Meer dan 584,000 mensen sluiten aan bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

2016-08-14-Jalsa-UK-002

50e Jalsa Salana VK afgesloten door Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De 50e Jalsa Salana (jaarlijkse bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Verenigd Koninkrijk is afgesloten op zondag 14 augustus 2016 met een krachtig en geloof inspirerend toespraak door de wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Tijdens zijn slottoespraak, riep Zijne Heiligheid Islam’s critici op om de religie te oordelen op basis van haar ware leringen, in plaats van de aandacht te richten op haatvolle acties van een klein minderheid extremisten.

Meer dan 38,000 mensen hebben de Jalsa Salana bijgewoond. Deze vond plaats in Hadeeqatul Mahdi in Alton, Hampshire.

Naast de duizenden Ahmadi Moslims die hebben deelgenomen, waren er tevens vele niet-Ahmadi en niet-Moslim gasten aanwezig. Het gehele evenement werd live uitgezonden op MTA International en online gestreamd.

Eén van de hoogtepunten van de 3-dagen durende Jalsa Salana was de aflegging van de eed van getrouwheid, genaamd Bai’at. Deze nam plaats op zondag in de namiddag. De deelnemers legden de eed van getrouwheid af aan Hazrat Mirza Masroor Ahmad als de Vijfde Kalief van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

2016-08-14-Jalsa-UK-003

De deelnemers vormden een menselijke ketting dat leidde naar de Kalief en herhaalden tegelijkertijd de woorden van de eed.

Voorafgaand aan de ceremonie, kondigde Zijne Heiligheid aan dat over de gehele wereld in het afgelopen jaar meer dan 584,000 mensen zich hebben gevoegd bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Tevens kondigde hij aan dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nu gevestigd is in 209 landen.

In zijn slottoespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de critici van Islam blijven voortzetten met het verspreiden van onjuiste en ongegronde beschuldigingen tegen de religie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De heersende wanorde en terrorisme is een resultaat van het feit dat mensen de leringen van religie verdraaien en uiteraard hebben hun met haat gevulde en kwade acties geen enkel link met de ware leringen van Islam.”

Zijne Heiligheid zei dat Islam de grondslag heeft gelegd voor vrede door het aanmoedigen van gelijkwaardigheid tussen mensen en naties. Islam leert dat geen enkel natie of mens superieur is aan de ander.

Zijne Heiligheid zei dat Islam verzoekt vrede te creëren op ieder niveau binnen de samenleving en dat de basis voor vrede in het huis van een person ligt. Hij zei dat Islam in het bijzonder de nadruk legt op de rechten van de ouders.

Zijne Heiligheid zei dat de mensen van ontwikkelde naties die regelmatig Islam als een wreed religie neerzetten, zelf hun fundamentele plichten tegenover hun ouders zijn vergeten.

2016-08-14-Jalsa-UK-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In de ontwikkelde wereld beweren vele mensen dat zij niet eens tijd hebben om hun ouders op regelmatige basis te ontmoeten, laat staan hen de dienen en te verzorgen in hun ouderdom. Hoe meer progressief zij zichzelf beschouwen, des te meer zij zich distantiëren van het nakomen van hun basis verantwoordelijkheden.”

Zijne Heiligheid legde de nadruk op dat ware rechtvaardigheid niet verkregen kan worden zonder het vestigen van een link met God de Almachtige.

2016-08-14-Jalsa-UK-006

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Zonder het herkennen en nakomen van de rechten van aanbidding van God de Almachtige, kan rechtvaardigheid niet gevestigd worden en kan men geen aandacht schenken aan vriendelijkheid en mensheid. Zij die zichzelf Moslim noemen, maar zich tegen de leringen van Islam blijven gedragen, doen dit omdat zij God nog niet werkelijk hebben herkend. Tevens vervullen zij niet hun plichten naar Hem.”

Zijne Heiligheid behandelde ook de verantwoordelijkheden van ouders naar hun kinderen en refereerde naar de vers van de Heilige Koran waarin staat:“En doodt uw kinderen niet uit vrees voor armoede”.

2016-08-14-Jalsa-UK-007

Zijne Heiligheid zei dat dit vers tevens refereert naar hen die erin falen te voorzien van de morele welzijn van hun kinderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Een tekort aan zorg en morele opvoeding door de ouders is een reden dat kinderen kwetsbaar worden voor extremisme en het begaan van wreedheden in de naam van Islam. Dergelijke ouders negeren hun plichten tegenover hun kinderen in de ijdele achtervolging van rijkdom. Met als gevolg dat hun kinderen worden beroofd van basis kennis over hun eigen religie. Dit is in essentie een middel ter verwoesting van hun kinderen.”

Zijne Heiligheid citeerde Hoofdstuk 49, vers 12 uit de Heilige Koran, welk Moslims verbiedt te spotten met de gevoelens van anderen.

2016-08-14-Jalsa-UK-008

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Tegenwoordig wordt tevens religie regelmatig bespot en belachelijk gemaakt en Islam is voornamelijk de doelwit. Wanneer mensen beledigende opmerkingen maken of aanstotelijke karikaturen verspreiden om te spotten met Islam of de Heilige Profeet (vrede zij met hem), dan brengt dit verdriet bij Moslims wereldwijd. Uiteraard is een gewelddadige reactie volledig tegen de leringen van Islam, maar waar is de wijsheid in het verspreiden van zulk materiaal dat bedreigend is voor de vrede binnen een samenleving?”

Zijne Heiligheid zei verder:

“Hebben niet-Moslims het recht vanwege het feit dat bepaalde groepen of individuen zich gedragen in tegenstrijd met de leringen van Islam om de gevoelens van alle Moslims, inclusief die van de Ahmadi Moslims die op de voorgrond staan van het verspreiden van de vreedzame leringen van Islam, te provoceren en kwetsen?

2016-08-14-Jalsa-UK-009

Toelichtend over de leringen van Islam in relatie tot wederzijds respect en interreligieus dialoog, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Islam leert dat wanorde bedwongen dient te worden, in plaats van aangemoedigd of aangewakkerd”

Sprekend over de zinkende staat van wereldvrede, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De conflicten die voorheen op kleine schaal bestonden, ontwikkelen zich nu tot internationale conflicten. Vroeger, toen ik zei dat de onrechtvaardigheid in de wereld ons duwde richting een nucleaire oorlog, zeiden vele overheidsambtenaren, analisten en politici dat dit een vergezochte aanspraak was en al te pessimistisch. Echter, nu zeggen zij zelf dat een nucleair dreigt en alles mogelijk is.”

Zijne Heiligheid zei dat zowel Moslim naties als de grote machten een rol hebben gespeeld in het ondermijnen van de wereldvrede.

Hij citeerde media verslagen waarin gevraagd werd waarom bepaalde landen wapens verkochten aan naties die oorlog voerden waarin onschuldige mensen werden vermoord.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Enerzijds zijn Moslimnaties gefaald in het handelen met rechtvaardigheid, anderzijds hebben bepaalde ontwikkelingslanden wapenhandel de prioriteit gegeven boven het stichten van vrede. Als zij met rechtvaardigheid en integriteit hadden gehandeld, kon de gevaarlijke toestand waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft, vermeden worden. Helaas hebben gevestigde belangen beide kanten verblind.”

2016-08-14-Jalsa-UK-011

Zijne Heiligheid sloot zijn toespraak af met de volgende woorden:

“Het is de taak en verantwoordelijkheid van Ahmadi Moslims om de wereld te informeren over de voordelen van de werkelijke vreedzame leringen van Islam. Moge Allah ons in staat stellen dit te doen en de wereld verstand schenken.”

De Jalsa Salana beëindigde met een stille gebed dat geleid werd door Zijne Heiligheid.