Nieuwe moskee geopend door Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Regina in Canada

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

6 november 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad huldigtMahmood Moskee in en geeft Vrijdagpreek
tijdens zijn bezoek aan Canada

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 4 november 2016 de Mahmood Moskee in Regina, de hoofdstad van de Canadese provincie Saskatchewan, heeft ingehuldigd.

Bij zijn aankomst huldigde Zijne Heiligheid de Moskee plechtig in door een gedenkteken te onthullen en door een stil gebed te leiden om dank te betuigen aan de Almachtige God.

Zijne Heiligheid gaf daarna de wekelijkse Vrijdagpreek in de nieuwe Moskee, waarin hij de waarachtige en volkomen vredevolle doelstellingen van Moskeeën verklaarde.

2016-11-04-ca-regina-mosque-002

Voorts loofde Hazrat Mirza Masroor Ahmad de moeite en offers van de plaatselijke Ahmadi Moslims die het nodige geld hadden ingezameld voor de constructie van de Moskee en zelfs fysiek een grote bijdrage hadden geleverd aan het bouwen ervan. Zijne Heiligheid vermeldde dat het bedrag dat werd besteed aan het bouwen van de Moskee enorm verminderd werd door de offers van de plaatselijke Ahmadi Moslims die vrijwillig hun vrije tijdhadden opgegeven om te helpen bij de bouw van de Moskee. In totaal droegen de plaatselijke Ahmadi Moslims meer dan 41.500 manuren bij aan de bouw van de Moskee.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad contrasteerde de vredevolle acties van Ahmadi Moslims met de acties van extremistische Moslims en zei:

“Terwijl sommige Moslims druk bezig zijn met het verspreiden van onrust in de wereld, besteden Ahmadi Moslims hun tijd en weelde aan het bouwen van Huizen van God. Ahmadi Moslims gedragen zich naar de uitspraak van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die zei dat wie een Huis van Allah bouwt tijdens zijn leven, ook een huis voor zichzelf bouwt in de hemel.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde en zei dat de offers die werden gebracht door Ahmadi Moslims het welbehagen van Allah beoogden en de misverstanden omtrent de Islam de wereld probeerden uit te helpen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De offers van Ahmadi Moslims zijn om de wereld te informeren dat Moskeeën en de leer van de Islam niet de oorzaak zijn van de wanorde in de wereld, maar dat zij daarentegen een manier aanrijken om onszelf te beteren in dit leven en het hiernamaals. Zij brengen de mensheid dichter bij het liefhebben van hun Maker en Zijn Schepping.”

Zijne Heiligheid bemerkte dat Ahmadi Moslims in Canada bijzonder gelukkige mogen zijn dat zij in een land leven waar zij Moskeeën kunnen bouwen en hun geloof vrij kunnen beleven, aangezien Ahmadi Moslims die in Pakistan wonen dit niet kunnen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vaak schrijven Ahmadi Moslims in Pakistan mij bedroefd en vragen ze mij om te bidden opdat de wetten mogen veranderen zodat zij Moskeeën of zelfs zalen kunnen bouwen waarin zij in congregatie kunnen bidden. Momenteel wordt het hen zelfs niet toegestaan om een kamer te bouwen met een aanbouw waar de Imam kan staan en zodoende zijn de uiterlijke kenmerken van een Moskee, zoals minaretten en koepels, helemaal uit den boze. In feite is de situatie in sommige gebieden zo ernstig dat Ahmadi Moslims niet eens gebouwen mogen bouwen die naar Mekka zijn gericht.”  

Zijne Heiligheid zei dat, in een tijd die wordt gekenmerkt door een toenemend en overheersend materialisme, het de plicht van Ahmadi Moslims is om anderen te informeren over de zegeningen van spiritualiteit en religie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Op dit ogenblik beschouwt het merendeel van de wereld materiële vooruitgang als haar enige doel… In dergelijke tijden, is het de verantwoordelijkheid van Ahmadi Moslims om de wereld te informeren dat het nastreven van materialisme geen eeuwigdurende vreugde of voldoening kan geven. Echter, de ware en eeuwigdurende weg naar geluk en vrede kan enkel bereikt worden door onze plichten jegens God na te komen.”  

Zijne Heiligheid zei dat de Moskee waarschijnlijk veel interesse zou teweegbrengen bij de plaatselijke bevolking en dat de plaatselijke bevolking in het oog zou houden hoe de gebruikers van de Moskee zich gedragen. Daarom is het uiterst belangrijk dat Ahmadi Moslims te allen tijde een perfect voorbeeld van moraliteit en deugd geven.

Tot slot van de Vrijdagpreek bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge de Almachtige Allah onze kinderen in staat stellen om te begrijpen dat de offers die werden gebracht door hun ouders, de Moskeeën die zij hebben gebouwd, de ware leer van de Islam verkondigen en dat de morele en spirituele leiding die zij hun kinderen hebben meegegeven eigenlijk de echte weelde is die hun ouders voor hen hebben achtergelaten. Moge Allah de toekomstige generaties in staat stellen om dezelfde overtuiging in hun kinderen teweeg te brengen.” 

Einde