Bekende Pakistaanse sociaal werker en humanitaire Mr Abdul Sattar Edhi is overleden

9 juli 2016

Persbericht

Ahmadiyya woordvoerder betuigt verdriet en medeleven na overlijden van Abdul Sattar Edhi. Zijn uitgebreide humanitaire dienst verlening zal lang herinnerd worden.

ChenabNagar: (PR) Mr.Saleemuddin, woordvoerder van Ahmadiyya Jamaat Pakistan betuigde zijn verdriet na het overlijden van de gevierde sociale werker, Mr. Abdul Sattar Edhi, en zei dat diens dood een groot verlies is voor Pakistan. Hij had zich toegewijd aan het dienen van de mensheid. Zijn sociale dienst verlening zal altijd herinnerd worden. Hij vermelde verder ook dat de manier waarop Edhi de mensen gediend had, zonder hun geloof, taal of etniciteit in overweging te nemen, een voorbeeld was voor iedereen. Hij begon met zijn dienst verlening vanuit een kleine apotheek; deze zou uitgroeien tot het grootste netwerk van sociale dienst verlening in Pakistan. Het zaad dat hij gestrooid had is inmiddels uitgegroeid tot een reusachtige boom van een nationaal netwerk inzage sociale dienst verlening.
In het jaar 2010 overhandigde de Ahmadiyya Jamaat de Vredesprijs aan Mr. Abdul Sattar Edhi als erkenning voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de mensheid. In een daaropvolgend interview bedankte Mr. Edhide de Jamaat voor de prijs en zei dat de mensheid de grootste der religies is. ‘’Ik vraag mensen nooit naar hun religie; Ik behandel hen in de eerste én laatste plaats als mensen” liet hij weten. De Ahmadiyya woordvoerder deelde mee dat de meest gepaste manier om Mr. Edhi te eren erop neerkomt om iedereen op menselijke wijze te behandelen, zonder vooringenomenheid vanwege hun sociale status, huidskleur of geloofsovertuiging, en om hen op onbaatzuchtige wijze te dienen.

De woordvoerder bad voor de ziel van de overledene en betuigde zijn medeleven aan diens naasten en geliefden.

Einde