Samenvatting NL Vrijdagpreek 5 Mei 2017 – Op zoek naar de gunsten van Allah

Samenvatting Vrijdagpreek 5 Mei 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.s.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al Fateha zei Huzur-e-anwar:

Allah Zegt in de Heilige Koran: “Weet, dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, praalvertoon, pochelij onder elkander, wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen, is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, gij ziet het geel worden en vergaan. En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah’s vergiffenis en welbehagen. En het leven dezer wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling.” [57:21] Er is een strenge bestraffing op de Dag des Oordeels en er is ook vergiffenis en beloning van Allah terwijl het leven een tijdelijke bedrog is. Huzur-e-anwar zei dat Allah inde Heilige Koran meerdere keren heeft verwezen dat wereldse rijkdom en bezittingen tijdelijke zaken zijn. Ze zijn een bron van amusement en een beperkte  vrijetijdsverdrijf. Momins (gelovigen) met een hoge doel moeten dit overstijgen om Allahs liefde te zoeken en te aanschouwen. Wij kunnen alleen ware Ahamdi’s worden wanneer onze doel geen wereldse plezier is. Zoals Allah zegt kunnen noch rijkdom noch nakomelingen de wereldse mensen bedienen. Allah Zegt, beschouw dit leven niet als alles. Het echte leven is hierna. Dus is het noodzakelijk om te volgen hetgeen God ons heeft verordent.

De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd, degene die naar Allah komen, zetten zich af van de wereld, dit betekent dat zij de wereld niet als uiteindelijke doel beschouwen. Degene die dit wel doen blijven, ongeacht hun verwezenlijkingen uiteindelijk onverzadigd. Het gebeurt vaak dat grote zaken en sterke overheden verwoest worden. Bijvoorbeeld, de financiële crisis van 2008 waarvan de gevolgen nog evident zijn. Allah heeft Moslimlanden rijkdom geschonken door middel van olie maar ze verspillen het op luxe en onderdrukking. Ze geven niet aan de armen van hun landen en als gevolg hiervan worden ze in deze wereld en het Hiernamaals beschaamd. Allah verbiedt wereldse plezier en aanwinsten niet. Hij verordent alleen dat deze geen afbreuk doen op de aanbidding tot God.

De Heilige Profeet VZMH zei ooit: Waar ik mij het meest zorgen over maak voor mijn discipelen, is dat ze hun eigen verlangens zullen nastreven en zich van hun geloof zullen afzetten, waardoor ze zich niet meer zullen zorgen maken over de Dag des Oordeels. De metgezellen van De Heilige Profeet VZMH maakten zich altijd zorgen over de Dag des Oordeels. Een metgezel vroeg aan De Heilige Profeet VZMH om hem iets te vertellen dat ervoor zou zorgen dat zowel God als het volk van hem zouden houden. De Heilige Profeet VZMH zei: “stop met je zorgen te maken om wereldse zaken en Allah zal van je houden. Benijd niet meer wat anderen bezitten en mensen zullen van je houden”. Huzur-e-anwar zei dat afkeuring voor wereldse zaken niet betekent dat je ze volledig mijdt en geen zaken meer kunt doen.  Wij hebben voor ons allemaal het voorbeeld van De Heilige Profeet VZMH. Hij was gehuwd, had kinderen en ook rijkdom vergaard. Maar hij heeft altijd de rechten van Allah en zijn medemens gerespecteerd. Het belangrijkste is om Allah’s genoegen te verkrijgen. Huzur-e-anwar zei dat Ahmadi’s, dankzij Allah’s genade, begrijpen dat wereldse verlies onbelangrijk is. Men moet altijd buigen voor Allah.

Veel Ahmadi’s in Pakistan hebben reusachtige financiële verliezen geleden en hun handelszaken werden gesloten, maar Allah heeft hen via alternatieven nog meer geschonken. Dus Ahmadi’s moeten onthouden dat hun handelszaken bloeien dankzij Allah’s zegeningen en dankzij hun erkenning van de Beloofde Messias a.s. Er moet dus geen trotsgevoel zijn en men moet rijkdom niet najagen zoals de rest van de wereld. Men moet alleen religieuze prestige en vooruitgang benijden. De Beloofde Messias a.s. zegt: “neem alleen activiteiten op in zoverre dat ze dienen om religieuze doelen te bereiken. Een Momin’s heeft “Deen” (geloof) als doel. Daarom mogen jouw ambities niet persoonlijk zijn, de echte doel moet de vooruitgang van de Deen zijn. Huzur-e-anwar zei dat onze rijkdom en welvaart nooit  moeten dienen om ons af te leiden van het vervullen van onze plichten tegenover Allah en de mensheid. Het mag ook geen obstakels zijn in het uitgeven voor het prediken en vooruitgang van Islam. Moge Allah ons in staat stellen om altijd Zijn genoegen te zoeken en dat deze bedrieglijke wereld ons nooit mag overweldigen. Mogen we veilig blijven van de hel van deze wereld en in het Hiernamaals. Moge Allah’s genoegen een paradijs worden voor ons en ons ook Paradijs schenken in de volgende wereld.

Op het einde kondigde Huzur de gebed in afwezigheid aan voor twee Ahamdi’s die in Pakistan gemarteld werden, Mr. Basharat Ahmed die op 3 Mei gemarteld werd in Khanpur en Professor Tahira Malik die gemarteld werd in Punjab Universiteit Lahore.

Inna Lillah-e-Wa’innaElaiheRajeoun.

Français

Résumé Du Sermon du Vendredi 5 mai 2017

Prononcé par Sa Sainteté le Cinquième Calife (atba) de la Mosquée BaitulFutuh, à Londres

Apres avoir récité le Tashahud et la Sourate Al-Fatiha, Huzoor a dit :

Allah dit dans le Saint Coran :

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

« Sachez donc que la vie de ce monde n’est qu’un jeu et un amusement, et un ornement, et une sourcede vantardise entre vous-mêmes, et de rivalité à multiplier richesses et enfants. Cette vie ressemble à de la pluie qui produit de la végétation qui réjouit les cultivateurs. Ensuite elle se dessèche, et tu la vois jaunir ; puis elle devient des particules de paille brisée. Et dans l’au-delà il y a un châtiment rigoureux, et aussile pardon de la part d’Allāh, et Son plaisir. Et la vie de ce monde n’est qu’une jouissance temporaire trompeuse. (Le Saint Coran, chapitre 57, verset 21)

Allah l’Exalté a attiré notre attention à cet égard dans le Saint Coran en de nombreux endroits. Voire, Il a émis des avertissements : la vie de ce monde, ses facilités, ses plaisirs, ses biens, tout cela est éphémère. Ce ne sont que jeux et amusements. Un croyant qui a de grands objectifs, et qui doit en avoir, est au-delà de ces choses et ses pensées en sont au-dessus. Il doit, quant à lui, tenter d’atteindre ces hauts objectifs, tenter de se rapprocher d’Allah l’Exalté et de mériter Son amour.Nous serons de véritables ahmadis quand les désirs et plaisirs éphémères de ce monde ne seront pas nos objectifs.. Selon Allah l’Exalté ces choses matérielles sont à l’exemple, Leurs immenses richesses ou leurs enfants ne leur sont d’aucuns recours.Allah l’Exalté affirme qu’il ne faut pas considérer ce monde comme une fin en soi. La vie réelle débute dans l’Au-delà.Afin de mériter le plaisir d’Allah l’Exalté et de connaître une bonne fin, il est important d’établir un lien avec Allah et de suivre Ses ordres.

Huzoor dit, que Le Messie Promis (a.s.) affirme : « Ceux qui viennent de la part de Dieu abandonnent ce monde. Signifiant, ceux dont l’objectif premier est le monde sont humiliés en fin de compte, même s’ils ont acquis les biens terrestres. L’on croit, aujourd’hui, que le système financier du monde est très robuste et que de grandes banques sont présentes.Les effets de la crise économique de 2008 se font ressentir jusqu’à présent.Au grand malheur des pays musulmans,dilapident, pour leur jouissance, les richesses octroyées par Allah l’Exalté. Ils n’ont pas utilisé cette manne pétrolière et leurs autres ressources financières afin de sauver des vies humaines, afin d’aider les pays musulmans pauvres à se tenir sur leurs pieds ou à nourrir et vêtir les indigents de leurs nations. En conséquence nous constatons qu’ils ne cessent de subir l’humiliation dans le monde et ne se soucient pas de l’Au-delà.  Allah, l’Exhalté n’a point interdit les biens de ce bas monde, mais ils ne doivent être un empêchement pour l’adoration de Dieu.  Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait déclaré à cet égard que la plus grande inquiétude qu’il ressentait à l’égard de son Oummah est qu’elle ne suive ses vils désirs et qu’elle ne fasse de grands plans afin d’assouvir ses attentes matérielles, en s’écartant ainsi de la voie de la vérité. Attention qu’ils n’oublient l’Au-delà en raison de leurs plans visant à acquérir les choses de ce monde.Les compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), qu’Allah soit content deux, étaient toujours à l’affût de ces moyens et de ces bonnes œuvres qui les permettraient de mériter le plaisir divin.À cet effet, un jour quelqu’un demanda au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) : « O envoyé d’Allah ! Recommandez-moi une œuvre qui me fera mériter l’amour de Dieu et l’admiration de mes prochains. » Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) répondit : « Désintéresse-toi du monde et détournes-toi en ! Ainsi, tu mériteras l’amour d’Allah. Ne convoite pas les richesses d’autrui et les gens t’aimeront. »

Huzoor explique que : Se désintéresser du monde ne signifie pas que l’on doit entièrement se couper de la société, ne rien faire, ne rien entreprendre, et de mener une vie d’ascète.Nous avons devant nous l’exemple du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) : il s’était marié, il s’est acquitté de ses devoirs envers ses épouses et ses enfants, lorsqu’il en a eu.En dépit de toutes ces possessions, il s’acquittait de ses devoirs envers Allah et ses serviteurs.L’essentiel est d’acquérir le plaisir d’Allah.

Huzoor a dit : C’est de par Sa grâce qu’Allah l’Exalté a permis à cette époque à de nombreux ahmadis, de n’avoir aucune considération pour les pertes mondaines. On a pu voir au Pakistan et également dans d’autres endroits, que les opposants ont anéanti et brûlé des commerces d’ahmadis valant des centaines de milliers, et par la grâce d’Allah l’Exalté leurs commerces qui valaient des milliers ont été remplacés par des commerces qui valent des millions.Cela doit faire prendre conscience aux ahmadis qui ont une meilleure situation financière après avoir quitté le Pakistan uniquement par la grâce d’Allahet des bénédictions liées à la Bai’ah au Messie Promis (a.s.). Le fait d’avoir plus d’argent ne doit pas nous faire tourner vers le monde. Nous ne devons pas regarder les biens d’autrui avec avidité. si nous devons porter un regard envieux, que nous le portions sur celui qui est meilleur que nous en spiritualité, et que nous essayions d’être comme lui en spiritualité, voire meilleur que lui.

Huzoor a dit que Le Messie Promis (as) a déclaré : « Dieu a rendu licite les biens de ce monde. Mais Chaque chose a une limite. Adonnez-vous aux affaires de ce monde dans une certaine limite, de sorte qu’elles vous aident dans votre spiritualité ; ainsi le butdoit être la spiritualité. Il ne faut donc pas que l’aisance que nous trouvons dans ces pays nous rende négligents envers l’adoration de Dieu et des devoirs envers autrui. Le but du serment d’allégeance c’est de respecter les droits de Dieu ainsi que ceux de l’humanité et ainsi que de remplir son devoir envers la transmission du message. C’est ainsi que nous pourrons accorder préséance à notre foi sur ce monde. Qu’Allah fasse que nous soyons constamment à la recherche du plaisir divin et que nous ne soyons jamais piégés par ce monde trompeur. Qu’Allah fasse que nous puissions être protégés de l’enfer de ce monde ainsi que celui de l’Au-delà. Que la grâce divine et son plaisir puissent faire de ce monde un paradis et que ces derniers nous permettent également d’aller au Paradis de l’Au-delà !

A la fin du Sermon Huzoora diriger les prières funéraires de deux martyres du Pakistan. La première était celle de Basharat Ahmad Sahib qui fut martyrisé le 3 mai à Khanpour, et le deuxième était celle de la Professeure TahiraParveen Malik qui fut martyrisé le 4 avril dernierà l’université du Pendjab.