PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 10 November 2017 – Waarheid en rechtvaardigheid

Résumé du sermon du vendredi 10 Novembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 10 November 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

NaTashahhud, Ta’awwazen recitatie van  Surah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Allah heeft de Moslims aangewezen om in alle zaken met rechtvaardigheid en eerlijkheid te handelen. Maar deze kwaliteiten zijn tegenwoordig bij de moslims in het algemeen en godsdienstgeleerde niet meer te vinden. Bijvoorbeeld, ze zullen liegen zodat ze in huishoudelijke  zaken hun eigen rechten kunnen beschermen en zullen indien nodig liegen voor een rechtbank. Dit heeft tot gevolg dat het kwaad op nationaal niveau wordt verspreiden elke klasse laat de rechtsregels aan de kant. Zij beweren dat ze de nakomelingen zijn van de beste stam maar dat kan alleen bewezen worden als ze de geboden van Allah volgen. Daarom moet de getuigenis van elke moslim, onafhankelijk van de  situatie waarin hij zich bevindt, gebaseerd zijn op de waarheid en voor de zaak van Allah zijn. En dit kan alleen gebeuren wanneer men sterk is in zijn geloof zelfs wanneer men tegen zijn eigen ouders en familieleden moet getuigen.

Het is betreurenswaardig om te zien dat ook nu onze eigen volk zich foutief gedraagt. Bijvoorbeeld, op het gebied van rechtszaken of wanneer men omgaat met elkaar. Zelfs mensen met een goede kennis van religieuze zakengedragen zich zo. Maar we moeten onthouden dat Allah niet misleid kan worden. Al onze daden zullen voorgelegd worden.

De Imam (religieuze leider) die we aanvaard hebben en die we volgen heeft voorbeelden van rechtvaardigheid gegeven. Het werd gezegd over de Beloofde Messias a.s. dat hij ooit tegen zijn eigen vader bewijs had gegeven, zelfs wanneer hij gewaarschuwd werd dat hij een rechtszaak zou kunnen verliezen. En zelfs wanneer hij verloren had kwam hij buiten met een gelukkige glimlach, net alsof hij wel gewonnen had. We moeten dergelijke prachtige voorbeelden beschouwen.

Sommige mensen verbergen hun verdiensten zodat ze geen belastingen moeten betalen en wanneer ze betrapt worden geeft dit aanleiding tot vernedering voor zichzelf en voor de Djamaat in het algemeen. Op gelijkaardige wijze liegen sommige mensen omtrent huwelijkszaken. Sommige belasteren elkaar na de scheiding en proberen elkaar te monteren. Dit zijn allemaal  verkeerde handelingen. Er zou geen onrechtvaardigheid moeten zijn tussen mensen op basis van religieuze ongelijkheid. Een Momin (gelovige) heeft als verantwoordelijkheid om in elk zaak voorbeelden van vrede en rechtvaardigheid te creëren.

Vandaag worden de onrechtvaardigheden die door Moslims worden gepleegd sterk bekritiseerd en herhaald in de westerse wereld om aan te tonen hoe Moslims zich gedragen tegenover elkaar en hoe de heersers hun eigen volk onderdrukken. Dan zijn er mensen die wreedheden plegen op anderen ook na hun komst naar het westen en ze geven als excuus dat zij mishandeld werden door die mensen terwijl zij zelfs betrokken waren bij het toebrengen van wreedheden.Dus vijandschap zal blijven toenemen als gevolg van deze daden die tegen de leer van de Heilige Koran zijn. Hoe mooi is het gebod in de Heilige Koran 5:9 –“En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen”. Maar Helaas! De zgn. godsdienstgeleerde hebben de Moslims misleid. Het is nu onze verantwoordelijkheid om de ware leer van de Islam over te brengen aan de mensen en de zuivere eigenschappen van de Heilige Profeet VZMH tentoon te stellen.

Ooit stuurde de Heilige Profeet VZMH sommige Moslims om nieuws te halen over hun tegenstanders. Zij werden opgemerkt door sommige mensen in de omgeving van Haram en uit vrees dat ze ontdekt zouden worden hadden ze twee mensen vermoord. De familieleden van de vermoorde mensen kwamen klagen bij de Heilige Profeet VZMH. Hij reageerde niet door  te zeggen dat zij zelf ook wreedheden gepleegd hadden. Hij nam onmiddellijk actie en antwoordde dat jullie onjuist en onrechtvaardig behandeld zijn geweest. In overeenstemming met de Arabische traditie, liet Huzur VZMH het bloedgeld van de twee doden direct betalen. Hij betaalde en berispte de metgezellen voor het verkeerd handelen.Deze zijn dus de standaarden die wij moeten behouden waarvoor de Beloofde Messias a.s. gestuurd werd. We kunnen niet prediken zonder eerst zelfs zulke standaarden te verwerven. Anders zal er ons gezegd worden dat wij eerst onze eigen morele waarden moeten verbeteren voor we anderen trachten iets bij te brengen. Moge Allah ons in staat stellen om Zijn leer te volgen en voorbeelden van rechtvaardigheid en gelijkheid te worden voor anderen.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwar de gebed in afwezigheid aan voor Mr. Hasan Mohammad Khan Sahib, de voormalige Naib Wakeel Al Tabsheer. Hij was een Musi en predikte heel graag en heel veel. Hij werd gevangengenomen voor zijn geloof in 1953. Na zijn komst naar Canada bleef hij redacteur voor de Ahmadiyya Gazette tot 2006. Moge Allah Zijn genade en vergeving over de overledene schenken en zijn status verhogen. Moge Hij zijn kinderen en nageslacht in staat stellen om verbonden te blijven met Khilafat en Ahmadiyyat. Amin.