PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 15 December 2017 – Mensen van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 15 décembre 2017

 

Samenvatting Vrijdagpreek 15 December 2017

Gegeven door Khalifatul Masih Al-Khamis

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fatehah recite de Huzur-e-anwar Ayat no.100 van Surah Al-touba. De vertaling hiervan is:

[9:100] En de vooruitstrevenden en de eersten der Migranten en Hulpgevers en degenen, die hen in goedheid volgen, Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem; en Hij heeft voor hen tuinen bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen zij voor eeuwig vertoeven. Dat is de grote zegepraal.”

Huzur-e-anwar zei, deze vers gaat over de Sahaba (kompanen) van de Heilige Profeet VZMH, hij die voorrang heeft boven allen en de hoogste niveau van spiritualiteit bezit. Zij zijn voorbeeldig voor de Sahaba die hen opvolgden. Allah is tevreden met hen voor hun gehoorzaamheid en ook hebben zij Allah’s wil als de aspiratie van het leven en zij zijn eeuwig dankbaar aan Hem.

Volgens Hazrat Umar r.a. zei de Heilige Profeet VZMH dat wanneer hij gevraagd werd over meningsverschillen tussen de Sahaba, ontving hij een openbaring waarop Allah zei, “de rang van uw Sahaba is zoals de sterren. Sommigen zijn helderder dan anderen en zij zijn met vroomheid verlicht. Degenen die jouw Sahaba zullen volgen, zullen verlicht zijn. Dit is dus de rang die Allah aan de Sahaba heeft geschonken en ieder van hen is een bron van begleiding voor ons”.

De Beloofde Messias a.s. zegt: De Sahaba hebben zo’n oprechtheid getoond dat zij door Allah werden erkend en met Zijn liefde werden verzadigd. Dit is een zodanig hoog niveau van nederigheid en bereidwilligheid dat er niets overblijft voor hen om over te klagen.

Huzur-e-anwar zei: De Heilige profeet VZMH zei om niet kritisch en satirisch te zijn over zijn Sahaba. Hij die van hen houdt zal van mij houden. Hij die hen kwetst zal mij kwetsen. En degene die mij kwetst, kwetst Allah. En hij die Allah kwetst zal Zijn woede ondergaan.

De Heilige Profeet VZMH zei: mishandel mijn Sahaba niet. Ik zweer tot God, ook al geef je evenveel uit als de berg Ahad, het zal je niet de beloningen geven die de Sahaba hadden. Huzur-e-anwar zei: ze zijn voorbeeldig voor ons en wij moeten hen volgen. Het is verkeerd om iemand te beoordelen volgens onze eigen standaarden.

De Beloofde Messias a.s. zei: We moeten met eerlijkheid observeren wat de Sahaba voor Allah en Zijn Profeet hebben gedaan, hun levens opgeofferd, zij werden verbannen maar ze bleven trouw en gelovig. Wat maakte hen dus zo devoot? Het was de ware liefde voor Allah die hun harten had verlicht. De leerstellingen van de Heilige Profeet VZMH die over zelfopofferingen spraken en hun moed en geloof zijn onvergelijkbaar. Nu hebben we terug een zuivere Djamaat van de Beloofde messias a.s. Ben jij zoals die Sahaba? Zij die al hun bezittingen en thuisland hadden opgeofferd ter wille van de waarheid en alles hebben achtergelaten. U moet gehoord hebben over het incident van  of Hazrat  Abubakar Siddique, die al zijn bezit had meegbracht en wanneer hij gevraagd werd wat hij thuis had gelaten zei hij, Allah en Zijn Profeet (VZMH).

Huzur-e-anwar verhaalde incidenten van de Sahaba en zei, deze waren mensen die hun beloftes aan Allah hadden vervuld en Allah was tevreden met hen. Daarom moeten wij de voorbeelden van de Sahaba volgen. Wanneer zij gehoorzaamheid toonden en voorrang gaven aan religie over het wereldse, werden alle beloften aan hen vervuld. Oorspronkelijk werden ze uitgelachen door de oppositie, door te zeggen, hoe konden ze beweren dat er regeles zijn wanneer ze zelfs buiten hun huizen niet mochten stappen? Maar zij bereikten wat geen andere eeuwenlang heeft kunnen doen.

Huzur-e-anwar zei verder: Als wij het tijdperk van de Heilige Profeet VZMH en zijn Sahaba bekijken, zien we dat ze zeer eenvoudig waren en hun harten werden opgelicht met de Heilige Koraan en waren vrij van wrok. De Beloofde Messias a.s. zei, als een man rein is, zegent Allah zijn hart met beloningen.

Huzur-e-Anwar zei, we moeten moeite doen om zichzelf te verbeteren en zich te reinigen en te handelen naar alles wat de Beloofde Messias a.s. ons heeft geleerd, waarvan het voorbeeld gesteld werd  door de Heilige Profeet VZMH en waarvan de Sahaba in daden hebben omgezet. Alleen dan worden we were muslims. Moge Allah ons in staat stellen om zo te zijn. Amin.