PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 3 November 2017 – Tehrik Jadid 84e jaar

Résumé du sermon du vendredi 3 Novembre 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 3 November 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahud, Ta’awwaz en recitatie van Surah  Alfatehah, zei Huzur-e-Anwar:

In de Heilige Koran heeft Allah over een onderwerp gesproken die altijd beter werd begrepen door de gelovigen die voor Allah opofferingen maken. Het gaat vooral over  de metgezellen van de Heilige Profeet VZMH die met grote bereidwilligheid financiële opofferingen maakten en zo trachtten om nederigheid en Allah’s genoegen te krijgen. Een Sahabi (kompaan van de Profeet VZMH) zei tegen de Profeet VZMH, “Ik ben eigenaar van een tuin dichtbij Masjid-e-Nabwi (moskee) die mij heel dierbaar is. Vandaag schenk  ik het op het pad van Allah”.

Vandaag heeft de Djamaat van de Beloofde Messias a.s. deze opofferingen in leven gehouden en Ahmadi’s bieden hun bezittingen aan ter opoffering. Dit is het gevolg van de levenswijze van de Beloofde Messias a.s. Hij heeft ooit gezegd dat de mens in deze wereld het meest van zijn rijkdom houdt. Allah zegt dus datje enkel ware geloof kunt bereikenalsookware nederigheid, als je weggeeft hetgeen je het meest dierbaar is. Ahmadi’s hebben deze geest van opoffering ook en hopen zo enerzijds beloond te worden door Allah en anderzijds  wereldse zegeningen van God hieruit te halen.

De Heilige Profeet VZMH zei eens, dat als een persoon zelf één dadel door zijn hard verdiende arbeid opoffert, zal Allah het aanvaarden met Zijn rechter hand en Hij zal het laten toenemen totdat het zo hoog wordt als een berg. We weten dat dit geen oude verhaaltjeszijn, Ahamdi’s ervaren dit vandaag ook nog. Een Mullabigh (religieuze geleerde) uit Kameroen schrijft dat een Ahmadi die vorig jaar zonder job en in armoede was,gehoord had over de Tehreek-e-Jadeed chanda (fonds) voor de moskee. Hij had alleen 10,000 frank op zak en zei dat Allah zijn opoffering had aanvaard. Een privé-onderneminghad hem vervolgens een job aangeboden voor 100 000 frank. Deze was 10 keer zo hoog als wat hij had opgeofferd. Hij ging aldus zijn eerste loon ook wegschenken voor Allah.

De Emir Djamaat (Hoofd) van Canada schrijft, een lajna lid (vrouwelijke lid) die deeltijds aan het werken was, werd gevraagd om 50 procent van haar loon te presenteren voor de Tehreek-e-Jadeed fonds en zij beloofde om iets op te offeren. Maar ze zei ook dat als ze een voltijdse job zou krijgen dat ze haar eerste loon volledig zou wegschenken voor de zaak. Onmiddellijk daarna heeft zij een voltijdse job gevonden met een 5000 dollarloon. Wij zijn gelijkaardige voorvallen aan het meemaken zoals in de  vroegere dagen, wanneer de Djamaat eerst door de genade van God tot stand kwam.

De meerderheid van Ahmadi’s zijn volledig bewust van het feit dat dit het tijdperk is van publicaties en begeleiding voor de djamaat en dat dit gedaan kan worden doormiddel van de bouw van moskeëen, religieuze instellingen en literatuur waarvoor grote financiële opofferingen nodig hebben. Op gelijkaardige wijze had de Beloofde Messias a.s.  gezegd dat sympathie voor de mensheid een integraal onderdeel van het geloof is. Scholen en ziekenhuizen worden ook geleid met behulp van financiële opofferingen. Moge zulke oprechte mensen tot in de eeuwigheid gezegend blijven die bereid zijn om hun rijkdom en bezittingen af te geven aan Allah. Amin.

Huzur-e-Anwar zei, nu volgens de gewoonte kondig ik de 84ste jaar van  Tehreek-e-Jadeed aan. De statistieken zijn zoals gevolgd:-

Het totaal aantal ontvangen bedrag is  12,5 miljoen pond hetgeen 1.500.000 meer is dan het vorig jaar. Het totaal aantal deelnemers bedraagt 1.600.000 hetgeen 200.000 meer is dan vorig jaar.Moge Allah ontelbaar beloningen toezeggen aan alle deelnemers. Amin.

Huzur-e-anwar vestigde de aandacht van alle Ahmadi’s in Groot-Brittanië in het bijzonder en van heel de wereld in het algemeen voor de heropbouw van Moskee Bait-ul-Futuh. Twee jaar geleden onstond er een vuur in een deel van het moskee en er zou 11 miljoen pond nodig zijn voor de heropbouw waarvan de helft reeds  aanwezig is en de Djamaat werd gemotiveerd om het overige gedeelte te verzamelen. Men kan zijn beloftes over een periode van 3 jaar tijd vervolledigen maar er zou minstens 1/3 verzameld moeten worden in het eerste jaar.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar de gebed in afwezigheid aan van Mr. Adil Hameed Sahib uit Yemen.