Terroristische aanslagen in Parijs 13 nov 2015

Dilbeek, 14 november 2015

Onderwerp: DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP IN BELGIË VEROORDEELT TEN STRENGSTE DE BARBAARSE AANSLAGEN IN PARIJS

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België veroordeelt met klem de terroristische aanslagen die Frankrijk momenteel beroeren. De gebeden van alle leden van onze gemeenschap gaan uit naar de getroffen families, overheidsdiensten en ordediensten die het hoofd hebben geboden aan deze uitzonderlijk beproevende situatie.

We herinneren eraan dat onze Vijfde Kalief (moge God hem bijstaan), Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de terroristische aanslagen in Parijs van afgelopen nacht (13 november) ten strengste veroordeeld heeft.

Vanuit Londen gaf hij volgende verklaring:

“In naam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wereldwijd wil ik mijn oprechte steun en medeleven betuigen aan de Franse natie, haar bevolking en regering in navolging van de weerzinwekkende terroristische aanslagen die hebben plaatsgevonden in Parijs. Deze brutale en onmenselijke aanval kan enkel op de strengst mogelijke wijze veroordeeld worden.  Ik wil ook graag benadrukken dat alle vormen van terrorisme en extremisme volledig indruisen tegen de ware islamitische leer. De Heilige Koran vertelt ons dat zelfs het doden van één onschuldig persoon gelijk staat aan het doden van de hele mensheid. Onder geen enkele omstandigheden kan moord dus ooit gerechtvaardigd worden en diegenen die hun haatvolle acties willen rechtvaardigen in de naam van de Islam dragen enkel bij aan het belasteren ervan op de slechtst mogelijke manier. Ons medeleven en onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers van deze aanslagen en naar diegenen die diepbedroefd of anderzijds aangedaan achterblijven. Moge de Almachtige God hen allen lijdzaamheid schenken en ik hoop en bid dat de daders van deze gruweldaad snel gerechtigheid zullen kennen.” Ameen.

Dr. Idrees Ahmad
President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België

français

Dilbeek, le 14 novembre 2015

Objet: L’ASSOCIATION MUSULMANE AHMADIYYA DE LA BELGIQUE CONDAMNE FERMEMENT LES ATTAQUES BARBARES DE PARIS

Madame, Monsieur,

C’est avec la plus grande fermeté que la Communauté Musulmane Ahmadiyya de la Belgique condamne les attentats terroristes qui traversent actuellement la France.

Les prières de tous les membres de la communauté accompagnent les familles endeuillées, les autorités gouvernementales, les forces de l’ordre qui ont à faire face à des circonstances d’une exceptionnelle gravité.

Nous rappelons que notre Vème Calife (Que Dieu lui vienne en aide dans sa tâche), Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a fermement condamné les attaques terroristes de la nuit dernière (13 novembre) à Paris.

S’exprimant de Londres, il a déclaré :

“Au nom de la Communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde entier, je tiens à exprimer mes plus sincères sympathies et condoléances à la nation française, son peuple et son gouvernement à la suite des infâmes attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris. Cette attaque brutale et inhumaine doit être condamnée dans des termes les plus fermes possibles. Je tiens également à rappeler que toutes les formes de terrorisme et d’extrémisme sont complètement contraires aux vrais enseignements de l’Islam. Le Saint Coran enseigne que tuer ne serait-ce qu’un seul innocent est semblable à tuer toute l’humanité. Ainsi, en aucun cas, le meurtre peut être justifié et ceux qui cherchent à justifier leurs actes haineux au nom de l’Islam ne font que le diffamer de la pire façon possible. Nos sympathies et nos prières sont avec les victimes de ces attaques et tous ceux qui ont été laissés en deuil ou affectés d’une manière quelconque. Que Dieu Tout-Puissant accorde la patience à tous et j’espérer et je prie pour que les auteurs de cet acte maléfique soient rapidement traduits en justice” Ameen.

Dr. Idrees Ahmad

Président de l’Association Musulmane Ahmadiyya de la Belgique