Moslim Gemeenschap bezoekt Meiji Monument in Tokyo

20 november 2015

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de natuurlijke schoonheid van de wereld de mensheid herinnert aan de grootheid van de Ene God

Op 17 november 2015 bezochthet Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadhet Meiji Jingu Monumentin Tokyo op de eerste dag van zijn huidige bezoek aan Japan.

De Vice-Opperpriester van Meiji, Shigehiro Miyazaki, verwelkomde Hazrat Mirza Masroor Ahmad officieel en omschreef zijn aanwezigheid als een “grote eer”.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-002

Later op de dag organiseerde Dr. Mike Sata PhD, die nauw bevriend is met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, een speciaal diner in de Meiji Kinenkan ter ere van Zijne Heiligheid.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-003

Tijdens zijn bezoek aan de Meiji, kreeg Hazrat Mirza Masroor Ahmad een rondleiding van Meiji, dat dienst doet als monument van Keizer Meiji. Het monument werd eerst geopend in november 1920.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-004

Zijne Heiligheid bezocht daarnaast ook een tentoonstelling van plaatselijke Japanse bloemen die werden geplant aan het Monument enwandelde door het enorme woud.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-005

Over het uitzicht en de omgeving zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad tijdens zijn bezoek:

“Wanneer we de natuurlijke schoonheid en uitzichten van de wereld observeren herinnert ditons aan de grootheid van de Ene God, die de Maker van het Universum is. Al wat voorkomt in de natuur is een teken van Zijn bestaan.” 

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-006

Zijne Heiligheid liet een persoonlijke boodschap achter om tentoongesteld te worden in Meiji,waarin hij het had over de grootheid van de Almachtige Allah en bad dat Allah Keizer Meiji zou belonen voor zijn streven naar vrede tijdens diens bestuur.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-007

Daarna werd Zijne Heiligheid officieel verwelkomd in Japan door Vice-Opperpriester Shigehiro Miyazaki, die de kans om Hazrat Mirza Masroor Ahmad te verwelkomen als een “groot voorrecht en grote eer”.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-008

Er werd een video getoond waarin de geschiedenis van de Meiji werd uitgelegd, waarna de Vice-Opperpriester een herdenkingsgeschenk overhandigde aan Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Zijne Heiligheid overhandigde op zijn beurt een herdenkingsgeschenk aan de Vice-Opperpriester.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-009

Later op de dag werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad begeleid naar de Meiji Kinenkan, waar Dr. Mike Sata een speciaal diner had georganiseerd ter ere van Zijne Heiligheid.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-010

Wanneer Dr. Mike Sata Zijne Heiligheid verwelkomde in Japan, zei hij:

“Ik koester elk moment dat ik in het verleden heb doorgebracht in het gezelschap van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Ik heet hem graag welkom in Japan en gebruik graag deze gelegenheid om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te feliciteren voor de nakende opening van de Baitul Ahad Moskee in Nagoya.” 

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-011

In de loop van de avond sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad over hoe de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (vrede zij met hem) zijn verlangen had uitgesproken dat de boodschap van de ware Islam verspreid zou worden doorheen Japan.

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-012

Verder zei Hazrat Mirza Masroor Ahmadhet volgende over de alsmaar toenemende conflicten in de wereld:

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-015

 “We moeten allen samenwerken voor de zaak van vrede in de wereld, anders zal de wereld een grote catastrofe te wachten staan en bevangen worden door gevaar. Moge de Almachtige Allah de wereld redden van alle vormen van verwoesting en verderf.” 

2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-016 2015-11-17-JP-Tokyo-Visit-017

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com