33e Majlis Ansarullah Ijtema VK wordt afgesloten in Londen met slottoespraak van hoofd van Ahmadiyya moslim gemeenschap

PERSMEDEDELING

22 September 2015

 2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-001

 Meer dan 3100 mensen uit het VK en het buitenland wonen het evenement bij

Op 20 september 2015 verzorgde het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slotrede van de32e Nationale Ijtema (Jaarlijkse Bijeenkomst) van Majlis Ansarullah VK.

Het 3-daagseevenement, dat werd bijgewoond door meer dan 3100 mensen uit alle hoeken van het Verenigd Koninkrijk en uit het buitenland, vond plaats in het Baitul Futuh Moskee complex in Zuidwest Londen.

2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-004

Tijdens zijn toespraak verwees Hazrat Mirza Masroor Ahmad naar het feit dat Majlis Ansarullah haar 75e verjaardag viert in 2015. Zijne Heiligheid zei dat de verjaardag het enkel waard was om gevierd te worden indien dit zou leiden tot een morele en spirituele vooruitgang onder de leden van de hulporganisatie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De 75e verjaardag van Majlis Ansarullah vieren zal enkel voordelig blijken als het een manier is om onze relatie met de Almachtige God te versterken en ons tot zelfanalyse en spirituele hervorming aanzet. Indien deze verjaardag echter enkel oppervlakkige viering of tijdelijke verbetering inhoudt, dan zal er geen voordeel uit gehaald worden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Globaal bekeken is 75 jaar op zich niet zo bijzonder. Er bestaan verscheidene organisaties die net zo oud of zelfs ouder zijn. We zien echter dat, over tijd, dergelijke groeperingen afwijken van hun oorspronkelijke doelstellingen, met als gevolg dat hun verdienste aan de wereld afneemt. Het beste voorbeeld hiervan is de Verenigde Naties, die haar 70e verjaardag viert, niettemin argumenteren vele commentatoren en waarnemers openlijk dat de VN gefaald heeft in het waarmaken van haar primaire doelstellingen.” 

2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-005

Tijdens het vergelijken van de huidige staat van wereldlijke organisaties en het lot van waarachtige spirituele gemeenschappen, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Waarachtige spirituele gemeenschappen zoeken slechts naar het bereiken van nabijheid tot en het genoegen van de Almachtige God. Aldus zal de ware weg tot geluk en viering voor Majlis Ansarullah enkel bereikt worden wanneer generaties na generaties er continu naar zullen streven om de spirituele doelstellingen die aan Majlis Ansarullah werden opgedragen voort te zetten.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De letterlijke betekenis van Ansarullah is ‘Helpers van Allah’ en dus is het de plicht van Majlis Ansarullah om de waarachtige en vredevolle leerstellingen van Islam te verspreiden naar alle uithoeken van de wereld. Het is jullie plicht de Heilige Koran te onderwijzen met zijn waarachtige betekenis en je te gedragen als een positief moreel voorbeeld dat door iedereen gevolgd kan worden en waarvan anderen kunnen leren. Het is jullie plicht om de wereld te leiden naar vrede en voorspoed. Alle leden van Majlis Ansarullah moeten zich dus afvragen in hoeverre zij elk hun rol spelen in deze inspanning.” 

 

Toen hij sprak over de vroege periode van het christendom, zei Zijne Heiligheid dat de eerste Christenen diegenen waren die zich aan de waarachtige leerstellingen van hun geloof hielden en ernaar streefden de rechten van de Almachtige God te vervullen.

Echter, ondanks grootse materiele vooruitgang en welgesteldheid, is de Kerk vandaag de dag een verzwakte instelling wanneer het aankomt op spiritualiteit en is zij afgeweken van haar oorspronkelijke leerstellingen. In schril contrast hiermee staat deAhmadiyya Moslim Gemeenschap, die steeds zal vasthouden aan de waarachtige en vredevolle leerstellingen van de Islam.

2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In deze tijd stuurde de Almachtige God de Beloofde Messias (vrede zij met hem) om leiding te geven aan de wereld,en dus kan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap enkel succes hebben als ze vasthoudt aan zijn leerstellingen. Laat het duidelijk zijn dat onze ambities en doelstellingen geen koninkrijken of materiële macht zijn, maar wij zijn echter diegenen die voorrang geven aan hun geloof boven alle wereldlijke zaken.”

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag, op de dag van haar 75e verjaardag, als Majlis Ansarullah waarachtige zegeningen en succes beoogt, moeten de leden zich ervan vergewissen dat zij de waarachtige leerstellingen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) volgen. Zij moeten er steeds naar streven om in rechtvaardigheid toe te nemen en om hun toekomstige generaties goedheid en zedelijkheid bij te brengen.”

2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-006

De Ijtema besloot met een stil gebed onder leiding van Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

2015-09-20-Ansarullah-Ijtema-007

Eerder op de dag werd een rapport gepresenteerd door Chaudhry Wasim Ahmad, de Nationale Voorzitter van Majlis Ansarullah VK,waarbij deze sprak over de verscheidene activiteiten tijdens de 3-daagsebijeenkomst. Hij informeerde de aanwezigen dat geleerden toespraken hadden gegeven over de ware leerstellingen van de Islam en dat er ook verscheidene academische en sportcompetities hadden plaatsgevonden.

Hij verklaarde ook dat de Ijtema dit jaar een internationale dimensie had gekregen, door de deelname van afgevaardigden van 15 verschillende landen.

Dit jaar viel de 34e Nationale Ijtema van Majlis Ansarullah Verenigde Staten samen met de Nationale Ijtema VK, waardoor deze dus ook afsloot met de slotrede van Hazrat Mirza Masroor Ahmad. 1175 Ahmadi Moslims woonden het evenement bij, dat plaatsvond in de Baitur Rehman Moskee in Maryland. 

 Einde