Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap daagt critici van Islam uit tijdens slotrede op 49e Jalsa Salana in het verenigd Koniinkrijk

PERSMEDEDELING

26 augustus 2015

 PR260815_1

Meer dan 35.000 aanwezigen uit 96 landen

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, deVijfde Khalifa (Kalief), ZijneHeiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft een krachtige en autoritaire boodschap gericht aan critici van de Islam, die beweren dat de religie aan de grondslag ligt van de huidige wereldproblemen.

Zijne Heiligheid maakte de opmerkingen tijdens zijn slottoespraak ter gelegenheid van de 49eJalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk op zondag 23 augustus 2015.

PR260815_2

Tijdens een uitgebreide verdediging van de ware islamitische leerstellingen voor een publiek van meer dan 35.000 genodigden in Hadeeqatul Mahdi in Hampshire, veroordeelde Zijne Heiligheid alle vormen van terrorisme en extremisme, aangezien deze volledig indruisen tegen de islamitische leer.

Dit jaar verwelkomde de Jalsa Salana afgevaardigden van 96 landen. Naast de duizenden Ahmadi Moslims woonden ook veel niet-Ahmadi en niet-Moslim genodigden en waardigheids bekleders de drie daagse conventie bij.

Eén van de hoogtepunten van de Jalsa Salana was de trouwbelofte, bekend als deBai’at,die plaatsvond op zondagnamiddag en waarbij de deelnemers trouw zwoeren aan Hazrat Mirza Masroor Ahmad als deVijfde Khalifa (Kalief) van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). De deelnemers vormden een menselijke ketting in de richting van de Khalifa terwijl zij de woorden van de belofte herhaalden.

PR260815_3

Tijdens zijn slottoespraak verwierp Hazrat Mirza Masroor Ahmad het idee dat religie de oorzaak was van geweld of oorlogvoering.

Zijne Heiligheid zei ook dat onder diegenen die beweerden dat Islam een gewelddadige religie is, er personen zijn die het inzetten van atoom wapens tegen Japan in Wereldoorlog II blijven goedpraten en nog anderen die de mislukte militaire interventies in Libië in 2011 en Irak in 2003 gesteund hadden, waarbij honderdduizenden onschuldigen het leven lieten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Velen in de ontwikkelde wereld beschouwen religie als de hoofdoorzaak van de wanorde die heerst in de wereld, maar dit valt te wijten aan een verkeerde interpretatie van religie zelf. De wanorde en het onrecht dat we wereldwijd waarnemen zijn niet het gevolg van religie, maar eerder van het behartigen van eigen belangen en hebzucht. Ze komen voort uit het misbruiken van de naam van God om eigen belangen te vervullen en zijn daarnaast ook het gevolg van de ontkenning van het bestaan van God.” 

Zijne Heiligheid verhaalde hoe een academicus die hij onlangs had ontmoet beweerde dat religie moet evolueren en zich dient aan te passen aan de moderne samenleving en de nieuwste culturele tendensen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Religie bestaat om de mensheid te leiden en de richting te wijzen, niet om de wereldse verlangens van de mensen te volgen. Daarom geloven we in het boek (de Heilige Koran) dat al meer dan 1400 jaar bewaard wordt en wiens leer vanuit alle opzichten volmaakt en volledigis. Het is een leer voor de mensen van alle tijden en alle landen!” 

Over de wanhopige situatie van een groot deel van de wereld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag zien we duidelijk de vervulling van de profetie van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), waarin hij zei dat er een tijd zou komen waarin de Moslim geestelijken niets dan onwetendheid, onrecht en wanorde zouden verspreiden en hun woorden hun daden volledig zouden tegenspreken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat anti-islamitische machten profiteerden van de grootschalige conflicten in de Moslim wereld en deze aanwendden om de angst voor en het wantrouwen in de Islam verder aan te wakkeren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We zien dat tegenstanders van de Islam routineus valse beschuldigingen uiten aan het adres van de Islam. Zij beweren dat de Islam een religie van wanorde en extremisme is, terwijl andere worden afgeschilderd als vaandeldragers van wereldvrede en harmonie.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Aan de ene kant zien we dat bepaalde leiders of commentatoren beweren dat de Islam geen gewelddadige religie is, terwijl aan de andere kant zij ook beweren dat er een verband bestaat tussen de Islam en extremisme. Hun opmerkingen zijn tegenstrijdig en slecht een poging om alle partijen te paaien. Laat mij daarom duidelijk stellen dat geen enkele leer vrede en tolerantie dusdanig uitdraagt zoals de Islam deze heeft gepropageerd.”

Wat later in zijn toespraak zei Zijne Heiligheid dat de Islam ons leert om anderen boven onszelf te plaatsen en hun rechten boven de onze. De grote wereldmachten daarentegen beschouwen uitzonderlijk diegenen die kwetsbaar zijn en elke vorm van hulp of bijstand die zij verlenen is over het algemeen een bijdrage die afhankelijk is van het al dan niet vervullen van zekere voorwaarden of criteria.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat alvorens zich te kanten tegen de islamitische leerstellingen, de tegenstanders van de Islam hun eigen voorbeelden dienen te beschouwen. Zijne Heiligheid zei dat diegenen die de atoombommen op Japan hadden laten vallen nog steeds geen wroeging of schaamte voelden. Zij beweren nog steeds dat het gebruik van atoomwapens op Hiroshima en Nagasakieen moedige en eervolle daad was,ook al werden honderdduizenden onschuldige mannen vrouwen en kinderen gedood en leed generatie na generatie onder de afschuwelijke gevolgen van die verwoestende aanvallen.

Zijne Heiligheid besloot zijn toespraak met een gebed voor wereldvrede en voor de mensheid om een geest van ware compassie en liefde voor elkaar tentoon te stellen.

PR260815_4

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Moge Allah de sympathie en compassie die de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bezat voor de hele mensheid in al onze harten inprenten.” 

De Jalsa Salana eindigde met een stil gebed dat werd geleid door Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Naast de 5 toespraken van Hazrat Mirza Masroor Ahmad, bestegen verscheidene andere sprekers en geleerden het podium tijdens het programma van de driedaagse bijeenkomst.

Er waren ook verscheidene tentoonstellingen, waaronder een fototentoonstelling die de geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap documenteerde; een tentoonstelling met een replica van de Lijkwade van Turijn; alsook een tentoonstelling over mensenrechten.

Einde