“Hoog tijd dat de mensheid zich verenigt en samenwerkt” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap [NL/FR]

Persmededeling

7 oktober 2015

Hazrat Mirza Masroor Ahmad maakt opmerkingen tijdens een live radio-interview in Nederland

Op 5 oktober 2015, werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief) geïnterviewd door RTV Nunspeet in het Baitun Noor Moskeecomplex in Nunspeet, Nederland. Het radio-interview werd live uitgezonden en wereldwijd gestreamd.

Over het doel van zijn bezoek aan Nederland, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat hij werd uitgenodigd om het Commité voor Buitenlandse Zaken van het Nederlandse Parlement toe te spreken en dat hij ook de eerste steen zou leggen voor een nieuwe moskee in de stad Almere.

Zijne Heiligheid voegde daaraan toe dat hij leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zou ontmoeten tijdens zijn verblijf in Nederland.

Toen hij werd gevraagd naar de verantwoordelijkheden van de Khalifa (Kalief), zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De verantwoordelijkheid van een Khalifa is om het werk en de missie van een Profeet van God voort te zetten. Het is zijn plicht de ware boodschap van de Islam te verspreiden en diegenen die deze reeds hebben aanvaard te leiden naar goedheid en rechtvaardigheid. Zodoende, als Khalifa, leid ik de Ahmadi Moslims over de hele wereld en ontmoet ik elke dag leden van de gemeenschap. De band tussen de Khalifa en een Ahmadi Moslim is er één van wederzijdse liefde.”

Over zijn nakende toespraak in het Nederlandse Nationale Parlement zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn boodschap aan de Parlementsleden zal zijn dat de Islam geen extremistische religie is en dat een gewelddadige Jihad niet is toegestaan. Ik zal hen meedelen dat alle mensen de handen in elkaar moeten slaan en moeten samenwerken om liefde en vrede in de samenleving te behartigen.”

Wanneer gevraagd naar zijn mening omtrent de huidige immigratiecrisis die Europa in de ban houdt, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wij geloven dat wie hulpbehoevend is of in gevaar verkeert de opportuniteit moet worden gegeven om zijn of haar leven in ware vrijheid te leven. Dit houdt in dat waarachtige vluchtelingen geholpen moeten worden en de kans moeten krijgen om in een ander land hun leven opnieuw op te bouwen, maar we moeten er tegelijkertijd ook naar streven om vrede te creëeren in hun thuisland opdat het uiteindelijk veilig is voor hen om terug te keren.” 

 

En français

Le 7 octobre 2015

Communiqué de presse

 Il est temps pour l’humanité de s’unir et de travailler ensemble, dit le Calife dans une interview en direct à la radio hollandaise

Le Chef mondial de la Communauté musulmane Ahmadiyya, le Cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a été interviewé à la radio RTV au complexe BaitunNoor à Nunspeet aux Pays-Bas. L’interview était diffusée en direct et en streaming à travers le monde.

Evoquant l’objet de sa visite aux Pays-Bas, le Calife a déclaré qu’il avait été invité à s’adresser aux parlementaires de la commission des affaires étrangères des Pays-Bas et qu’il effectuerait la pose de la première pierre d’une nouvelle mosquée dans la ville d’Almere. Il a ajouté qu’il rencontrerait également les membres de la Communauté musulmane Ahmadiyya lors de son séjour.

Interrogé sur les responsabilités du Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a répondu: « La responsabilité d’un Calife est de poursuivre le travail et la mission d’un prophète de Dieu. Il est de son devoir de répandre le vrai message de l’Islam et de guider ceux qui l’acceptent vers la bonté et la justice. Ainsi, en tant que Calife, je guide les musulmans ahmadis du monde entier et je rencontre des membres de la communauté sur une base quotidienne. Le lien entre le Calife et un Ahmadi est un amour à deux sens. »

Sur son discours à venir au Parlement national néerlandais, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a affirmé: « Mon message aux parlementaires sera que l’Islam n’est pas une religion de l’extrémisme et que le djihad armé n’est pas permis. Je vais leur dire que tout le monde devrait joindre leurs forces et travailler ensemble pour établir l’amour et la paix dans la société. »

Sur la crise actuelle des migrants qui affecte l’Europe, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a affirmé: « Nous pensons que celui qui est lésé ou qui se retrouve en danger devrait avoir la possibilité de vivre sa vie en totale liberté. Ainsi les vrais réfugiés devraient être aidés et avoir la possibilité de s’installer à l’étranger, mais nous devons aussi chercher à établir la paix dans leurs pays d’origine de sorte qu’éventuellement ils puissent y retourner en sûreté. »

 

Einde