‘Onze Missie is het verspreiden van de ware en vredevolle leer van de islam’ – Hoofd van Ahmadiyya Moslim gemeenschap

Hazrat Mirza Masroor Ahmad doet uitspraken tijdens interview met het Nederlandse dagblad De Stentor

Op 7 oktober 2015 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad geïnterviewd door het Nederlandse dagblad De Stentor in het Baitun Noor Moskeeën complex in het Nederlandse Nunspeet.

Tijdens het interview sprak Zijne Heiligheid over zijn vrees dat de wereld aan het afglijden was naar een nieuwe wereldoorlog.Hij zei dat zijn boodschap voor alle naties was om simpelweg “verstandig” te handelen en om pogingen te ondernemen om vrede te bereiken.

Wanneer hij gevraagd werd naar de radicalisering van jonge, veelal hoogopgeleide Moslims die in het Westen wonen, zei Zijne Heiligheid dat velen werden “gehersenspoelddoor het internet” om te geloven dat het hun plicht was om naar Syrië of Irak te vertrekken. Zijne Heiligheid voegde toe dat de toegenomen jongeren werkloosheid ook frustratie en ergernis opwekt bij vatbare jongeren.

Zijne Heiligheid zei dat terroristische groeperingen de meest afschuwelijke brutaliteiten hebben begaan en hun afgrijselijke daden valselijk probeerden goed te praten met de naam van de Islam. Hij veroordeelde het tot doelwit maken van religieuze minderheden zoals de Yazidisen de vernieling van historische monumenten als volledig indruisend tegen de leerstellingen van de Heilige Koran.

Wanneer hij gevraagd werd of hij zichzelf een doelwit van extremisten acht, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Als mijn hart vol vrees zou zijn, zou het voor mij onmogelijk zijn om mijn plichten na te leven. Ahmadi Moslims worden tot doelwit gemaakt in Pakistan, Indonesië en sommige andere landen, maar dit zal ons er niet van weerhouden om onze missie tot vervulling te brengen, welke het verspreiden van de ware leer van de Islam naar alle uithoeken van de wereld is.”

Wanneer hij gevraagd werd of hij gefrustreerd raakte door het feit dat de media meer aandacht schonk aan terroristen dan aan de vrede lievende leer van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Ik ben niet gefrustreerd, maar het zorgt er wel voor dat ik mij nog vaker dan anders in gebed zal neerwerpen om mezelf te onderwerpen aan de Almachtige Allah. Zodoende, in plaats van gefrustreerd te raken, groeien we alsmaar dichter naar onze Heer en het dienen van de mensheid toe. Voorwaar, Allah is Hij die Zijn Creatie lief heeft.”

Zijne Heiligheid werd gevraagd of er mensen waren die zich aansloten bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ‘als reactie’ op terrorisme en extremisme.

De repliek van Hazrat Mirza Masroor Ahmad was:

 “Ja, het is mogelijk dat dit een reden is, omdat, wanneer mensen het verschil aanschouwen tussen het vredelievende gedrag van Ahmadi Moslims en de gewelddadige handelingen van extremisten, zij worden aangetrokken tot onze boodschap.”

Einde