Premier van Canada ontvangt Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Ottawa

Français

19 oktober 2016

PERSMEDEDELING

 

Premier Trudeau verwelkomt Hazrat Mirza Masroor Ahmad in Ottawa

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad werd op 17 oktober 2016 ontvangen door de Premier van Canada, de Eerbiedwaardige Justin Trudeau in diens kantoor in Ottawa.

Tijdens de ontmoeting sprak Premier Trudeau zijn genoegen uit om Zijne Heiligheid te mogen verwelkomen in Canada.

2016-10-17-ca-parliament-002

De Premier bedankte Zijne Heiligheid voor zijn onophoudelijke streven naar wereldvrede en deelde mee dat zijn Regering het streven van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada enorm op prijs stelde en de gemeenschap als integraal onderdeel van de natie beschouwde.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bedankte de Premier voor zijn woorden en zei dat hij ernaar verlangde om de Premier persoonlijk te feliciteren met zijn verkiezing van vorig jaar.

 

Zijne Heiligheid zei ook dat hij had geluisterd naar de Question Period in het Lagerhuis eerder op de dag en dat hij had gemerkt dat er over een aantal van de“ burning issues of today” gediscussieerd en gedebatteerd werd.

Wat later zei premier Trudeau:

“Uwe Heiligheid, uw vriendschap en leiderschap zijn heel belangrijk voor Canada en we waarderen de manier waarop de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alle vormen van extremisme veroordeelt.”

Daarna woonde Zijne Heiligheid een vergadering bij met de Premier en 6 Federale Ministers. Tijdens de vergadering benadrukte de Premier opnieuw zijn waardering voor het streven naar en verkondigen van wereldvrede door Hazrat Mirza Masroor Ahmad. De Premier feliciteerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada ook nog met haar 50everjaardag.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad haalde zijn vorige ontmoeting met de Premier aan, die dateerde van 2012, en die plaatsvond in Peace Village. Op dat ogenblik was Mr. Trudeau nog niet de leider van de Liberale Partij.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Toen ik u voor de eerste keer ontmoette in 2012 heb ik voor u gebeden en heb ik gezegd dat ik erin geloofde dat u op een dag Premier zou worden.”

2016-10-17-ca-parliament-003

Vervolgens namen discussies plaats over de behoefte aan interreligieuze dialoog tussen de verschillende gemeenschappen, het belang van onderwijs voor iedereen en van religieuze vrijheid.

Met betrekking tot religieuze vrijheid zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Iedereen zou moeten kunnen genieten van waarachtige religieuze vrijheid en iedereen zou het recht moeten hebben om zijn godsdienst en overtuigingen op vredevolle wijze te beleven. Overheden zouden zich niet mogen moeien of wetten ontwerpen tegen religieuze overtuigingen die op vredevolle wijze worden beleefd.”

Zijne Heiligheid sprak zijn zorgen uit over de onophoudelijke opkomst van extremisme en terrorisme in verschillende delen van de wereld en de daarmee verbonden risico’s in de westerse wereld. Hij zei dat hij de globale financiële crisis van 2008 beschouwde als één van de belangrijkste oorzaken van het terrorisme waarvan we vandaag de dag getuige zijn.

Zijne Heiligheid zei dat een hoge werkloosheid en een klimaat van financiële wanhoop en hopeloosheid ervoor hebben gezorgd dat verscheidene Moslimjongeren vatbaar werden voor extremisme. Daarom, zei hij, is het creëren van werkgelegenheid en het bijstaan van mensen zodat ze op eigen benen kunnen staan een manier om de nationale veiligheid te waarborgen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad benadrukte opnieuw dat alle vormen van terrorisme en extremisme geen enkel verband hebben met de Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Indien alle Moslims de waarachtige leer van hun religie zouden volgen zou geen enkele Moslim ooit geradicaliseerd worden, aangezien de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd heeft dat het liefhebben van zijn land een onderdeel is van het islamitische geloof. Daarom is het de plicht van elke Moslim om zijn natie lief te hebben, om te streven naar haar vooruitgang en haar trouw te dienen. Dat is waarom Ahmadi Moslims niet geradicaliseerd worden, omdat we de ware leer van de Islam volgen.”

Einde