarom gezegd dat, hij zal verschijnen als het hoofd, aanvaard dus zijn beslissingen. De mensen die onheil veroorzaken wensen deze niet te erkennen.

Huzur-e-Anwar zei dat volgens de voorspelling van de Tora,stelt de Koran De Heilige Profeet VZMH als beeld van Hazrat Moesa (Mozes) a.s. De keten van de Kalifaat is ook op gelijkaardige wijze begonnen na de Heilige Profeet VZMH. De belofte van Kalifaat word genoemd in ‘Ayat-e-Istakhlaf ’. Volgens deze belofte is het noodzakelijk dat, net zoals de laatste Khatim (iemand die eindigt) van de Suwi keten, een messias was, zo zal het ook zijn in deze keten. Huzur zei, mensen zeggen dat de Hadith van Khusuf-o-Kusuf niet correct is. Hoe kan het verkeerd zijn als Allah het juist heeft bewezen? Door deze stelling zeggen ze dat de Heilige Profeet VZMH ook verkeerd is. Helaas! Deze mensen ontkennen de voorspelling van de Heilige Profeet VZMH alleen om zich te verzetten tegen mij. Dus de Hadith die gij op uw geweten heb geschreven met zwarte inkt, werd waar bewezen door zijn realisatie. Ook al heeft een Hadith zwakke wortels, als het uitgekomen is, is het juist bewezen. Onthou dus dat de steun van Allah met diegene gaat zijn die door Hem gestuurd werd. Als iemand twijfelt, zou hij mij aankijken en een bewijs van mijn waarheid vinden in het boek ‘Minhaj-ul-Nabbuwa’.

Op het einde zei Huzur-e-anwar, moge Allah de moslims het vermogen geven om hun eigen gevoel te vertrouwen en niet door Molvi’s (clerici) misleid worden en dat ze Allah’s begeleiding vragen met een zuivere hart. Moge Allah hun harten openstellen zodat ze de Beloofde Messias a.s. kunnen herkennen. Er zijn veel nieuwe organisaties in Pakistan zoals de Labbaik Ya Rasool Allah die Islamabad (hoofdstad van Pakistan) aan het belegeren zijn. Geen enkele wet of leger kan hen afschrikken. Eigenlijk zijn wij degenen die waarlijk  Labbaik Ya Rasool Allah zeggen ( wij zijn hier O Profeet van Allah). Moge Allah de wereld en Pakistan redden van onheil en geschillen. Het plotten en plannen tegen Moslimlanden is afschuwelijk. Als je het nu niet begrijpt zal je er later spijt van hebben. Moge Allah genade hebben met ons. Amin.