“Ware integratie is houden van het land waarin je woont” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim gemeenschap

12 mei 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad wordt geïnterviewd door het Zweedse Sveriges Television

Op 11 mei 2016 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad geïnterviewd door Sveriges Television (Zweedse TV) in de Mahmood Moskee in Malmö, Zweden.

Tijdens het interview, werd Zijne Heiligheid gevraagd naar de recente bouw van de Mahmood Moskee,de integratie van migranten en de opmars van terrorisme en jeugd radicalisering.

Op de vraag waarom de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een Moskee had gebouwd in Malmö, antwoordde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Heilige Koran stelt dat mensen hun Schepper dienen te aanbidden en daarom hebben we deze Moskee gebouwd om mensen samen te brengen om Allah de Almachtige te aanbidden. Ahmadi Moslims zullen deze Moskee vijf maal daags binnen komen om God te aanbidden en zullen ook het wekelijkse Vrijdaggebed hier verrichten.”

Over de Moskee zelf zei Hazrat Masroor Ahmad:

“Deze Moskee is enorm prachtig en ik hoop dat de plaatselijke Zweedse bevolking het dan ook beschouwt als een positieve toevoeging aan hun omgeving.”

Zijne Heiligheid werd gevraagd naar het welgekende motto ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’ van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Als repliek zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand is eigenlijk de basis voor de leerstellingen uit de Koran, omdat Islam vrede en liefde voor de hele mensheid betekent. Daarom beschouwen we dan ook niemand als onze vijanden wensen we niemand leed te berokkenen.”

Met betrekking tot de activiteiten van terroristische groeperingen zoals Daesh zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Eenieder die enige vorm van extremisme predikt of uitdraagt, handelt volledig in tegenstelling met de ware islamitische leer en dient hiervoor veroordeeld te worden. Wij, Ahmadi Moslims, zijn vredelievend en dus is er geen enkele Ahmadi Moslim die ernaar verlangt om zich bij extremistische groeperingen aan te sluiten. Wij leren onze kinderen van jongs af aan dat vredevol zijn een essentieel onderdeel is van hun geloof.”

Met betrekking tot de problematiek inzage de integratie van immigranten in de Westerse samenleving, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Voor mij betekent ware integratie houden van het land waarin men woont en er volkomen trouw aan te zijn. Daarom dienen alle immigranten trouw te zijn aan hun geadopteerde natie, dienen zij er werkelijk van te houden, dienen zij haar te eren, dienen zij haar wetten te gehoorzamen en mee te werken aan haar welvarendheid en vooruitgang. Dit is integratie.”

Op de vraag of Ahmadi Moslims in het bijzonder bedreigd worden in Europa, antwoordde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vanwege de dreiging van Daesh en andere terroristische groeperingen loopt iedereen risico en wordt de vrede in het algemeen bedreigd. Echter zijn er ook sommigen die erop uit zijn om Ahmadi Moslims in het bijzonder leed te berokkenen en dus is het belangrijk om waakzaam te blijven.”

Einde