Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap keurt de terroristische aanslagen in europa af en roept op voor vrede in de wereld

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bespreekt instorting van Moslim landen

Zijne Heiligheid prijst Paus Francis voor het uitspreken dat de wreedheden van vandaag niet gelijkgesteld kunnen worden met een religieuze oorlog

De Wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft de Moslimnaties over de gehele wereld opgeroepen om terug te keren naar de ware leringen van Islam over vrede.

Tijdens zijn wekelijkse Vrijdagpreek gehouden in Baitul Futuh Moskee in Londen, zei Zijne Heiligheid dat de wereld te maken had met ongelofelijke precaire en moeizame tijden met betrekking tot de recente terreur aanvallen in Europa, welk hij volledig in tegenstrijd met de leringen van de Islam achtte. Zijne Heiligheid besprak tevens de toenemende fluctuerende situatie in Turkije en ander Moslimnaties.

Met betrekking tot de toenemende instabiliteit in de Moslimwereld, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Met ieder passerende dag, blijft de macht en kracht van de Moslimnaties afnemen. De fundamentele oorzaak is dat Moslimleiders en hun zogenoemde religieuze geleerden verblind zijn voor de ware leringen van Islam en leiden hun naties op een vernietigende en vervallen pad.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Wij zien chaos en wanorde in ieder Moslimland, omdat de leiders het behartigen van hun eigen belangen prioriteren boven de rechten van hun volk en vooruitgang van hun natie”

Zijne Heiligheid voegde tevens toe dat de instorting van Moslimlanden enkel hen ten voordele kwam die zich verzetten tegen de Islam en dus in plaats van elkander te vernietigen, zouden Moslims zich verenigen in vrede.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Moslimwereld en haar overheden hebben niet geleerd van het zeer recentelijk verleden. Zij hebben waargenomen wat er is gebeurd in Iraq, Syrië en Libië en hoe deze landen uitelkaar gerukt zijn en hoe de toekomst van die naties is verwoest. De Moslimleiders zouden onmiddellijk moeten reflecteren op deze voorbeelden en zichzelf afvragen wie voordeel heeft van onrust en wanorde in de Moslimwereld.”

Zijne Heiligheid gaf tevens reactie op de recente terreuraanvallen in Europa. Hij zei dat dergelijke aanvallen een volledige afwijking zijn van de leringen van Islam. Bijvoorbeeld, hij zei dat de recente moord op Priester Jacques Hamel in Frankrijk ‘afschuwelijk is en volledig indruist tegen de leringen van Islam’.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Recentelijk zijn terroristische organisaties begonnen met het regelmatig plegen van de meest barbarische wreedheden in Westerse landen door het ontnemen van de levens van onschuldige mensen. De terroristen hebben geen kennis van Islam, want anders zouden zij beseffen dat de Heilige Profeet van Islam (vrede zij met hem) moord op onschuldige mensen verbood, in alle gevallen. De Heilige Profeet (vrede zij met hem) verbood kinderen, vrouwen en bejaarden als doelwit. Tevens verbood hij als doelwit religieuze leiders en plaatsen van aanbidding zoals priesters en kerken.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Het enige dat de terroristen bereiken is het volledig overtreden van de leringen van de Heilige Koran en van de Heilige Profeet Muhammad (vrede zij met hem). Laat het duidelijk zijn dat zij niet de Islam praktiseren, zij lijken eerder een eigen met haat gevulde en giftige religie te hebben uitgevonden.”

 Sprekend over de betekenis van het woord ‘Islam’, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Allah de Almachtige heeft onze religie als ‘Islam’ benoemd, hetgeen letterlijk betekent vrede en dus verwerpt zelfs de naam al alle vormen van terrorisme, extremisme en dwang. Islam is de religie dat pleit voor vrede, vrijheid, liefde en veiligheid voor de mensheid.”

Zijne Heiligheid prees tevens recente uitspraken gemaakt door Paus Francis waarin hij zei dat terwijl de “wereld in oorlog is, is het niet een religieuze oorlog”. Zijne Heiligheid zei dat de Paus gelijk had onderscheid te maken dat de oorlog van nu niet werd gemotiveerd door religie, maar door hebzucht en verlangen naar macht en rijkdom.

Tenslotte zei Zijne Heiligheid dat in de hedendaagse rumoerige tijden, de druk op de Ahmadi Moslims ligt om de extremistische narratief te bestrijden door het verspreiden van de ware en vreedzame leringen van Islam, middels zowel persoonlijk gedrag als de media en andere relevante platformen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Verspreid vrede naar alle delen van de maatschappij. Verspreid liefde tussen de gehele mensheid. Breng mensen naar Allah de Almachtige en de Heilige Profeet van Islam (vrede zij met hem) door hun harten te veroveren middels de kracht van liefde, genade en compassie.”

 

Zijne Heiligheid zei dat er een dringende nood was voor Ahmadi Moslims te bidden voor vrede in de wereld.

Einde