Samenvatting NL Vrijdagpreek 12 Mei 2017 – Zoek de hulp van Allah met geduld en gebeden

Samenvatting Vrijdagpreek 12 Mei 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

 Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha reciteerde Huzur-e-anwar de volgende Ayat:

O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen. (2:154)

De mens wordt in het leven geconfronteerd met veel tegenstrubbelingen en moeilijkheden, waardoor er geen andere optie is dan overleven. Wereldse mensen verdragen dit met veel moeite en gehuil en sommige worden ketters en hebben enkel  klachten omtrent God de Almachtige. Sommige verliezen zelfs hun verstand. Maar de Momins (de ware gelovigen) volharden en verdragen alle moeilijkheden zonder geklaag dankzij hun geloof in God’s Boodschapper. Zij bidden gewoon tot Allah.

De rest van de wereld leest over degeschiedenis van de Profeten. Maar Ahmadi Moslims, door hun geloof in de Beloofde Messias a.s., ondergaan letterlijk de lijdenswegwaarover sprake in de oude verhalen. Wij zijn het volk die noch verdraagzaamheid noch geloof zullen verwerpen. Wij begrijpen waarlijk dat wij alleen voor Allah moeten buigen. Hij alleen kan ons verlossen van moeilijkheden. Hij verlaat nooit hen die buigen voor Hem. De Heilige Profeet VZMH zegt dat de zaak van een momin vreemd is. Hij bidt tot Allah wanneer hij goed nieuws ontvangt en oefent geduld en verdraagzaamheid uit wanneer hij met lijden en pijn geconfronteerd wordt. Dus, wanneer Ahamdi’s vandaag in verschillende landen onderworpen worden aan marteling en wreedheid, is het noodzakelijk dat wij ook verdraagaam en geduldig blijven.

Het is Allah die de ongelovigen zal straffen en ons zal redden. Wij zijn getuige geweest tijdens de geschiedenis van de Djamaat dat de onderdrukkers altijd  mislukken en de Djamaat altijd vooruitis gegaan. De Beloofde Messias  heeft de Heilige Profeet VZMH vele keren vermeld en beschreef hoe de Profeet VZMH ons het hoogste voorbeeld van volharding toonde wanneer hij Allah gehoorzaamde. Hij raadde zijn djamaat aan om hetzelfde te doen. Daarom moeten wij ook vijandigheid tegemoet komen om de Messias te erkennen die door Allah werd gestuurd voor de tweede fase van de herleving van de Islam.

Momenteel komt de vijandschap vooral van de andere Moslims maar wanneer de Islam zich verder zal verspreiden in niet-Moslim landen,dan zullen zij ons ook bekampen. Ze kunnen zien dat dit de ware Islam is en dat het een zege zal kennen. Momenteel worden de mullah’s vijandelijker en de politici volgen gewoon hun voorbeeld om stemmen te ronselen. Zee zijn zich echter niet bewust van het reilen en zeilen van de  Godsdienst. In dergelijke toestand is het de plicht van elke Ahmadi om zijn gebed en smeekbede in stand te houden. Dit zal ons voorzien van Allah’s zegeningen. Tientallen mensen worden naar de gevangenis gestuurd enkel omwille van het feit dat ze Ahmadi zijn. Pakistan, Indonesië en Bangladesh behandelen de Ahmadi’s op een gelijkaardige wijze. Recentelijk werden onze moskeëen in Bangladesh aangevallen en onze Murabbi Mr. Mustafeez- ar-Rehman ernstig gewond. Hij is nu beter maar nog atijd niet buiten levensgevaar. Moge Allah hem zegenen met een lange en gezonde leven. Amin.

De Beloofde Messias heeft ons lang geleden geïnformeerd over deze vijandschap. Hij zei ooit: Onze Djamaat zal zoals de Heilige Profeet VZMH ook met moeilijkheden geconfronteerd worden. Een eerste probleem is wanneer iemand de djamaat toetreedt, worden alle familiebanden onderbroken en zelfs de ouders en de broers en zusters worden vijanden.  Er zullen moeilijkheden zijn. Jullie staan niet hoger dan de Profeten. Ook zij hebben tegenslagen moeten incasseren. Zij kwamen zodat ons geloof in God sterker wordt. Blijf bidden. Het is dus belangrijk dat jullie de voetsporen van de profeten volgen en verdraagzaamheid aannemen. De vriend die je verlaat wegens jouw geloof is geen ware vriend. Wij bidden voor hen tot God opdat zij zoals ons ook met dezelfde inzicht en begrip gezegend worden door Hem.

Huzur-e-anwar zei dat hij soms rapporten ontvangt (waarin staat) dat sommige Ahmadi’s een strenge toon opnemen tegenover maulvi’s.  Als dit waar is mogen zulke Ahmadi’s niet meer prediken. Allah gunsten is geduld en tolerantie. Als wij de logica bezitten is er geen ruimte voor woede. De Beloofde Messias a.s. zei: Ik heb de Djamaat vaak verteld om weg te blijven van alle soorten geschillen en rellen en dat ze geduldig moeten blijven als ze mishandeld worden. Tolerantie overwint alle harten. Het is de wil van God dat de djamaat van de Beloofde Messias zal zegevieren. Dus als we moeten heersen, moeten we proberen om God’s genoegen te verkrijgen door middel van gebed en geduld. Onze taak is om ons te binden met Allah en de opofferingen in Zijn pad met volharding te dragen.Moge Allah ons in staat stellen om Zijn paden met verdraagzaamheid en gebed te betreden en moge wij deze voor altijd volgen. Amin.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwat de gebed in afwezigheid aan voor Mr.  Nazimuddin van Kerala, India.

Innalillahe wa’ainnna elaihe Rajeoun.

Français

Résumé du Vendredi 12 mai 2017

Prononcé par Sa Sainteté le Calife Hadhrat MizraMasroor Ahmad (atba)

Depuis la mosquée BaitulFutuh, à Londres

 

Après avoir récité le Tashahud et la Sourat Al-Fatiha, Huzoor a récité le verset suivant :

« Ô vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et avec la Prière ; assurément, Allāh est avec ceux qui persévèrent patiemment. » (Chapitre 2, verset 154)

Huzoor a dit : L’homme fait face à beaucoup de difficultés durant sa vie. Il fait face à des situations devant lesquelles il ne peut que faire montre de patience et rien d’autre.Parmi ceux qui sont attachés au monde, il y en a qui endurent tant bien que mal les tribulations de ce bas monde, mais la majorité n’y arrivent pas. Car ils endurent ces épreuves comme un matérialiste : il leur arrive de prononcer des paroles aux relents de mécréance et des reproches à l’endroit d’Allah.Mais il y a aussi des hommes de Dieu qui subissent des pertes de biens et de vies, des tortures mentales ou des persécutions physiques pour la seule et unique raison qu’ils ont, conformément à l’ordre de Dieu, cru en un messager et envoyé divin. Ils font face à ces épreuves sans aucun reproche ou plainte.Mais certes ils prient à Dieu.

Le monde étudie ou écoute l’histoire des prophètes.Or, les musulmans ahmadis sont ceux qui, grâce à l’acceptation du Messie et du serviteur véritable du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.),sont en train de passer par ces mêmes épreuves, alors que pour les autres, se faire persécuter pour une quelconque appartenance religieuse n’est qu’une histoire du passé.Nous montrons le véritable exemple d’un croyant, nous faisons preuve de patience face aux persécutions ; nous nous prosternons devant Dieu et demandent Son aide.C’est Lui qui, en raison de notre patience et de nos prières nous sauvera de ces tribulations. Il ne laisse pas aller en vain les actions de ses serviteurs sincères. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) dit que : « Le croyant a une destinée étonnante ! Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n’est réservé qu’à lui seul. En effet, lorsqu’un bien lui échoit, il remercie Dieu et se prosterne devant Lui et ceci est bien pour lui. S’il est victime d’un malheur, il se montre patient et cela est aussi bien pour lui. »

Les ahmadis subissant persécutions, tourments et difficultés dans certains pays doivent donc être patients et implorer Son aide tout en se prosternant devant Lui. C’est Lui qui pourra arrêter les leaders de l’incroyance et qui nous protégera de leurs complots et de leurs conspirations.C’est ce que nous observons dans l’histoire de la Jama’at, à savoir que les ennemis ont toujours échoué dans leurs tentatives et La Jama’at n’a cessé de connaître le succès.

le Messie Promis (a.s.) déclare à propos du Saint Prophète (saw) : « À chaque fois il recevait le commandement que, tout comme les prophètes du passé étaient constants, il devait lui aussi faire preuve de patience. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a enduré ces difficultés avec une patience exemplaire. »

Si nous avons prêté allégeance à celui qui est venu pour la renaissance de l’islam, en s’étant asservi au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), en ce cas nous allons devoir faire face aux oppositions de la part des musulmans et des autres. En ce moment l’opposition viens des musulmans. Lorsque l’islam commencera à se propager dans le monde non-musulman, les pays non-musulmans commenceront également à exprimer une opposition à l’égard de la communauté, notamment lorsqu’ils verront que l’islam prend de l’ampleur.

À notre époque les mollahs des musulmans, sont très avancés dans l’opposition.Les politiciens, de peur de perdre les voix de ceux qui suivent ces mollahs, et pour avoir une certaine popularité, les suivent, alors que ces gens ne connaissent même pas le b.a.-ba de la religion. En cette situation, les membres de la communauté doivent toujours se remémorer le fait qu’il incombe à chaque ahmadi d’être encore plus patient, d’accomplir des supplications pour mériter l’aide divine. Il faut se prosterner devant Lui, et être constant dans la prière et dans l’adoration : tout cela permettra d’hériter davantage des grâces divines. De nombreuses personnes sont emprisonnées en Algérie du fait qu’ils sont ahmadies. C ‘est ainsi au Pakistan, en Indonésie et au Bangladesh. Dernièrement au Bangladesh, dans un village nommé Shubhai, notre mosquée a été attaquée par les Mollahs.Ils ont gravement blessé notre missionnaire, Mustafiz-ur-Rahman, à coups de couteau et poignards.D’après les nouvelles il est stable, mais n’est pas hors de danger.Qu’Allah lui accorde une longue vie pleine de santé et de sérénité, et qu’Il lui accorde une guérison complète et rapide.

Le Messie Promis (a.s.) nous avait déjà mis en garde contre ces persécutions. Faisant mention de cela, le Messie Promis (as) de déclarer : « Notre communauté doit aussi faire face aux mêmes difficultés auxquelles les musulmans étaient confrontés à l’époque du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).La première difficulté que rencontre une personne lorsqu’elle intègre la communauté est le fait que ses amis, sa famille, et son entourage la quitte, au point ou parfois même les parents et les frères et sœurs deviennent leurs ennemis. Mais sachez qu’il est important de rencontrer de telles difficultés. Vous n’êtes pas supérieurs aux Prophètes et aux Messagers : ils ont traversé de telles épreuves, et la finalité de celles-ci est de renforcer la foi en Dieu, et d’avoir l’opportunité de se réformer pieusement. Soyez constants dans vos supplications. Il est important que vous suiviez les Prophètes et les Messagers, et que vous fassiez preuve de patience.L’ami qui vous délaisse parce que vous avez accepté la vérité n’est pas une véritable amie. Ne vous querellez pas avec les gens qui vous abandonnent et vous quittent uniquement parce que vous êtes entrés dans le mouvement dont la fondation a été posée par Dieu ; au contraire priez pour eux en secret. »Les autres nourrissent de l’inimité et nous devons quant à nous prier pour eux, qu’Allah leur accorde le discernement et la connaissance qu’Il nous a accordée de par Sa Grâce.

Parfois je reçois des doléances au sujet de certaines personnes, Lorsqu’ils lorsqu’ils s’engagent dans des débats avec des Moullah, ils ont recours à un langage dur, qui ne sied pas à un ahmadi. Si cela est vrais, ces ahmadisne doivent pas faire le Tabligh.Allah l’Exalté aime celui qui est patient. Nous annonçons d’ailleurs que seuls ceux qui ne disposent pas d’arguments se mettent en colère.

Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Écoutez ! J’ai été chargé de vous conseiller constamment d’éviter toutes les occasions de disputes et de troubles. Soyez patients même si vous entendez des injures.Allah, le Tout-Puissant, n’aime pas que la Jama’at destinée à devenir un modèle pour l’humanité adopte des voies contraires à la Taqwa.La Salat est la clé de l’exaucement de la prière. Quand vous l’accomplissez suppliez Dieu ; ne soyez pas négligents, et évitez tout mal, qu’il concerne les droits d’Allah ou de Ses serviteurs. »

Ainsi, il nous incombe de créer un lien avec Allah le Très-Haut et de tenter de suivre Ses commandements ; et d’endurer, patiemment les sacrifices que l’on consent dans Sa voie. Qu’Allah fasse que nous puissions marcher sur la voie de Son plaisir avec patience et dans la prière. Que nous récoltions, pour toujours Ses faveurs et Ses récompenses.

A la fin Huzoor a dirigé la prière de funéraille de M. Nazim udDin, de Pangadi, province de Kerala, en Inde.Qu’Allah exalte le statut du défunt. Ameen