De Ahmadiyya moslim gemeenschap België veroordeelt de bloedige aanslag in Nice

Français

Dilbeek, 15 juli 2016

PERSMEDEDELING

DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP IN BELGIË VEROORDEELT TEN STRENGSTE DE TERRORISTISCHE AANSLAG DIE PLAATSVOND IN NICE IN FRANKRIJK OP 14 JULI 2016 EN BIDT VOOR VREDE IN DE WERELD

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België veroordeelt met klem de terroristische aanslagen tegen Frankrijk en betuigt haar innige deelneming aan alle slachtoffers van deze aanslagen. Deze verwerpelijke aanslagen hebben geen enkele grondslag in de ware islamitische leer. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België hoopt dat de daders van deze misdaden tegen de mensheid, en al diegenen die erbij betrokken zijn, gestraft zullen worden binnen de letter van de wet.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hoopt dat deze aanslagen niet zullen leiden naar een verdere stigmatisering van de Islam als religie of naar ongerechtvaardigde aanvallen ertegen, omdat een dergelijke reactie ertoe kan leiden dat de kloof tussen moslims en niet-moslims in Europa en het Westen nog breder wordt. Wij verzoeken alle betrokken partijen om geduld en terughoudendheid uit te oefenen in een poging om de samenleving te verenigen.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België betuigt nogmaals haar innige deelneming met de slachtoffers, hun naasten en de Franse bevolking.

“Moge de Almachtige Allah ervoor zorgen dat de wereld wordt bevrijd van alle vormen van wanorde en dat de actuele conflictsituatie wordt omgezet in een staat van vrede en harmonie.”

 

Raja Abdul Latif
Interim-President