Mededeling van Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als reactie op overlijden van Mr Abdul Sattar Edhi

10 juli 2016

PERSMEDEDELING

Volgend op het recente overlijden van de vermaarde humanitair Mr. Abdul Sattar Edhi in Pakistan, zei het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad het volgende:

“Ik was zwaar aangeslagen toen ik het nieuws vernam van het overlijden van Mr. Abdul Sattar Edhi. Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil ik graag mijn innige deelneming meedelen aan zijn familie en naasten.

Abdul Sattar Edhi was een bijzonder oprechte man die zijn hele leven heeft gewijd aan het dienen van de mensheid. Terwijl hij zijn eigen leven in grote eenvoud leefde, was zijn enige bekommernis het op onbaatzuchtige wijze dienen van anderen en het helpen van diegenen die hulp nodig hadden. Het was zeer zeker zijn voorbeeldige humanitaire en filantropische werk dat ervoor gezorgd heeft dat hij de tweede persoon werd die de Ahmadiyya Moslim Prijs ter Bevordering van Vrede in ontvangst mocht nemen.

Ik bid dat Pakistan gezegend zal worden met veel meer individuen die dezelfde onbaatzuchtigheid, oprechtheid en menselijkheid zullen vertonen die Abdul Sattar Edhi vertoonde door heen zijn leven, zodat Pakistan gered kan worden van haar huidige benarde toestand en de stap kan zetten naar een betere en veel belovende toekomst.

Moge de Almachtige God vergiffenis tonen aan de overledene en geduld schenken aan zijn familieleden en al diegenen die rouwend achterblijven in deze moeilijke en triestige periode.”

 

Einde